Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 05/2015

Aġġornat 05/2015

Dazji tas-sisa


Aqsam fuq 
		Aqsam fuq Facebook
	
		Aqsam fuq Twiter
	
		Ixxerja fuq Google+
	
		Aqsam fuq linkedIn

Regoli bażiċi

Jekk il-kumpanija tiegħek tipproduċi jew tinnegozja oġġetti tas-sisa (alkoħol, xarbiet alkoħoliċi, prodotti tal-enerġija, elettriku, prodotti tat-tabakk), għandek tkun konxju mir-regoli dwar pagamenti ta’ dazji tas-sisa fuqhom.

Fittex iktar fil-fond, pajjiż, pajjiż:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Pajjiżi differenti tal-UE jistgħu jimponu taxxi oħra fuq dawn il-prodotti.

Ir-regoli tal-UE dwar id-dazji tas-sisa ma japplikawx f’dawn ir-reġjuni tal-UE:

 • Il-Gżejjer Kanari
 • Iċ-Channel Islands
 • Il-Gżejjer Åland
 • Ceuta u Melilla
 • L-ilmijiet tal-Italja tal-Lag ta’ Lugano.

In-negozji f'Monako għandhom iħallsu r-rati tas-sisa Franċiżi.

In-negozji f'San Marino għandhom iħallsu rati Taljani.

Id-dazju tas-sisa - liema prodotti?

Alkoħol, xorb alkoħoliku (Direttivi tal-UE 92/83/KE u 92/84/KE)

 • birra jew taħlitiet ta’ birra ma’ xarbiet mhux alkoħoliċi
 • inbid
 • xorb iffermentat ieħor bħas-sidru
 • prodotti intermedji bħal sherry jew port
 • alkoħol etiliku - ħlief meta jkun użat għall-manifattura ta’ prodotti oħra mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem (jekk użati għal tisħin jew propulsjoni jista’ jiġi klassifikat bħala prodott tal-enerġija)
 • spirti.

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu r-rati minimi ta’ dazji tas-sisa pdf English [1 MB], iżda f’ċerti pajjiżi birreriji żgħar (li jipproduċu massimu ta’ 200,000 ettolitru ta’ birra kull sena) u distilleriji (massimu ta’ 10 ettolitri ta’ alkoħol pur fis-sena) jistgħu jirċievu tnaqqis sa 50% mid-dazji standard. Produtturi żgħar tal-inbid (anqas minn 1,000 ettolitru fis-sena) jistgħu jirċievu wkoll tnaqqis jew eżenzjonijiet.

M'hemmx bżonn jitħallas dazju tas-sisa fuq prodotti lokali li ma jkunux magħmula għal skopijiet kummerċjali, ħlief għal spirti.

Rati mnaqqsa tad-dazju tas-sisa jistgħu japplikaw għall-inbid u xorb iffermentat ta’ 8.5% alkoħol jew inqas bil-volum.

Prodotti tal-enerġija u tal-elettriku ( Direttiva tal-UE 2003/96/KE )

Dawn huma ntaxxati meta użati bħala:

 • fjuwil tal-magni
 • fjuwil għat-tisħin.

Ma hemm ebda dazju tas-sisa fuq prodotti tal-enerġija meta jintużaw għal skopijiet oħra minbarra bħala karburant tal-karozzi jew tat-tisħin.

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu rati minimi għad-dazju tas-sisa fuq il-prodotti tal-enerġija pdf English [2 MB] .

Prodotti tat-tabakk ( Direttiva tal-UE 2010/12/UE )

 • sigaretti
 • sigarri
 • sigarillos
 • tabakk tat-tipjip, bħal pereżempju t-tabakk tal-brim.

Ir-regoli tal-UE jistabbilixxu rati minimi għad-dazju tas-sisa fuq il-prodotti tat-tabakk pdf English [852 KB] .

L-oġġetti tas-sisa ġeneralment ikunu eżentati mid-dazju meta jiġu użati:

 • f’relazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari
 • mill-forzi armati ta’ kwalunkwe membru tan-NATO
 • minn organizzazzjonijiet internazzjonali.

Meta prodotti tas-sisa jintbagħtu għal dawn il-finijiet, iridu jkunu akkumpanjati minn ċertifikat ta’ eżenzjoni.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu wkoll jeżentaw oġġetti suġġetti għad-dazju tas-sisa mid-dazju tas-sisa meta dawn jinbiegħu:

 • fi ħwienet ħielsa mit-taxxa u jinġarru fil-bagalji personali ta’ vjaġġatur lejn pajjiż barra mill-UE jew lejn xi territorju tal-UE li mhuwiex suġġett għar-regoli tas-sisa tal-UE.
 • abbord ajruplan jew vapur matul vjaġġ lejn jew minn pajjiż mhux fl-UE kif ukoll lejn jew minn territorju tal-UE li mhuwiex suġġett għar-regoli tas-sisa tal-UE.

 

 

Min irid iħallas u meta

 

 

Bejgħ direttament lil konsumaturi aħħarin

Bejgħ lil negozji oħra

Hemm differenza importanti bejn il-punt meta prodott isir suġġett għad-dazju tas-sisa u l-punt meta dan id-dazju għandu jitħallas.

Ħafna mill-prodotti jsiru suġġetti għad-dazju tas-sisa malli jkunu prodotti, estratti jew impurtati fl-UE.

Iżda dan id-dazju fil-fatt hu sospiż u ma għandux għalfejn jitħallas sakemm il-prodott ma jiġix “rilaxxat għall-konsum”. Dan ifisser il-mument meta negozju ieħor jirċevih (“destinatarju”) wara li dan ikun ħalla l-maħżen awtorizzat jew il-post tal-produzzjoni. Innota li biex tkun tista' tipproduċi u taħżen oġġetti tas-sisa mingħajr ma tħallas is-sisa teħtieġ awtorizzazzjoni speċjali mill-pajjiż inkwistjoni français Deutsch English .

Jekk prodotti tas-sisa jinqerdu jew jintilfu minħabba ċirkostanzi mhux mistennija jew diżastri naturali qabel ma jkunu rilaxxati għall-konsum, ma jridu jiġu mħallsa ebda dazji tas-sisa.

Min iħallas id-dazju tas-sisa?
 • il-persuna jew in-negozju “awtorizzat li jieħu ħsieb il-maħżen” tal-post fejn il-prodotti tas-sisa jiġu prodotti, proċessati, maħżuna, mibgħuta jew irċevuti jew
 • kwalunkwe persuna oħra - min jibgħat, jirċievi, trasportatur, parti terza li tipprovdi garanzija ta’ moviment, eċċ. - li tkun ikkawżat li l-oġġetti jħallu l-arranġament ta’ sospensjoni tad-dazju
 • il-persuna li tiddikjara l-importazzjoni, jekk l-oġġetti huma importati u mhux imqiegħda mill-ewwel taħt sospensjoni tad-dazju.
Trasportazzjoni tal-oġġetti f’pajjiżi differenti fl-UE mingħajr ħlas ta' dazji

Jeżistu 3 regoli speċjali li jippermettulek, bħala bejjiegħ, li tittrasporta oġġetti iżda li żżomm is-sospensjoni tad-dazju tas-sisa u għalhekk tevita li tħallsu int stess.

Minflok id-dazju jkun pagabbli mix-xerrej fil-pajjiż ta’ destinazzjoni skont ir-rati ta’ dak il-pajjiż.

Regola 1 - Garanzija kontra r-riskji tat-trasport

Il-pajjiż tal-UE minn fejn jintbagħtu l-oġġetti jirrikjedi li dawn ikunu koperti minn garanzija li tkopri r-riskji ta' trasport li tkun valida madwar l-UE kollha.

Din il-garanzija tista’ wkoll tiġi pprovduta minnek bħala l-bejjiegħ (jew li tieħu ħsieb il-maħżen jew jekk inti rreġistrat bħala dak li tibgħat), jew mit-trasportatur jew xerrej - jew minn tnejn jew aktar minnhom/minnkom.

Il-pajjiż tal-UE tad-dispaċċ jista' ma jirrikjedix dan ir-rekwiżit jekk l-oġġetti huma trasportati biss fil-fruntieri tiegħu.

Bl-istess mod, ebda garanzija ma hi meħtieġa jekk kemm il-pajjiż tal-UE ta' dispaċċ kif ukoll il-pajjiż destinatarju jaqblu fuq dan.

Regola 2 - Dokument amministrattiv elettroniku (e-AD)

Apparti l-garanzija, għandek ukoll tibgħat dokument amministrattiv elettroniku (e-AD) lill- awtorità responsabbli għas-sisa f'pajjiżhom français Deutsch English bl-użu tas- Sistema kompjuterizzata tal-movimenti u tal-kontrolli intrakomunitarji ta' prodotti soġġetti għas-sisa (EMCS) français Deutsch English .

L-awtorità:

 • tiċċekkja l-validità tad-dejta fl-e-AD (eż. numru ta' reġistrazzjoni tal-bejjiegħ u x-xerrej) u tagħtik il-kodiċi ta’ referenza tagħha
 • tibgħat l-e-AD lill-awtorità kontraparti tagħha fil-pajjiż tax-xerrej tal-UE (li tibgħatha lix-xerrej).

Qabel ma jibda t-trasport, għandek tipprintja l-e-AD bil-kodiċi ta’ referenza tagħha u tagħtiha lill-kumpanija tat-trasport.

Fi kwalunkwe ħin qabel ma jibda t-trasport, inti tista’ tikkanċella l-e-AD. Matul it-trasport, tista’ wkoll tbiddel id-destinazzjoni bl-użu tas-sistema EMCS.

Jekk is-sistema EMCS ma tkunx disponibbli, inti xorta tista' tittrasporta l-oġġetti mingħajr ma tħallas dazju tas-sisa jekk:

 • ikunu akkumpanjati minn dokument fuq karta li jkun fih l-istess dejta tal-e-AD
 • tinnotifika l- awtorità responsabbli fil-pajjiz français Deutsch English tad-dispaċċ dwar dan. Xi pajjiżi jinsistu li l-kummerċjant jingħata permess qabel ma jitħalla jitlaq.

Regola 3 - oġġetti riċevuti

Ix-xerrej għandu ħamest ijiem tax-xogħol biex jikkonferma li rċieva l-oġġetti fis-sistema EMCS. Imbagħad:

 • l-awtorità responsabbli fil-pajjiż destinatarju tal-UE tiċċekkja l-validità tal-konferma
 • tirreġistra rapport ta' riċevuta u tibagħtu lill-awtorità kontraparti tagħha fil-pajjiż tad-dispaċċ - li tibagħtu lilek, il-bejjiegħ.

Wara li tirċievi dan ir-rapport, tista’ titlob li l-garanzija tiegħek tiġi rilaxxata.

Jekk timxi ma’ dawn it-3 regoli, ma għandekx - bħala l-bejjiegħ - ikollok tħallas dazju tas-sisa fuq oġġetti trasportati.

Oqgħod attent b'mod partikulari mill-kwantità indikata fir-rapport ta' rċevuta - hi biss din il-kwantità kkonfermata li fuqha m’intix obbligat tħallas id-dazju.

Jekk xi prodotti jintilfu jew isofru ħsara matul it-trasport, tista’ żżid dawn mal-kwantità riċevuta u kkonfermata.

Iċċekkja n-numru tas-sisa tal-imsieħeb tan-negozju

Jekk tixtieq tkun taf jekk numru tas-sisa ta' sieħeb fin-negozju hux validu jew le, tista’ tuża s-sistema SEED dwar l-awtorizzazzjoni tas-sisa.

Jekk dan ikollu numru validu, is-sistema SEED għandha turik lista ta’ prodotti li huma awtorizzati għall-kummerċ.

Bejgħ lil klijenti privati

Jekk tbigħ oġġetti tas-sisa direttament lil klijenti privati u l-post ta’ bejgħ hu pajjiżek, trid iżżomm dazji tas-sisa skont ir-rati validi f’pajjiżek.

Ammonti eżentati

Jekk il-klijenti jġorru l-oġġetti mixtrija bit-taxxa mħallsa f’pajjiż tal-UE lejn pajjiż ieħor tal-UE, allura ebda dazji tas-sisa ma jiġu ċċarġjati, sa mill-inqas l-ammonti massimi li ġejjin:

 • sigaretti - 800
 • sigarri - 200
 • sigarillos - 400
 • tabakk tat-tipjip - 1 kg
 • spirti (xorb) - 10 litri
 • inbid - 90 litru (inkluż mass. 60 litru ta’ spumant)
 • birra - 110 litri

F’xi pajjiżi tal-UE dawn l-ammonti jistgħu jkunu ogħla.

Jekk il-klijent jixtri aktar mill-ammonti msemmija hawn fuq, għandek tgħidlu li għandu mnejn ikun jeħtieġ jipprovdi evidenza li l-oġġetti jkunu għall-konsum tiegħu stess.

Bejgħ onlajn u mill-bogħod

Jekk tbigħ oġġetti tas-sisa lil klijenti privati fuq l-internet, għandek tħallas id-dazju tas-sisa u r-rati tal-pajjiż fejn jgħixu l-klijenti.

F’xi pajjiżi tal-UE, jista’ jkollok rappreżentant tat-taxxa tiegħek hemm li jħallas f’ismek — jekk dan ikun ġie approvat mill-awtorità responsabbli ta' dak il-pajjiż français Deutsch English .

Qabel it-trasport għandek:

 • tinforma l-awtorità fil-pajjiż destinatarju dwar il-kunsinna
 • tiggarantilhom li d-dazju tas-sisa se jitħallas.

Kif tikseb rimborż tad-dazju

Jekk inti diġà ħallast dazji tas-sisa f’pajjiżek fuq l-oġġetti li begħt, tista’ tikseb dan l-ammont rimborżat, biex tevita li tħallas darbtejn. Biex tagħmel dan, għandek:

 • tipprovdilhom evidenza li ħallast dazju fuq l-oġġetti fil-pajjiż ta’ destinazzjoni.

Għal prodotti tat-tabakk, il-bejgħ onlajn hu limitat f’xi pajjiżi tal-UE minn rekwiżiti biex:

 • tuża l-bolol tat-taxxa tal-pajjiż destinatarju jew marki fiskali oħra biex turi li ħallast id-dazju tas-sisa hemmhekk.
 • tipprovdi twissijiet dwar is-saħħa bl-ilsien/ilsna tal-pajjiż ta’ destinazzjoni

 

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ibgħat email lil organizzazzjoni kummerċjali qrib tiegħek

L-UE tmexxi netwerk Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) ta' organizzazzjonijiet kummerċjali lokali f'ħafna mill-pajjiżi Ewropej English li jista' jkun ta' għajnuna għalik.

Agħżel il-pajjiż u r-raħal tiegħek u daħħal il-mistoqsija tiegħek hawn taħt.

Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa' pprova aktar tard.

Pajjiż

Ċipru

Nicosia

Franza

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Id-Danimarka

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Il-Belġju

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Il-Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Il-Finlandja

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Il-Kroazja

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Nieuwegein

Il-Polonja

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Il-Portugall

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

In-Norveġja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Ir-Renju Unit

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Ir-Repubblika Ċeka

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ir-Rumanija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Prešov

Is-Slovenja

Koper

Ljubljana

Maribor

L-Awstrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

L-Italja

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

L-Ungerija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Spanja

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Daħħal il-messaġġ tiegħek hawn *

* qasam obbligatorju (għandek iddaħħal dejta hawn)