Navigačný riadok

Aktualizované 05/2016

Aktualizované 05/2016

Kontrola IČ DPH (VIES)

Cezhraničné transakcie v EÚ

Za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky, môžete dodávať tovar alebo poskytovať služby obchodným klientom v inej krajine EÚ bez účtovania DPH (oslobodenie od DPH). Váš klient v tomto prípade bude musieť zúčtovať (sám) splatnú DPH vo svojom daňovom priznaní, ktoré podáva vo svojej krajine.

Jednou z podmienok dodávania alebo poskytovania služieb bez účtovania DPH je overiť si, či sa váš klient zaregistroval na daňové účely pre cezhraničné transakcie a či je držiteľom platného identifikačného čísla DPH vo svojej krajine.

Môžete tak urobiť prostredníctvom online služby VIES , ktorá získava identifikačné údaje DPH z vnútroštátnych databáz. Systém vám potvrdí, či je konkrétne IČ DPH platné a či bolo registrované pre cezhraničné transakcie v krajine klienta. Odporúčame vám, aby ste na účely prípadnej daňovej kontroly zdokumentovali overenie IČ DPH svojho zahraničného partnera.

Ak váš zákazník tvrdí, že je zaregistrovaný na daňové účely, ale overovanie prostredníctvom online služby VIES túto skutočnosť nepotvrdzuje, môže požiadať o overenie daňový úrad vo svojej krajine. Daňový úrad od neho môže vyžadovať, aby sa dodatočne zaregistroval pre cezhraničné transakcie. Tento postup sa líši medzi krajinami EÚ.

Služba VIES je k dispozícii vo viacerých jazykoch, zatiaľ čo vnútroštátne databázy sú často dostupné len v obmedzenom počte jazykov (resp. len v úradnom jazyku danej krajiny).

Európska komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií dostupných prostredníctvom online služby VIES, ktoré sa získavajú z vnútroštátnych databáz a nad ktorými Komisia nemá žiadnu kontrolu.

Viac o VIES

Systém výmeny informácií o DPH (VIES)

VIES je vyhľadávač, nie databáza. Registračné čísla DPH sú uložené vo vnútroštátnych databázach, ktoré spravujú vnútroštátne orgány v každom členskom štáte. Pri overovaní IČ DPH prostredníctvom systému VIES sa systém spojí s vnútroštátnou databázou členského štátu, ktorý pridelil identifikačné číslo pre DPH.

Ak je IČ DPH vo vnútroštátnej databáze uvedené správne, systém VIES zobrazí výsledky. V opačnom prípade oznámi, že číslo je neplatné. Európska komisia nemôže kontrolovať, opravovať, dopĺňať alebo vymazávať akékoľvek vnútroštátne registračné čísla DPH.

Číslo môže byť neplatné z mnohých dôvodov, ako sú napríklad: zmena adresy, mena, nové registrácie atď. Tieto zmeny nie sú vždy zohľadnené okamžite vo vnútroštátnych databázach a následne v systéme VIES. V naliehavých prípadoch vám odporúčame kontaktovať English miestneho správcu dane.

Údaje nedostupné

Vzhľadom na to, že vnútroštátne databázy sa musia aktualizovať, niekedy môže byť systém nedostupný. Komisia sa spolu s členskými štátmi snaží minimalizovať čas, kedy sú databázy v dôsledku aktualizácie nedostupné.

Doplňujúce informácie

Pre viac informácií o systéme VIES pozri stránku Najčastejšie otázky.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti sa týka potvrdenia IČ DPH prostredníctvom systému VIES.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, musíte o ne požiadať prostredníctvom vášho národného kontaktného miesta, ktoré vám môže potvrdiť:

  • či je IČ DPH platné,
  • a zároveň, či je k tomuto číslu priradené určité meno a adresa.

Možnosti kontaktovania vnútroštátnych orgánov français Deutsch English sa v jednotlivých krajinách líšia. Niektoré (napr. Nemecko Deutsch, Taliansko italiano English a Španielsko español English) prevádzkujú online systémy, iné musíte kontaktovať telefonicky, poštou alebo faxom. Upozorňujeme, že v takých prípadoch sa od vás môže vyžadovať znalosť jazyka danej krajiny.

Vnútroštátne orgány z dôvodu ochrany údajov neposkytnú informácie o mene a adrese, ktoré sú priradené k IČ DPH – poskytnú však informáciu, či pre dané IČ DPH existuje určité meno a adresa.

Hľadajte viac podľa krajín:

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné útvary

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ/Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi