Navigation path

Oppdatert: 05/2015

Oppdatert: 05/2015

Særavgifter


Podziel się 
		Udostępnij na Facebook
	
		Twitter
	
		Udostępnij na google+
	
		Udostępnij na linkedIn
	
		
			E-mail

Grunnregler

Dersom din bedrift produserer eller handler med varer som er belagt med særavgift (alkohol, alkoholholdige drikkevarer, energiprodukter, elektrisitet, tobakksprodukter), må du være oppmerksom på reglene for betaling av særavgift Latviešu български Malti Lietuvių français suomi čeština română Ελληνικά Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski Nederlands Dansk español svenska English på dem.

Grav dypere, land for land:

Velg et land

Velg et land


* Information not yet provided by national authorities

Ulike EU-land kan legge andre avgifter på disse produktene i tillegg.

EU-reglene om særavgifter gjelder ikke i de følgende områdene av EU:

 • Kanariøyene
 • Kanaløyene
 • Øygruppen Åland
 • Ceuta og Melilla
 • De italienske farvannene i Luganosjøen

Virksomheter i Monaco må betale franske avgiftssatser.

Virksomheter i San Marino må betale italienske satser.

Særavgift - hvilke produkter?

Alkohol, alkoholholdige drikkevarer ( EU-direktivene 92/83/EF Latviešu български Malti Lietuvių français suomi čeština română Ελληνικά Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski Nederlands Dansk español svenska English og 92/84/EF Latviešu български Malti Lietuvių français suomi čeština română Ελληνικά Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski Nederlands Dansk español English )

 • øl eller blandinger av øl og alkoholfrie drikkevarer
 • vin
 • andre gjærede drikkevarer som for eksempel sider
 • mellomprodukter som for eksempel sherry og portvin
 • etylalkohol - bortsett fra når det brukes til å produsere andre produkter som ikke er beregnet på menneskelig konsum (hvis det brukes til oppvarming eller fremdrift, kan det klassifiseres som et energiprodukt)
 • brennevin.

EU-reglene fastsetter minstesatsene for særavgifter pdf [1 MB] English , men i visse land kan små bryggerier (som produserer maksimalt 200 000 hl øl per år) og destillerier (maksimalt 10 hl ren alkohol per år) få en reduksjon på inntil 50 % av standardavgiftene. Små vinprodusenter (mindre enn 1000 hl per år) kan også få reduksjoner eller fritak.

Du er ikke pålagt å betale særavgift på hjemmelagde produkter som ikke er produsert til kommersielle formål, bortsett fra brennevin.

Reduserte satser for særavgift kan gjelde vin og gjærede drikkevarer med 8,5 volumprosent alkohol eller mindre.

Energiprodukter og elektrisitet Latviešu български Malti Lietuvių français suomi čeština română Ελληνικά Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski Nederlands Dansk español svenska English (EU-direktiv 2003/96/EF español svenska hrvatski Latviešu български Malti Lietuvių français suomi čeština română Ελληνικά Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski Nederlands Dansk English )

Disse er avgiftsbelagt når de brukes som:

 • motorbrensel
 • fyringsbrensel.

Det er ingen særavgift på energiprodukter når de brukes til andre formål enn motor- og fyringsbrensel.

EU-reglene fastsetter minimumssatser for særavgift på energiprodukter pdf [2 MB] English .

Tobakksprodukter (EU-direktiv 2010/12/EU español svenska hrvatski Latviešu български Malti Lietuvių français suomi čeština română Ελληνικά Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski Nederlands Dansk English )

 • sigaretter
 • sigarer
 • sigarillos
 • røyketobakk, for eksempel finkuttet rulletobakk.

EU-reglene fastsetter minimumssatser for særavgift på tobakksprodukter pdf [852 KB] English .

Særavgiftsbelagte varer er vanligvis fritatt for avgiften når de brukes:

 • i diplomatiske eller konsulære relasjoner
 • av de væpnede styrker hos et NATO-medlem
 • av internasjonale organisasjoner.

Når særavgiftsbelagte varer sendes for disse formålene, må de følges av en fritaksmelding (exemption certificate).

EU-land kan dessuten frita særavgiftsbelagte varer fra særavgift når de selges:

 • i taxfree-butikker og transporteres i den reisendes personlige bagasje til et land utenfor EU eller til et EU-område som ikke er underlagt de EU-omfattende særavgiftsreglene.
 • ombord på et fly eller skip under en flyvning eller sjøoverfart til eller fra et land utenfor EU eller til eller fra et EU-område som ikke er underlagt de EU-omfattende særavgiftsreglene.

 

 

Hvem må betale og når

 

 

Salg direkte til sluttkunder

Salg til andre bedrifter

Det er en viktig forskjell mellom når et produkt blir gjenstand for særavgift og når denne avgiften må betales.

De fleste produkter blir gjenstand for særavgift så snart de er produsert, utvunnet eller importert til EU.

Men i praksis blir denne avgiften utsatt og trenger ikke betales før produktet er "frigitt" for konsum. Dette betyr det øyeblikket det er mottatt av en annen bedrift (en "mottaker") og har forlatt sitt godkjente lagrings- eller produksjonslokale. Vær oppmerksom på at for å kunne produsere og lagre særavgiftsbelagte varer uten å betale særavgift kreves må bedriften spesiell bevilling fra det gjeldende landet français Deutsch English .

Dersom særavgiftsbelagte produkter blir ødelagt eller går tapt på grunn av uforutsette hendelser eller naturkatastrofer før de frigis for konsum, trenger ingen særavgift å betales.

Hvem betaler særavgift?
 • den personen eller bedriften som er "autorisert lageransvarlig" ("authorised warehouse-keeper") for det lokalet hvor særavgiftsbelagte produkter blir produsert, bearbeidet, lagret, sendt eller mottatt eller
 • enhver annen person - avsender, mottaker, transportør, tredjepart som gir flyttegaranti osv. - som fikk det til å oppstå avgiftsplikt
 • personen som deklarerer importen, dersom varene blir importert og ikke umiddelbart satt under avgiftsutsettelse.
Transport av varer til ulike EU-land uten å betale avgifter

Det finnes 3 grunnleggende spesialregler som lar deg som selger transportere varer, men opprettholde utsettelsen av avgiftsplikten og således unngå å betale den selv.

I stedet skal avgiften betales av kjøperen i mottakerlandet i henhold til det landets satser.

Regel 1 - garanti mot transportrisiko

Det EU-landet som varene sendes fra, krever at de dekkes av en garanti som dekker transportrisiko som gjelder over hele EU.

Denne garantien kan også gis av deg som selger (lageransvarlig ("warehouse-keeper") eller registrert avsender), eller av transportøren eller kjøperen - eller av to eller flere i fellesskap.

EU-landet som varene sendes fra, kan frafalle dette kravet dersom varene kun transporteres innenfor landets grenser.

Tilsvarende trengs det ingen garanti dersom både EU-avsenderlandet og EU-ankomstlandet samtykker.

Regel 2 - elektronisk administrativt dokument (e-AD)

I tillegg til garantien må du også sende et elektronisk administrativt dokument (e-AD) til den ansvarlige avgiftsmyndigheten i gjeldende land français Deutsch English ved hjelp av et system for bevegelse og overvåkning av avgiftspliktige produkter (EMCS) français Deutsch English .   

Myndigheten:

 • kontrollerer gyldigheten av opplysningene i e-ADet (f.eks. selgerens og kjøperens registreringsnumre) og gir deg sin referansekode
 • videresender e-AD til tilsvarende myndighet i kjøperens EU-land (som videresender det til kjøperen).

Før transporten begynner, må du skrive ut e-ADet med referansekode og gi det til transportselskapet.

Når som helst før transporten starter, kan du kansellere e-ADet. I løpet av transporten kan du også endre destinasjon ved hjelp av EMCS-systemet.

Dersom EMCS-systemet ikke er tilgjengelig, kan du likevel transportere varene uten å betale særavgift hvis:

 • de følges av et papirdokument som inneholder de samme opplysningene som e-ADet
 • du varsler den ansvarlige myndigheten i avsenderlandet français Deutsch English om dette. Noen land insisterer på at forhandleren må få tillatelse før varene kan transporteres.

Regel 3 - å motta varene

Kjøperen har 5 arbeidsdager på seg til å bekrefte mottak av varene i EMCS-systemet. Deretter:

 • kontrollerer den ansvarlige myndigheten i destinasjonslandet i EU om bekreftelsen er gyldig
 • registrerer den en mottaksrapport og videresender den til tilsvarende myndighet i avsenderlandet - som videresender den til deg, selgeren.

Etter at du mottar denne rapporten, kan du be om at garantien din blir frigitt.

Følger du disse 3 reglene, vil du - som selger - ikke behøve å betale særavgift på de varene som blir transportert.

Vær svært oppmerksom på hvilken mengde som står i mottaksrapporten - det er bare denne bekreftede mengden du ikke behøver å betale avgift på.

Dersom noen produkter gikk tapt eller ble skadet under transport, kan du legge disse til mottatt og bekreftet mengde.

Kontroller forretningspartnerens avgiftsnummer

Hvis du ønsker å finne ut om en forretningspartners avgiftsnummer er gyldig eller ikke, kan du bruke SEED avgiftsautorisasjons български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska -systemet.

Har partneren din et gyldig nummer, vil SEED vise deg en liste over produkter de har autorisasjon til å handle med.

Salg til privatkunder

Hvis du selger særavgiftsbelagte varer direkte til privatkunder og salgsstedet er hjemlandet ditt, må du kreve særavgift i henhold til de satsene som gjelder i ditt land.

Avgiftsfrie mengder

Hvis kundene frakter med seg varer hvor avgiften er betalt i et EU-land, inn i et annet EU-land, kreves det ingen særavgift for inntil følgende maksgrense:

 • sigaretter - 800
 • sigarer - 200
 • sigarillos - 400
 • røyketobakk - 1 kg
 • spritholdige drikkevarer - 10 liter
 • vin - 90 liter (inkludert maks 60 liter musserende vin)
 • øl - 110 liter

I noen EU-land kan disse mengdene være høyere.

Kjøper kunden mer enn den mengden som er nevnt ovenfor, bør du fortelle dem at det kan hende de må framlegge bevis på at varene er til eget forbruk.

Fjernsalg og salg på Internett

Hvis du selger særavgiftsbelagte varer til privatkunder på Internett, må du betale særavgift til mottakerlandet etter satsene som gjelder i landet hvor kundene bor.

I noen EU-land kan din skatterepresentant der betale på dine vegne - dersom dette er godkjent av landets ansvarlige myndighet Deutsch English français .

Før du sender varene, må du:

 • informere myndighetene i destinasjonslandet om leveringen
 • garantere overfor dem at særavgiften vil bli betalt.

Å få avgifter refundert

Hvis du allerede har betalt særavgift i ditt eget land på de varene du har solgt, kan du få dette beløpet refundert for å unngå å betale to ganger. For å få dette må du:

 • fremlegge bevis for at du har betalt avgift på varene i destinasjonslandet.

Når det gjelder tobakksprodukter, er salg på Internett begrenset i noen EU-land ved at det kreves at du:

 • bruker destinasjonslandets avgiftsstempler eller andre avgiftsmarkeringer for å vise at du har betalt særavgiften der.
 • fremlegger helseadvarsler på språket/språkene i destinasjonslandet.
Hjelp og veiledning

Hjelp og veiledning

Send e-post til en næringsorganisasjon nær deg

EU driver et nettverk Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) med lokale næringsorganisasjoner i de fleste europeiske landene English som kan være i stand til å hjelpe deg.

Velg ditt land og by og skriv forespørselen nedenfor.

Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.

Land

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrike

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Hellas

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Irland

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Nieuwegein

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romania

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Spania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tsjekkia

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Østerrike

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Skriv inn meldingen her *

* obligatorisk felt (du må legge inn data her)