Naršymo kelias

Atnaujinta 05/2015

Atnaujinta 05/2015

Akcizai


Siųsti draugams 
		Skelbti „Facebook“
	
		„Twitter“
	
		Bendrinti „Google+“
	
		Skelbti „linkedIn“

Pagrindinės taisyklės

Jei jūsų įmonė gamina arba parduoda akcizais apmokestinamas prekes (alkoholį, alkoholinius gėrimus, energinius produktus, elektros energiją, tabako gaminius), turite žinoti akcizų mokėjimo taisykles.

Sužinokite daugiau, pagal atskiras šalis:

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Įvairios ES šalys gali apmokestinti šias prekes ir kitais mokesčiais.

ES akcizų taisyklės netaikomos šiuose ES regionuose:

 • Kanarų salose,
 • Normandijos salose,
 • Alandų Salose,
 • Seutoje ir Melilijoje,
 • Italijai priklausančioje Lugano ežero dalyje.

Monako įmonės turi mokėti Prancūzijos tarifo akcizus.

San Marino įmonės turi mokėti Italijos tarifo akcizus.

Kurie produktai apmokestinami akcizu?

Alkoholis, alkoholiniai gėrimai (ES direktyvos 92/83/EB ir 92/84/EB):

 • alus arba alaus ir nealkoholinių gėrimų mišiniai,
 • vynas,
 • kiti fermentuoti gėrimai, pavyzdžiui, sidras,
 • tarpiniai produktai, pavyzdžiui, cheresas arba portveinas,
 • etilo alkoholis, išskyrus tuos atvejus, kai jis naudojamas kitiems produktams, neskirtiems žmonėms vartoti, gaminti (jei naudojamas šildymui arba kaip variklių degalai, jis gali būti laikomas energiniu produktu),
 • spiritiniai gėrimai.

ES taisyklėmis nustatyti minimalūs akcizų tarifai pdf English [1 MB], tačiau kai kuriose šalyse mažoms alaus darykloms (kurių bendra metinė produkcija neviršija 200 000 hektolitrų) ir degtinės darykloms (kurių bendra metinė produkcija neviršija 10 hektolitrų gryno alkoholio) gali būti taikomi mažesni tarifai (ne daugiau kaip 50 % mažesni už standartinius tarifus). Smulkiems vyno gamintojams (pagaminantiems mažiau kaip 1000 hektolitrų per metus) taip pat gali būti taikomi mažesni tarifai arba jie gali būti nuo akcizų atleisti.

Akcizo nereikia mokėti už namų gamybos produktus, pagamintus ne komerciniais tikslais, išskyrus spiritinius gėrimus.

Mažesni akcizų tarifai gali būti taikomi vynui ir fermentuotiems gėrimams, kurių tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 8,5 %.

Energiniai produktai ir elektros energija ( ES direktyva 2003/96/EB )

Šie produktai apmokestinami, jei naudojami kaip:

 • variklių degalai,
 • šildymo kuras.

Jei energiniai produktai naudojami kitais tikslais negu kaip šildymo kuras arba variklių degalai, jie akcizais neapmokestinami.

ES taisyklėmis nustatyti minimalūs energinių produktų akcizų tarifai pdf English [2 MB].

Tabako gaminiai ( ES direktyva 2010/12/ES ):

 • cigaretės,
 • cigarai,
 • cigarilės,
 • rūkomasis tabakas, pavyzdžiui, susmulkintas suktinių tabakas.

ES taisyklėmis nustatyti minimalūs tabako gaminių akcizų tarifai pdf English [852 KB].

Akcizais apmokestinamos prekės paprastai atleidžiamos nuo šių mokesčių, jei:

 • jos naudojamos diplomatiniais arba konsuliniais tikslais,
 • jas naudoja kurios nors iš NATO narių ginkluotosios pajėgos,
 • jas naudoja tarptautinės organizacijos.

Kai akcizais apmokestinami produktai siunčiami šiais tikslais, turi būti pridedamas atleidimo nuo akcizų sertifikatas.

Be to, ES šalys gali akcizais apmokestinamas prekes atleisti nuo šio mokesčio, jei jos:

 • parduodamos neapmokestinamų prekių parduotuvėse ir vežamos keleivių asmeniniame bagaže į ES nepriklausančias šalis arba į ES teritorijos dalį, kurioje netaikomos ES akcizų taisyklės,
 • parduodamos lėktuve arba laive per skrydį arba kelionę laivu į ES nepriklausančią šalį arba iš tokios šalies, arba į ES teritorijos dalį, kurioje netaikomos ES akcizų taisyklės, arba iš tokios teritorijos.

 

 

Kas turi mokėti ir kada?

 

 

Pardavimas tiesiai galutiniams vartotojams

Pardavimas kitoms įmonėms

Nuo tada, kai produktas tampa akcizu apmokestinamu produktu, iki tada, kai reikia šį mokestį sumokėti, praeina nemažai laiko.

Dauguma produktų tampa akcizu apmokestinamais produktais iš karto, kai yra pagaminami, išgaunami arba importuojami į ES.

Tačiau iš tiesų akcizo mokėjimas atidedamas ir jo nereikia mokėti iki to laiko, kol produktai „išleidžiami vartoti“, t. y. iki to laiko, kol jie išvežami iš nustatytos laikymo arba gamybos vietos ir perduodami kitai įmonei (vadinamajai gavėjai). Atkreipkite dėmesį, kad norint gaminti ir laikyti akcizais apmokestinamus produktus ir jų nemokėti, reikia turėti specialų šalies, kurioje norima tai daryti français Deutsch English , leidimą.

Jei akcizais apmokestinami produktai prieš išleidimą vartoti sugadinami arba prarandami dėl nenumatytų priežasčių arba gaivalinių nelaimių, akcizų mokėti nereikia.

Kas moka akcizą?
 • Fizinis asmuo arba įmonė, turintys tos vietos, kurioje akcizais apmokestinami produktai gaminami, perdirbami, laikomi, išsiunčiami arba priimami, įgaliotojo sandėlio savininko statusą, arba
 • bet kuris kitas asmuo (siuntėjas, gavėjas, vežėjas, gabenimo garantiją suteikianti trečioji šalis ir t. t.), dėl kurio nustotas taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas,
 • importą deklaruojantis asmuo, jei prekės importuojamos ir joms iš karto nepradedamas taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.
Prekių vežimas į kitas ES šalis nemokant akcizų

Nustatytos 3 pagrindinės specialios taisyklės, kurių laikydamasis pardavėjas gali vežti prekes, tačiau išlaikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, taigi jam pačiam jų nereikia mokėti.

Vietoj to akcizą turės mokėti paskirties šalies pirkėjas pagal tos šalies tarifus.

1 taisyklė. Su vežimo rizika susijusi garantija

ES šalis, iš kurios išsiunčiamos prekės, reikalauja visoje ES galiojančios su vežimo rizika susijusios garantijos.

Šią garantiją gali suteikti pardavėjas (sandėlio savininkas arba registruotasis siuntėjas), vežėjas arba pirkėjas (arba du ar daugiau iš jų).

ES šalis siuntėja gali nereikalauti tokios garantijos, jei prekės vežamos tik į kitą vietą jos teritorijoje.

Garantijos gali nereikėti ir tuo atveju, jei ES šalis, iš kurios prekės siunčiamos, ir paskirties ES šalis dėl to susitaria.

2 taisyklė. Elektroninis administracinis dokumentas (e-AD)

Be garantijos, už akcizus atsakingai šalies institucijai français Deutsch English turite nusiųsti elektroninį administracinį dokumentą (e-AD) naudodami akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemą (EMCS) français Deutsch English .

Ši institucija:

 • patikrina elektriniame administraciniame dokumente pateikiamus duomenis (pavyzdžiui, pardavėjo ir pirkėjo registracijos numerius) ir praneša jums jo kodą,
 • perduoda elektroninį administracinį dokumentą atitinkamai ES šalies, kurioje yra pirkėjas, institucijai (o pastaroji institucija perduoda jį pirkėjui).

Prieš pradedant prekių vežimą turite išspausdinti elektroninį administracinį dokumentą su kodu ir perduoti jį transporto bendrovei.

Kol prekės nepradėtos vežti, galite bet kuriuo momentu elektroninį administracinį dokumentą atšaukti. Prekes jau vežant naudodamiesi sistema EMCS galite pakeisti paskirties vietą.

Jei neturite galimybės pasinaudoti sistema EMCS, vis tiek galite vežti prekes ir nemokėti akcizo, jei:

 • prie prekių pridėtas popierinis dokumentas, kuriame nurodyti tie patys duomenys kaip ir elektroniniame administraciniame dokumente,
 • apie tai informuojate atsakingą šalies siuntėjos instituciją français Deutsch English . Kai kurios šalys reikalauja, kad prekiautojas prieš išveždamas prekes iš jų teritorijos gautų leidimą.

3 taisyklė. Prekių gavimas

Pirkėjas turi per 5 darbo dienas patvirtinti prekių gavimą sistemoje EMCS. Tuomet:

 • atsakinga ES paskirties šalies institucija patikrina patvirtinimo galiojimą,
 • įregistruoja pranešimą apie prekių gavimą ir perduoda jį atitinkamai šalies siuntėjos institucijai, o pastaroji institucija perduoda jį pardavėjui.

Gavę šį pranešimą galite prašyti grąžinti jums garantiją.

Šių trijų taisyklių besilaikantiems pardavėjams už vežamas prekes akcizo mokėti nereikia.

Atidžiai patikrinkite pranešime apie prekių gavimą nurodytą prekių kiekį. Akcizo nereikės mokėti tik už šį patvirtintą kiekį.

Jei dalis produktų buvo prarasti arba sugadinti vežant, juos taip pat galite pridėti prie gauto ir patvirtinto kiekio.

Patikrinkite verslo partnerio akcizų numerį

Jei norite patikrinti, ar jūsų verslo partnerio akcizų numeris galioja, galite naudotis akcizų leidimų tikrinimo sistema SEED.

Jei jūsų partnerio numeris galioja, sistemoje galėsite pamatyti produktų, kuriais jam leidžiama prekiauti, sąrašą.

Pardavimas privatiems klientams

Jei akcizais apmokestinamas prekes parduodate tiesiai privatiems klientams, o pardavimo vieta - jūsų šalis, turėsite juos apmokestinti jūsų šalyje nustatyto tarifo akcizais.

Neapmokestinamų prekių kiekiai

Jei klientai vienoje ES šalyje pirktas prekes, už kurias sumokėti mokesčiai, veža į kitą ES šalį, akcizų mokėti nereikės, jei prekių nėra daugiau negu:

 • cigarečių - 800,
 • cigarų - 200,
 • cigarilių - 400,
 • rūkomojo tabako - 1 kg,
 • spiritinių gėrimų - 10 litrų,
 • vyno - 90 litrų (įskaitant ne daugiau kaip 60 litrų putojančio vyno),
 • alaus - 110 litrų.

Kai kuriose ES šalyse gali būti leidžiama vežti didesnius kiekius.

Jei klientas perka didesnį kiekį, negu nurodyta pirmiau, turėtumėte jį įspėti, kad jam gali tekti pateikti įrodymų, kad šios prekės skirtos asmeninėms reikmėms.

Internetinė ir nuotolinė prekyba

Jei parduodate akcizais apmokestinamas prekes savo privatiems klientams internetu, turite mokėti šalies, kurioje gyvena klientai, nustatyto tarifo akcizą.

Kai kuriose ES šalyse galite turėti fiskalinį agentą, mokantį akcizus jūsų vardu, jei tai patvirtino atsakinga tos šalies institucija français Deutsch English .

Prieš siųsdamas prekes turite:

 • informuoti paskirties vietos instituciją apie prekių pristatymą,
 • užtikrinti, kad akcizas bus sumokėtas.

Akcizo grąžinimas

Jei jau sumokėjote savo šalyje akcizus už parduotas prekes, galite šią sumą susigrąžinti, kad būtų išvengta dvigubo mokėjimo. Kad galėtumėte tai padaryti, turite:

 • pateikti joms įrodymų, kad sumokėjote prekių akcizą paskirties šalyje.

Tabako gaminių pardavimas internetu kai kuriose ES šalyse leidžiamas tik su sąlyga, kad:

 • būtų naudojamos paskirties šalies banderolės arba kiti fiskaliniai ženklai, iš kurių būtų aišku, kad sumokėjote akcizą toje šalyje,
 • įspėjimai apie pavojų sveikatai būtų pateikiami paskirties šalies kalba (-omis).

 

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklas Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šalių English ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)