Navigācijas ceļš

Atjaunināts 05/2015

Atjaunināts 05/2015

Akcīzes nodoklis


Kopīgot 
		Kopīgot vietnē Facebook
	
		Kopīgot vietnē Twitter
	
		Kopīgot vietnē google+
	
		Kopīgot vietnē linkedIn

Pamatnoteikumi

Ja jūsu uzņēmums ražo vai pārdod akcīzes preces (alkoholu, alkoholiskos dzērienus, energoproduktus, elektrību, tabakas izstrādājumus), jums jāiepazīstas ar noteikumiem par akcīzes nodokļa maksāšanu.

Plašāka informācija par citām valstīm:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Vairākās ES valstīs par šīm precēm var iekasēt arī citus nodokļus.

ES noteikumi par akcīzes nodokli nav spēkā šajos ES reģionos:

 • Kanāriju salas;
 • Normandijas salas;
 • Ālandu salas;
 • Seūta un Meliļa;
 • Lugāno ezera daļa, kas ir Itālijas teritorijā.

Monako uzņēmumiem jāmaksā Francijas akcīzes nodokļa likmes.

Sanmarīno uzņēmumiem jāmaksā Itālijas likmes.

Akcīzes nodoklis — kurām precēm?

Alkohols, alkoholiskie dzērieni (ES direktīvas 92/83/EK un 92/84/EK):

 • alus un alus maisījumi ar bezalkoholiskajiem dzērieniem;
 • vīns;
 • citi raudzēti dzērieni, piemēram, sidrs;
 • starpprodukti, piemēram, heress vai portvīns;
 • etilspirts, ja vien to neizmanto, lai ražotu citas preces, kuras nav paredzētas lietošanai cilvēku pārtikā (etilspirtu, ko izmanto apkurē vai dzinēju degvielā, var klasificēt kā energoproduktu);
 • stiprie alkoholiskie dzērieni.

ES noteikumi paredz minimālās akcīzes nodokļa likmes pdf English [1 MB], bet dažās valstīs mazās alusdarītavas (kuras gadā saražo augstākais 200 000 hl alus) un spirta rūpnīcas (gadā ne vairāk kā 10 hl tīra alkohola) var saņemt atlaidi līdz pat 50 % apmērā no standarta nodokļa. Atlaides vai atbrīvojumus var saņemt arī mazie vīna ražotāji (kuri gadā saražo mazāk par 1000 hl).

Akcīzes nodoklis nav jāmaksā par mājās gatavotiem produktiem, kuri nav paredzēti komerciāliem mērķiem, izņemot stipros alkoholiskos dzērienus.

Samazinātas akcīzes nodokļa likmes var tikt piemērotas vīnam un raudzētiem dzērieniem, kuros alkohola saturs nepārsniedz 8,5 %.

Energoprodukti un elektroenerģija ( ES Direktīva 2003/96/EK )

Šīs preces ir apliekamas ar nodokli, ja tās izmanto

 • motordegvielā,
 • kurināmajā.

Ja energoproduktus neizmanto motordegvielā vai kurināmajā, par tiem akcīzes nodoklis nav jāmaksā.

ES noteikumi paredz energoproduktu akcīzes nodokļa pdf English minimālās likmes [2 MB].

Tabakas izstrādājumi ( ES Direktīva 2010/12/ES ):

 • cigaretes;
 • cigāri;
 • cigarilli;
 • smēķējamā tabaka, piemēram, sasmalcināta tinamā tabaka.

ES noteikumi paredz minimālās likmes akcīzes nodoklim par tabakas izstrādājumiem pdf English [852 KB].

Akcīzes preces parasti ir atbrīvotas no nodokļa, ja tās izmanto:

 • diplomātiskajās vai konsulārajās attiecībās;
 • bruņotie spēki kādā NATO dalībvalstī;
 • starptautiskas organizācijas.

Ja akcīzes preces tiek sūtītas šādām vajadzībām, tām jāpievieno atbrīvojuma sertifikāts.

ES dalībvalstis akcīzes preces no akcīzes nodokļa var atbrīvot arī tad, ja tās tiek pārdotas:

 • beznodokļu veikalos (tax-free) un ceļotāja privātajā bagāžā izvestas no Eiropas Savienības vai tiek vestas uz kādu vietu ES teritorijā, kur nav spēkā ES mēroga noteikumi par akcīzes nodokli;
 • lidmašīnā vai uz kuģa, ja reisa galamērķis vai izbraukšanas vieta ir ārpussavienības valsts vai kāda vieta ES teritorijā, kur nav spēkā ES mēroga noteikumi par akcīzes nodokli.

 

 

Kas maksā un kad

 

 

Pārdošana tieši galapatērētājiem

Ja pārdodat citiem uzņēmumiem

Ir jānošķir brīdi, kad precei tiek piemērots akcīzes nodoklis, no brīža, kad šis nodoklis ir jāsamaksā.

Parasti akcīzes nodoklis precēm tiek piemērots uzreiz pēc izgatavošanas, iegūšanas vai ievešanas Eiropas Savienībā.

Taču faktiski šis nodoklis tiek atlikts un tas nav jāmaksā, līdz prece tiek “nodota patēriņam”. Tas ir brīdis, kad šo preci pēc izvešanas no apstiprinātas noliktavas vai ražotnes saņem cits uzņēmums (“saņēmējs”). Ievērojiet, ka akcīzes preces drīkst ražot un uzglabāt, nemaksājot akcīzes nodokli, tikai tad, ja no attiecīgās valsts français Deutsch English ir saņemta īpaša atļauja.

Ja neparedzētu iemeslu vai dabas katastrofas dēļ akcīzes preces ir iznīcinātas vai pazaudētas, iekams tās ir nodotas patēriņam, akcīzes nodoklis nav jāmaksā.

Kas maksā akcīzes nodokli?
 • Persona vai uzņēmums, kas vietā, kur akcīzes preces tiek ražotas, apstrādātas, uzglabātas vai saņemtas vai no kuras tās tiek nosūtītas, ir “apstiprināts noliktavas turētājs” vai
 • jebkura cita persona — sūtītājs, saņēmējs, transportētājs, trešā persona, kas izsniedz pārvietošanas garantiju, u.c. —, kuras dēļ akcīzes precēm ir pārtraukts atliktās nodokļa maksāšanas režīms;
 • persona, kas deklarē ievešanu, ja preces tiek importētas, nevis tām tūliņ piemēro nodokļa atlikšanu.
Preču vešana uz dažādām ES valstīm, nemaksājot nodokli

Ir trīs īpaši pamatnoteikumi, kas pārdevējam ļauj transportēt preces, turpinot izmantot akcīzes nodokļa atlikto samaksu, un līdz ar to ļauj pašam izvairīties no tā maksāšanas.

Tā vietā nodoklis būs jāmaksā pircējam galamērķa valstī atbilstoši šīs valsts likmēm.

Noteikums Nr. 1: garantija pārvadāšanas riskam

ES valsts, no kuras tiek nosūtītas akcīzes preces, nosaka, ka tām nepieciešama visā ES derīga garantija pret pārvadāšanas risku.

Šo garantiju var sniegt arī pats pārdevējs (noliktavas turētājs vai reģistrēts sūtītājs), transportētājs vai pircējs. Viņi var arī sniegt kopīgu garantiju.

ES valsts, no kuras preces nosūta, var šo prasību atcelt, ja preces tiek pārvadātas vienīgi valsts robežās.

Garantija nav nepieciešama arī tad, ja par to vienojas ES valsts, kura preces nosūta, un ES valsts, kura tās saņem.

Noteikums Nr. 2: elektronisks administratīvais dokuments (e–AD)

Papildus garantijai nosūtītājam jāaizsūta arī elektronisks administratīvais dokuments (e–AD) viņa valsts atbildīgajai iestādei français Deutsch English , izmantojot Akcīzes preču aprites un kontroles sistēmu (EMCS) français Deutsch English .

Iestāde:

 • pārbauda e–AD datus (piemēram, pārdevēja un pircēja reģistrācijas numuru) un piešķir atsauces kodu;
 • pārsūta e–AD attiecīgajai iestādei pircēja ES dalībvalstī (kas to pārsūta pircējam).

Pirms brauciena šis e–AD kopā ar atsauces kodu ir jāizdrukā un jāiedod transporta uzņēmumam.

Jebkurā brīdī pirms brauciena sākuma jūs varat e–AD anulēt. Turklāt brauciena laikā EMCS sistēmā var mainīt galamērķi.

Ja EMCS sistēma nav pieejama, preces tik un tā drīkst transportēt, nemaksājot akcīzes nodokli, ja:

 • tām ir pievienots papīra dokuments, kurā ir tie paši dati, kas minēti e–AD;
 • jūs par to informējat nosūtīšanas valsts atbildīgo iestādi français Deutsch English . Dažas valstis uzstāj, ka komersantam pirms aizbraukšanas jāsaņem atļauja.

Noteikums Nr. 3: preču saņemšana

Pircējam ir 5 darba dienas laika, lai EMCS sistēmā apstiprinātu preču saņemšanu. Tad:

 • atbildīgā iestāde ES galamērķa valstī pārbauda apstiprinājuma pareizību,
 • tā reģistrē saņemšanas apliecinājumu un pārsūta to nosūtītāja valsts attiecīgajai iestādei, kura to savukārt pārsūta pārdevējam.

Pēc šī apliecinājuma saņemšanas varat lūgt, lai atbrīvo jūsu garantiju.

Ja ievērosiet šos 3 noteikumus, jums kā pārdevējam nebūs jāmaksā akcīzes nodoklis par pārvietojamajām precēm.

Rūpīgi pārbaudiet saņemšanas apliecinājumā norādīto daudzumu, — jums nodoklis nav jāmaksā tikai par šo apstiprināto daudzumu.

Ja brauciena laikā kādas preces ir nozaudētas vai sabojātas, tās drīkst pieskaitīt saņemtajam un apstiprinātajam preču skaitam.

Pārbaudiet darījumu partnera akcīzes identifikācijas numuru

Ja vēlaties noskaidrot, vai darījumu partnera akcīzes identifikācijas numurs ir derīgs, varat izmantot Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas sistēmu SEED.

Ja jūsu partnerim ir derīgs numurs, SEED sistēmā tiks parādītas visas preces, kuras tam ir atļauts tirgot.

Ja pārdodat privātiem klientiem

Ja pārdodat akcīzes preces tieši privātiem klientiem un pārdošana notiek jūsu valstī, jums būs jāiekasē akcīzes nodoklis atbilstoši jūsu valstī spēkā esošajām likmēm.

Neapliekamie daudzumi

Ja klienti šīs preces, samaksājot nodokli, iegādājušies vienā ES valstī, bet ieved citā ES valstī, tad akcīzes nodoklis nebūs jāmaksā, ja vien preču daudzums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo daudzumu:

 • cigaretes — 800;
 • cigāri — 200;
 • cigarilli — 400;
 • smēķējamā tabaka — 1 kg;
 • stiprie alkoholiskie dzērieni — 10 litri;
 • vīns — 90 litri (ieskaitot augstākais 60 litrus dzirkstošā vīna);
 • alus — 110 litri.

Dažās ES valstīs šīs preces drīkst ievest lielākā daudzumā.

Ja klients iegādājas vairāk par iepriekš minētajiem daudzumiem, jums viņam jādara zināms, ka viņam var nākties pierādīt, ka preci viņš lietos savām vajadzībām.

Pārdošana internetā un tālpārdošana

Ja preces privātiem klientiem pārdodat internetā, jums jāsamaksā akcīzes nodoklis atbilstoši tās valsts likmēm, kur šie klienti dzīvo.

Dažās ES valstīs jūsu vārdā to var samaksāt jūsu pārstāvis nodokļu jautājumos, ja vien tam piekrīt šīs valsts atbildīgā iestāde français Deutsch English .

Pirms preču nosūtīšanas:

 • jums jāinformē galamērķa valsts iestāde par piegādi,
 • jums šai iestādei jāgalvo, ka akcīzes nodoklis tiks samaksāts.

Samaksātā nodokļa saņemšana atpakaļ

Ja par pārdotajām precēm akcīzes nodokli jau esat samaksājis savā valstī, šo summu varat saņemt atpakaļ, lai nesanāktu tā, ka jāmaksā divreiz. Šim nolūkam jums:

 • tām jāsniedz pierādījumi, ka par attiecīgajām precēm jūs nodokli samaksājāt galamērķa valstī.

Dažās ES valstis tabakas izstrādājumus internetā atļauj pārdot tikai tad, ja

 • uz tiem ir galamērķa valsts nodokļa marka vai cits fiskāls marķējums, kas apliecina, ka esat tur samaksājis akcīzes nodokli;
 • ir sniegts brīdinājums par ietekmi uz veselību galamērķa valsts valodā(-ās).

 

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Nosūtiet e-pasta vēstuli tuvākajai uzņēmējdarbības organizācijai

Lielākajā daļā Eiropas valstu English darbojas vietējo uzņēmējdarbības organizāciju tīkls Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), kas var sniegt jums palīdzību.

Izvēlieties valsti un pilsētu un ierakstiet savu jautājumu zemāk esošajā logā:

Paldies! Jūsu ziņojums ir aizsūtīts.
Tehnisku problēmu dēļ jūsu ziņojumu nevarēja aizsūtīt. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz!

Valsts

Apvienotā Karaliste

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Beļģija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgārija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čehijas Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dānija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Horvātija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugāle

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumānija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Prešov

Slovēnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Somija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Spānija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Zviedrija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Ierakstiet savu jautājumu šeit *

* obligāti aizpildāms lauks (jums šeit jāievada dati)