Cale de navigare

Actualizare 05/2015

Actualizare 05/2015

Accize


Distribuie pe 
		Distribuie pe Facebook
	
		Distribuie pe Twitter
	
		Distribuie pe google+
	
		Distribuie pe linkedIn

Reguli de bază

Dacă întreprinderea dumneavoastră produce sau comercializează produse accizabile (alcool, băuturi alcoolice, produse energetice, energie electrică, produse din tutun), trebuie să cunoașteți normele referitoare la plata accizelor.

Aflaţi mai multe, în funcţie de ţară:

Alegeţi ţara

Alegeţi ţara


* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

Unele țări din UE pot aplica și alte taxe pentru aceste produse.

Normele UE privind accizele nu se aplică în următoarele regiuni din UE:

 • insulele Canare
 • insulele Anglo-Normande
 • insulele Åland
 • Ceuta și Melilla
 • apele italiene ale lacului Lugano.

Întreprinderile din Monaco plătesc accizele aplicabile în Franța.

Întreprinderile din San Marino le plătesc pe cele aplicabile în Italia.

Pentru ce produse se plătesc accize?

Alcool și băuturi alcoolice (Directivele UE 92/83/CE și 92/84/CE)

 • bere sau amestecuri de bere cu băuturi nealcoolice
 • vin
 • alte băuturi fermentate, cum ar fi cidrul
 • produse intermediare, ca sherry sau porto
 • alcool etilic - cu excepția cazului în care este folosit pentru a fabrica alte produse care nu sunt destinate consumului uman (dacă este utilizat drept combustibil sau carburant, poate fi inclus în categoria produselor energetice)
 • băuturi spirtoase.

Normele UE stabilesc nivelurile minime ale accizelor pdf English [1 MB] însă, în anumite țări, fabricile mici de bere (care produc maxim 200 000 hl de bere pe an) și distileriile mici (care produc anual maxim 10 hl de alcool pur) pot beneficia de o reducere a accizelor de până la 50%. Producătorii mici de vin (sub 1 000 de hl pe an) pot, de asemenea, să beneficieze de reduceri sau scutiri.

Nu se plătesc accize pentru produsele artizanale care nu sunt destinate comercializării, cu excepția băuturilor spirtoase.

În cazul vinului sau al băuturilor fermentate care conțin maxim 8,5% alcool, se pot aplica accize reduse.

Produse energetice și electricitate ( Directiva UE 2003/96/CE )

Acestea sunt impozitate dacă se folosesc drept:

 • carburanți
 • combustibili pentru încălzire.

Nu se plătesc accize pentru produsele energetice care se folosesc în alte scopuri decât sub formă de carburanți sau combustibili.

Normele UE stabilesc niveluri minime ale accizelor pentru produse energetice pdf English [2 MB].

Produse din tutun ( Directiva UE 2010/12/UE )

 • țigări
 • țigări de foi
 • trabucuri
 • tutunul pentru fumat, cum ar fi tutunul mărunțit de răsucit.

Normele UE stabilesc niveluri minime ale accizelor pentru produse din tutun pdf English [852 KB].

În general, produsele accizabile sunt exceptate de la plata accizelor dacă sunt folosite:

 • în relațiile consulare sau diplomatice
 • de forțele armate ale unei țări membre a NATO
 • de organizații internaționale.

Produsele transportate în aceste scopuri trebuie însoțite de un certificat de exceptare.

De asemenea, țările din UE pot excepta de la plata accizelor produsele care sunt comercializate:

 • în magazinele duty-free și sunt transportate în bagajele călătorilor către o țară din afara UE sau un teritoriu din UE unde nu se aplică normele referitoare la accize
 • la bordul avioanelor sau vapoarelor, pe durata unui zbor sau a unei traversări maritime către sau dinspre o țară din afara UE sau un teritoriu din UE unde nu se aplică normele referitoare la accize.

 

 

Cine plătește și când

 

 

Vânzări directe către consumatorii finali

Vânzările către alte întreprinderi

Există o diferență importantă între momentul în care un produs devine accizabil și momentul în care accizele respective trebuie plătite.

Majoritatea produselor devin accizabile de îndată ce sunt fabricate, extrase sau importate în UE.

Plata accizelor este însă suspendată până în momentul în care produsul este introdus pe piață în vederea consumului. Altfel spus, până în momentul în care părăsește depozitul sau locul de producție pentru a fi preluat de o altă întreprindere („destinatar”). Menționăm că, pentru a produce sau depozita produse accizabile fără a plăti accize, aveți nevoie de o autorizație specială din partea țării în cauză français Deutsch English .

Dacă produsele accizabile se pierd sau sunt distruse din motive imprevizibile sau din cauza unor dezastre naturale, înainte de a fi introduse pe piață în vederea consumului, nu se plătesc accize.

Cine plătește accizele?
 • persoana sau întreprinderea care are rolul de „antrepozitar autorizat” al spațiului în care sunt fabricate, procesate, depozitate, livrate sau recepționate produsele accizabile sau
 • orice altă persoană (expeditor, destinatar, terță parte care furnizează o garanție de deplasare) care a scos produsele de sub regimul suspensiv de accize
 • persoana care declară importul, dacă produsele sunt importate și nu sunt plasate imediat sub regim suspensiv de accize.
Transportarea produselor către alte țări din UE, fără plata accizelor

Există trei reguli de bază care îi permit vânzătorului să transporte produse, menținând, în același timp, regimul suspensiv de accize.

Acestea vor fi plătite de către cumpărătorul din țara de destinație, la nivelul din țara respectivă.

Regula 1 - Garanție pe durata transportului

Țara UE din care sunt expediate produsele cere ca acestea să fie acoperite de o garanție pe durata transportului, valabilă peste tot în UE.

Această garanție poate fi furnizată de către vânzător (antrepozitar sau expeditor înregistrat) sau de către transportator sau cumpărător - ori de către doi sau mai mulți astfel de operatori.

Țara din care sunt expediate produsele poate să nu formuleze această cerință dacă produsele respective circulă doar pe teritoriul său.

De asemenea, garanția nu este necesară dacă cele două țări implicate (țara de origine și cea de destinație a produselor) cad de acord în acest sens.

Regula 2 - Documentul administrativ electronic (e-DA)

În afară de garanție, vânzătorul trebuie să transmită și un document administrativ electronic (e-DA) prin intermediul autorității competente din țara sa français Deutsch English , folosind Sistemul de Control al Mișcărilor cu Produse Accizabile (EMCS) français Deutsch English .

Autoritatea:

 • verifică validitatea datelor incluse în documentul administrativ electronic (numărul de înregistrare al vânzătorului și cumpărătorului) și îi dă vânzătorului un cod de referință
 • transmite documentul administrativ electronic autorității competente din țara UE în care este stabilit cumpărătorul, iar aceasta, la rândul ei, i-l transmite cumpărătorului.

Înainte de transportul produselor, vânzătorul trebuie să tipărească documentul administrativ electronic, împreună cu codul de referință, și să i-l înmâneze companiei transportatoare.

Documentul administrativ electronic poate fi anulat în orice moment înainte de transportul produselor. De asemenea, sistemul ECMS permite modificarea destinației pe durata transportului.

Dacă sistemul nu este disponibil, vânzătorul poate totuși transporta produsele fără a plăti accize, dacă:

 • acestea sunt însoțite de un document pe hârtie care conține aceleași informații ca și documentul administrativ electronic
 • vânzătorul a notificat autoritatea responsabilă din țara de expediere français Deutsch English în acest sens. Unele țări insistă ca vânzătorul să obțină o autorizație înainte de efectuarea transportului.

Regula 3 - Recepționarea produselor

Cumpărătorul are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a confirma recepționarea produselor în sistemul EMCS. Apoi:

 • autoritatea competentă din țara UE de destinație verifică validitatea confirmării și
 • completează un raport de primire pe care îl transmite autorității competente din țara de expediere. Aceasta i-l transmite, la rândul său, vânzătorului.

După primirea acestui raport, vânzătorul poate solicita deblocarea garanției.

Dacă respectă aceste trei reguli, vânzătorul nu trebuie să plătească accize pentru produsele transportate.

El trebuie să fie foarte atent la cantitatea indicată în raportul de primire, deoarece numai pentru această cantitate confirmată este scutit de la plata accizelor.

Orice produs pierdut sau deteriorat pe durata transportului poate fi adăugat la cantitatea confirmată.

Verificați codul de acciză al partenerului de afaceri

Pentru a verifica validitatea codului de acciză al unui partener de afaceri, puteți folosi SEED, sistemul de verificare a autorizațiilor pentru accize.

Dacă partenerul dumneavoastră are un cod valid, sistemul va afișa lista produselor pe care acesta este autorizat să le comercializeze.

Vânzările către particulari

Dacă vindeți produse accizabile către particulari din propria țară, trebuie să percepeți accize la nivelul stabilit în țara dumneavoastră.

Cantități exceptate

Dacă o persoană transportă dintr-o țară a UE în alta produse cumpărate pentru care s-au plătit toate taxele, nu se vor percepe accize, atâta timp cât nu se depășesc următoarele cantități:

 • țigări - 800
 • țigări de foi - 200
 • trabucuri - 400
 • tutun pentru fumat - 1 kg
 • băuturi spirtoase -10 litri
 • vin - 90 de litri (dintre care maxim 60 de litri de vin spumant)
 • bere - 110 litri

În unele țări din UE aceste cantități pot fi mai mari.

Dacă un client dorește să cumpere cantități mai mari decât cele menționate mai sus, ar trebui să îl informați că va trebui probabil să demonstreze că produsele respective sunt destinate consumului propriu.

Vânzarea on-line și la distanță

Dacă vindeți produse accizabile pe internet, către particulari, trebuie să plătiți accize la nivelul stabilit în țara în care locuiesc clienții dumneavoastră.

În unele țări din UE, puteți desemna un reprezentant fiscal care să efectueze plata în numele dumneavoastră - dacă autoritatea competentă din țara în cauză français Deutsch English și-a dat acordul în acest sens.

Înainte de a expedia produsele, trebuie:

 • să informați autoritatea din țara de destinație
 • să garantați că accizele vor fi achitate.

Rambursarea accizelor

Dacă ați plătit deja în propria țară accize pentru produsele pe care le-ați vândut, puteți solicita rambursarea celor plătite în străinătate, pentru a evita plata dublă. Pentru a face acest lucru, trebuie:

 • să le furnizați dovezi că ați achitat accizele în țara de destinație.

Pentru produsele din tutun, vânzarea on-line este limitată în unele țări din UE de condiții vizând:

 • utilizarea timbrelor fiscale sau a altor mărci fiscale eliberate de țara de destinație pentru a dovedi că ați plătit accize acolo
 • furnizarea de avertismente privind riscurile pentru sănătate în limba/limbile țării de destinație.

 

Ajutor

Ajutor

Contactați prin e-mail o organizație de afaceri din apropierea dumneavoastră

UE administrează o rețea Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) a organizațiilor de afaceri locale din majoritatea țărilor europene English care v-ar putea ajuta.

Alegeți țara și orașul dumneavoastră și introduceți-vă cererea mai jos.

Vă mulțumim pentru mesaj.
Din cauza unor probleme tehnice, mesajul dumneavoastră nu a fost trimis. Vă rugăm să încercați din nou.

Țara

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Cipru

Nicosia

Croația

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Danemarca

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlanda

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franța

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Germania

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Grecia

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Irlanda

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Letonia

Riga

Lituania

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polonia

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Regatul Unit

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Republica Cehă

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

România

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovacia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Spania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Suedia

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Țările de Jos

Den Haag

Nieuwegein

Ungaria

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Introduceți mesajul dumneavoastră aici *

* câmp necesar (trebuie să îl completați)