Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 05/2016

Aġġornat 05/2016

Iċċekkja numru tal-VAT (VIES)

Għal tranżazzjonijiet minn pajjiż għal ieħor fl-UE

Sakemm il-kundizzjonijiet kollha huma sodisfatti, tista' tipprovdi merkanzija jew servizza lil klijent kummerċjali f'pajjiż ieħor tal-UE mingħajr ma żżomm VAT (eżenzjoni tal-VAT). F'dan il-każ, il-klijent ikollu juri l-VAT dovut (akkont individwali) tal-VAT tiegħu f'pajjiżu.

Waħda mill-kundizzjonijiet għall-provvista mingħajr VAT hi li tiċċekkja jekk il-klijent huwiex irreġistrat bil-VAT għal tranżazzjonijiet bejn pajjiż u ieħor, u jekk għandux numru validu tal-VAT f'pajjiżu.

Din il-verifika tista' ssir permezz tal-għodda tal- VIES tal-UE fuq il-web , li tiġbor id-dejta tar-reġistrazzjoni tal-VAT mill-bażijiet tad-dejta nazzjonali. din tikkonfermalek jekk in-numru speċifiku tal-VAT tal-klijent huwiex validu u jekk ġiex irreġistrat għal tranżazzjonijiet bejn il-pajjiżi tal-UE fl-Istat Membru tiegħu. Inħeġġuk bi sħiħ li żżomm traċċa tal-validazzjoni minħabba l-kontroll tat-taxxa.

Jekk il-klijenti tiegħek jgħidu li huma rreġistrati għall-VAT — iżda l-verifika permezz tal-VIES fuq il-web ma tikkonfermax dan — jistgħu jitolbu verifika mal-uffiċċju tat-taxxa f'pajjiżhom. Jista' jkollu jirreġistra apparti għat-tranżazzjonijiet bejn pajjiż u ieħor fl-UE. Din il-proċedura tvarja bejn il-pajjiżi tal-UE.

Tista' tagħmel mistoqsija lill-VIES f'diversi lingwi, filwaqt li l-bażijiet tad-dejta nazzjonali ħafna drabi jkunu disponibbli f'ammont limitat ta' lingwi (possibilment bil-lingwa nazzjonali biss).

Madankollu, il-Kummissjoni Ewropea ma tista' taċċetta ebda responsabbiltà fir-rigward tal-eżattezza tal-informazzjoni fil-VIES fuq il-web, li t inkiseb minn bażijiet tad-dejta nazzjonali li fuqhom il-Kummissjoni m'għandha l-ebda kontroll.

Aqra aktar dwar il-VIES.

Il-VIES (Sistema ta' Skambju ta' Informazzjoni tal-VAT)

Il-VIES hija magna tat-tiftix, mhux bażi tad-deja. Ir-reġistrazzjonijiet tal-VAT qed jiġu maħżuna fuq bażijiet ta' dejta nazzjonali mill-amministrazzjonijiet nazzjonali f'kull Stat Membru. Meta tagħmel talba biex tivvalida numru tal-VAT permezz tas-sistema tal-VIES, is-sistema tikkonsulta l-bażi tad-dejta nazzjonali tal-Istat Membru rilevanti li alloka numru ta' identifikazzjoni tal-VAT.

Jekk in-numru tal-VAT jiġi rikonoxxut korrettament fil-bażi tad-dejta nazzjonali, il-VIES turi r-riżultati, fil-każijiet l-oħra kollha r-riżultat se jkun mhux validu. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tivverifika, tikkoreġi, iżżid jew tħassar l-ebda reġistrazzjoni nazzjonali tal-VAT.

Numru jista' jiġi ddikjarat null għal bosta raġunijiet: bidla ta' indirizz, isem, reġistrazzjonijiet ġodda eċċ.; dawn il-bidliet mhux dejjem jiġu riflessi immedjatament f'bażijiet ta' dejta nazzjonali u konsegwentement fil-VIES. Għal kwistijiet urġenti, nissuġġerulek tikkuntattja English l-amministrazzjoni tat-taxxa lokali tiegħek.

Id-dejta mhix disponibbli

Minħabba l-ħtieġa għal back-up tal-bażijiet tad-dejta nazzjonali, xi drabi s-sistema tista' ma tkunx qed taħdem. Il-Kummissjoni qed taħdem mal-Istati Membri biex tiżgura li t-tul ta' żmien li l-bażijiet tad-dejta tagħhom ma jaħdmux — minħabba aġġornamenti — jinżamm f'livell minimu.

Informazzjoni Addizzjonali

Tista' tikkonsulta l- paġna tal-FAQ fuq il-VIES għal aktar tagħrif.

Dikjarazzjoni ta' Ċaħda ta' Responsabbiltà Legali dwar il-validazzjoni tan-numri tal-identifikazzjoni tal-VAT permezz tal-VIES.

Jekk tixtieq iktar tagħrif, se jkollok tistaqsi permezz tal- punt ta' kuntatt nazzjonali tiegħek, li jkun jista jikkonfermalek:

  • jekk in-numru tal-VAT huwiex validu
  • jekk in-numru tal-VAT huwiex "assoċjat ma'" ċertu isem u indirizz

Il-mod kif tikkuntattja l- awtoritajiet nazzjonali français Deutsch English jvarja minn pajjiż għal ieħor. F'xi pajjiżi (bħall- Ġermanja Deutsch, l-Italja italiano English u Spanja español English) hemm sistemi onlajn, filwaqt li trid tikkuntattja oħrajn bit-telefown, bil-posta jew bil-faks. Għandek tkun taf ukoll li jista' jkollok bżonn tkun taf il-lingwa ta' dak il-pajjiż.

Għal raġunijiet ta' protezzjoni tad-dejta, l-awtoritajiet nazzjonali ma jagħtux l-isem u l-indirizz li jikkorrispondu ma' numru tal-VAT - jgħidulek biss li hemm ċertu isem u indirizz assoċjati ma' numru speċifiku tal-VAT.

Stħarreġ aktar fil-fond, pajjiż b'pajjiż:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Agħmel kuntatt ma' servizzi ta' assistenza speċjalizzati

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi problemi ma' entità pubblika