Navigačný riadok

Aktualizované 20/01/2017

Slovensko

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Na Slovensku sa používa online systémEnglish (VIES), ktorý slúži na vyhľadávanie informácií o IČ DPH.

K dispozícii je aj zoznam daňovníkovEnglish, ktorí sú platiteľmi DPH.

 

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov