Cale de navigare

Actualizare 08/2014

Actualizare 08/2014

Accize


Distribuie pe 
	Distribuie pe Facebook
 
	Distribuie pe Twitter
 
	Distribuie pe google+
 
	Distribuie pe linkedIn

Reguli de bază

Dacă întreprinderea dumneavoastră produce sau comercializează produse pentru care se percep accize (alcool, băuturi alcoolice, produse energetice, energie electrică, produse din tutun), trebuie să cunoașteţi normele referitoare la plata accizelor.

Unele țări din UE pot aplica şi alte taxe pentru aceste produse.

Normele UE privind accizele nu se aplică în următoarele regiuni din UE:

 • Insulele Canare
 • Insulele Anglo-Normande
 • Insulele Åland
 • Ceuta și Melilla
 • Apele italiene ale lacului Lugano.

Întreprinderile din Monaco plătesc accizele aplicabile în Franţa.

Întreprinderile din San Marino le plătesc pe cele aplicabile în Italia.

Pentru ce produse se plătesc accize?

Alcoolul şi băuturile alcoolice (Directivele UE 92/83/CE şi 92/84/CE)

 • Berea sau amestecurile de bere cu băuturi nealcoolice
 • Vinul
 • Alte băuturi fermentate, cum ar fi cidrul
 • Produsele intermediare, ca sherry sau porto
 • Alcoolul etilic - cu excepţia cazului în care este folosit pentru a fabrica alte produse care nu sunt destinate consumului uman (dacă este utilizat drept combustibil sau carburant, poate fi inclus în categoria produselor energetice)
 • Băuturile spirtoase.

Normele UE stabilesc nivelurile minime ale accizelor pdf [1 MB] English însă, în anumite ţări, fabricile mici de bere (care produc maxim 200 000 hl de bere pe an) şi distileriile mici (care produc anual maxim 10 hl de alcool pur) pot beneficia de o reducere a accizelor de până la 50%. Micii producători de vin (sub 1000 de hl pe an) pot, de asemenea, să beneficieze de reduceri sau scutiri.

Nu se plătesc accize pentru produsele artizanale care nu sunt destinate comercializării, cu excepţia băuturilor spirtoase.

În cazul vinului sau al băuturilor fermentate care conţin maxim 8,5% alcool, se pot aplica accize reduse.

Produsele energetice şi electricitatea (Directiva UE 2003/96/CE български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv))

Acestea sunt impozitate dacă se folosesc drept:

 • carburanți
 • combustibili pentru încălzire.

Nu se plătesc accize pentru produsele energetice care se folosesc în alte scopuri decât sub formă de carburanţi sau combustibili.

Normele UE stabilesc niveluri minime ale accizelor pentru produse energetice pdf [2 MB] English .

Produsele din tutun (Directiva UE 2010/12/UE български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv))

 • țigări
 • țigări de foi
 • trabucuri
 • tutunul pentru fumat, cum ar fi tutunul mărunţit de răsucit.

Normele UE stabilesc niveluri minime ale accizelor pentru produse din tutun pdf [852 KB] English .

În general, produsele supuse accizării sunt exceptate de la plata accizelor dacă sunt folosite:

 • în relaţiile consulare sau diplomatice
 • de forţele armate ale unei ţări membre a NATO
 • de organizații internaționale.

Produsele transportate în aceste scopuri trebuie însoţite de un certificat de exceptare.

De asemenea, ţările din UE pot excepta de la plata accizelor produsele care sunt comercializate:

 • în magazinele duty-free şi sunt transportate în bagajele călătorilor către o ţară din afara UE sau un teritoriu din UE unde nu se aplică normele referitoare la accize
 • la bordul avioanelor sau vapoarelor, pe durata unui zbor sau a unei traversări maritime către o ţară din afara UE sau un teritoriu din UE unde nu se aplică normele referitoare la accize.


Cine plăteşte şi când

Vânzări directe către consumatorii finali

Vânzările către alte întreprinderi

Există o diferenţă importantă între momentul în care un produs devine supus accizelor şi momentul în care accizele respective trebuie plătite.

Majoritatea produselor sunt supuse accizării de îndată ce sunt fabricate, extrase sau importate în UE.

Plata accizelor este însă suspendată până în momentul în care produsul este scos pe piaţă şi destinat consumului. Altfel spus, până în momentul în care părăseşte depozitul sau locul de producţie pentru a fi preluat de o altă întreprindere. Menţionăm că pentru a fabrica sau depozita produse supuse accizării, fără a plăti accize, aveţi nevoie de o autorizaţie specială din partea ţării în cauză Deutsch English français .

Dacă produsele supuse accizării se pierd sau sunt distruse din motive imprevizibile sau din cauza unor dezastre naturale, înainte de a fi scoase pe piaţă în vederea consumului, nu se plătesc accize.

Cine plăteşte accizele?
 • persoana sau întreprinderea care are rolul de „antrepozitar autorizat " al spaţiului în care sunt fabricate, procesate, depozitate, livrate sau recepţionate produsele supuse accizării sau
 • orice altă persoană (expeditor, destinatar, terţă parte care furnizează o garanţie de deplasare) care a scos produsele de sub regimul de suspendare a accizelor
 • persoana care declară importul, dacă produsele sunt importate şi nu sunt plasate imediat sub regim de suspendare a accizelor.
Transportarea produselor către alte ţări din UE, fără plata accizelor

Există trei reguli de bază care îi permit vânzătorului să transporte produse, menţinând, în acelaşi timp, regimul de suspendare a accizelor.

Acestea vor fi plătite de către cumpărătorul din ţara de destinaţie, la nivelul din ţara respectivă.

Regula 1 - Garanţie împotriva riscurilor legate de transport

Ţara UE din care sunt expediate produsele poate cere ca acestea să fie acoperite de o garanţie referitoare la riscurile legate de transport, valabilă peste tot în UE.

Această garanţie poate fi furnizată şi de către vânzător (antrepozitar sau expeditor înregistrat) sau de către transportator sau cumpărător - ori de către cel puţin doi dintre aceşti operatori.

Ţara din care sunt expediate produsele poate elimina această cerinţă, dacă produsele respective circulă doar pe teritoriul său.

De asemenea, garanţia nu este necesară dacă cele două ţări implicate (ţara de origine şi cea de destinaţie a produselor) cad de acord în acest sens.

Regula 2 - Documentul administrativ electronic (e-AD)

În afară de garanţie, trebuie să trimiteţi şi un document administrativ electronic (e-AD) autorităţii care răspunde de accize din ţara dumneavoastră Deutsch English français , folosind sistemul de verificare a circulaţiei produselor supuse accizelor (EMCS) Deutsch English français .

Autoritatea:

 • verifică validitatea datelor incluse în documentul administrativ electronic (numărul de înregistrare al vânzătorului şi cumpărătorului) şi vă dă un cod de referinţă
 • transmite documentul administrativ electronic autorităţii competente din ţara în care este stabilit cumpărătorul, iar aceasta, la rândul ei, i-l transmite cumpărătorului.

Înainte de transportul produselor, trebuie să tipăriţi documentul administrativ electronic, împreună cu codul de referinţă, şi să i-l înmânaţi companiei transportatoare.

Puteţi anula documentul administrativ electronic în orice moment înainte de transportul produselor. De asemenea, pe durata transportului puteţi modifica destinaţia, utilizând sistemul EMCS.

Dacă sistemul nu este disponibil, puteţi transporta produsele fără a plăti accize, dacă:

 • acestea sunt însoţite de un document pe hârtie, care conţine aceleaşi informaţii ca şi documentul administrativ electronic
 • notificaţi autoritatea responsabilă din ţara Deutsch English français de expediere. Unele ţări insistă ca vânzătorul să obţină o autorizaţie înainte de efectuarea transportului.

Regula 3 - recepţionarea produselor

Cumpărătorul are la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a confirma recepţionarea produselor în sistemul EMCS. Apoi:

 • autoritatea responsabilă din ţara UE de destinaţie verifică validitatea confirmării şi
 • completează un raport de primire pe care îl transmite autorităţii competente din ţara de expediere. Aceasta i-l transmite, la rândul său, vânzătorului.

După primirea acestui raport, vânzătorul poate solicita eliberarea garanţiei.

Dacă respectă aceste reguli, vânzătorul nu trebuie să plătească accize pentru produsele transportate.

El trebuie să fie foarte atent la cantitatea indicată în raportul de primire, deoarece numai pentru această cantitate confirmată este scutit de la plata accizelor.

Orice produs pierdut sau deteriorat pe durata transportului poate fi adăugat la cantitatea confirmată.

Verificaţi codul de accize al partenerului de afaceri

Pentru a verifica validitatea codului de accize al unui partener de afaceri, puteţi folosi SEED, sistemul de verificare a autorizaţiei pentru accize.

Dacă partenerul dumneavoastră are un cod valid, sistemul va afişa lista produselor pe care acesta este autorizat să le comercializeze.

Vânzările către particulari

Dacă vindeţi produse supuse accizelor către particulari din propria ţară, trebuie să percepeţi accize la nivelul stabilit în ţara dumneavoastră.

Cantităţi exceptate

Dacă o persoană transportă dintr-o ţară a UE în alta produse cumpărate pentru care s-au plătit toate taxele, nu se vor percepe accize, atâta timp cât nu se depăşesc următoarele cantităţi:

 • ţigări - 800
 • ţigări de foi - 200
 • trabucuri - 400
 • tutun pentru fumat - 1 kg
 • băuturi spirtoase -10 litri
 • vin - 90 de litri (dintre care maxim 60 de litri de vin spumant)
 • bere - 110 litri.

În unele ţări din UE aceste cantităţi pot fi mai mari.

Dacă un client doreşte să cumpere cantităţi mai mari decât cele menţionate mai sus, ar trebui să îl informaţi că va trebui probabil să demonstreze că produsele respective sunt destinate consumului propriu.

Vânzarea on-line şi la distanţă

Dacă vindeţi pe internet, către particulari, produse supuse accizelor, trebuie să plătiţi accize la nivelul stabilit în ţara în care locuiesc clienţii dumneavoastră.

În unele ţări din UE, puteţi desemna un reprezentant fiscal care să efectueze plata în numele dumneavoastră - dacă autoritatea naţională competentă Deutsch English français şi-a dat acordul în acest sens.

Înainte de a expedia produsele, trebuie:

 • să informaţi autoritatea din ţara de destinaţie
 • să garantaţi că accizele vor fi achitate.

Rambursarea accizelor

Dacă aţi plătit deja în propria ţară accize pentru produsele pe care le-aţi vândut, puteţi solicita rambursarea lor, pentru a evita plata dublă. Pentru a face acest lucru, trebuie:

 • să le furnizaţi dovezi că aţi achitat accizele în ţara de destinaţie. 

Pentru produsele din tutun, vânzarea on-line este limitată în unele ţări din UE de condiţii vizând:

 • utilizarea timbrelor fiscale sau a altor mărci fiscale eliberate de ţara de destinaţie pentru a dovedi că aţi plătit accize acolo
 • furnizarea de avertismente privind riscurile pentru sănătate în limba/limbile ţării de destinaţie. 

Aflaţi mai multe, în funcţie de ţară:

Ajutor

Ajutor

Europa ta - Consiliere

Serviciul Europa ta - Consiliere vă oferă asistență de specialitate cu privire la toate aspectele legate de legislația europeană cu care v-ați putea confrunta în altă țară din UE.

Solvit

Solvit vă poate ajuta să soluționați un litigiu cu un organism din alt stat membru, gratuit și fără a intenta o acțiune în justiție.
Trimiteți o plângere on-line sau contactați centrul Solvit din țara dumneavoastră.

 

Contactați prin e-mail o organizație de afaceri din apropierea dumneavoastră

UE administrează o rețeaDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) a organizațiilor de afaceri locale din majoritatea țărilor europeneEnglish care v-ar putea ajuta.

Alegeți țara și orașul dumneavoastră și introduceți-vă cererea mai jos.

Țara

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Cipru

Nicosia

Croația

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Danemarca

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franța

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Germania

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Grecia

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Irlanda

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Letonia

Riga

Lituania

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polonia

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Regatul Unit

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Republica Cehă

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

România

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Spania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Țările de Jos

Den Haag

Nieuwegein

Ungaria

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Introduceți mesajul dumneavoastră aici

* câmp necesar (trebuie să îl completați)