Navigatsioonitee

Ajakohastatud 05/2016

Ajakohastatud 05/2016

Kontrollige käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit (süsteem VIES)

Piiriüleste tehingute puhul ELis

Kui kõik tingimused on täidetud, saate tarnida kaupu või teenuseid mõnes teises ELi liikmesriigis asuvale ärikliendile käibemaksu lisamata (käibemaksuvabastus). Sel juhul peab Teie klient näitama tasumisele kuuluva käibemaksu summa oma käibemaksudeklaratsioonis oma kodumaal.

Üheks käibemaksuta tarnimise tingimuseks on kohustus kontrollida, kas Teie klient on registreeritud käibemaksukohustuslasena piiriüleste tehingute puhul ELis ning kas tal on käibemaksukohustuslasena registreerimise number oma riigis.

Seda saab kontrollida ELi veebipõhise süsteemi VIES kaudu, mis hangib käibemaksukohustuslasena registreerimist käsitlevaid andmeid liikmesriikide andmebaasidest. Süsteem kontrollib, kas Teie kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtiv või mitte ning kas ta on asjaomases liikmesriigis registreeritud piiriüleste tehingute teostamiseks ELis. Soovitame Teil tungivalt asjaomast teavet jälgida, eelkõige seoses võimaliku maksukontrolliga.

Kui Teie klient väidab, et nad on käibemaksukohustuslasena registreeritud, kuid kontrollimine süsteemi VIES kaudu seda ei kinnita, võite paluda selle teabe kontrollimist asjaomase riigi maksuameti kaudu. Võib osutuda vajalikuks täiendav registreerimine piiriüleste tehingute jaoks ELis. See menetlus on liikmesriigiti erinev.

Süsteemis VIES saab päringuid teha eri keeltes, samas on liikmesriikide andmebaasid kättesaadavad vähestes keeltes (tõenäoliselt ainult asjaomase riigi keeles).

Euroopa Komisjon ei võta vastutust veebipõhises süsteemis VIES esitatud teabe täpsuse eest. Seda teavet saadakse liikmesriikide andmebaasidest, mille üle komisjonil kontroll puudub.

Lugege täiendavalt süsteemi VIES kohta

VIES (käibemaksualase teabevahetuse süsteem)

VIES on otsingumootor, mitte andmebaas. Käibemaksukohustuslasena registreerimised on salvestatud riiklikes andmebaasides iga liikmesriigi ametiasutuste poolt. Kui soovite kinnitada käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivust süsteemi VIES kaudu, konsulteerib süsteem selle liikmesriigi riikliku andmebaasiga, kes on välja andnud asjaomase käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri.

Kui käibemaksukohustuslasena registreerimise number on riiklikus andmebaasis nõuetekohaselt tuvastatud, kuvab VIES tulemused. Kõigil muudel juhtudel on tulemused kehtetud. Euroopa Komisjon ei saa kontrollida, parandada, lisada või kustutada mis tahes riiklikke käibemaksukohustuslasena registreerimise numbreid.

Number võib olla kehtetu erinevatel põhjustel: aadressi või nime muutus, uued registreerimised jne; need muudatused ei kajastu alati koheselt riiklikes andmebaasides ja sellest tulenevalt ka süsteemis VIES. Kiireloomulistel juhtudel soovitame Teil võtta ühendust English oma kohaliku maksuasutusega.

Andmed puuduvad

Riiklike andmebaaside andmete kopeerimise vajaduse tõttu ei pruugi süsteem alati kättesaadav olla. Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, et tagada, et aeg, mis kulub andmebaaside ajakohastamisele (mil need ei ole seetõttu kättesaadavad) oleks minimaalne.

Lisateave

Lisateabe saamiseks võite külastada süsteemi VIES käsitlevat KKK lehekülge.

Vastutuse välistamine seoses käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite kehtivuse tunnistamisega süsteemi VIES kaudu.

Kui soovite rohkem teavet, peaksite tegema päringu oma liikmesriigis asuva kontaktpunkti vahendusel, kes võib kinnitada järgmist:

  • kas käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtiv;
  • kas käibemaksukohustuslasena registreerimise number on seotud konkreetse nime ja aadressiga.

Kontakti võtmise moodus riiklike ametiasutustega français Deutsch English on liikmesriikides erinev. Mõnedes riikides (nagu Saksamaa Deutsch, Itaalia italiano English ja Hispaania español English) on veebipõhised süsteemid, teistes riikides tuleb aga ühendust võtta telefoni, posti või faksi teel. Arvestage ka sellega, et sellisel juhul võib osutuda vajalikuks osata vastava riigi keelt.

Andmekaitse eesmärgil ei esita liikmesriikide asutused käibemaksukohustuslase registreerimise numbriga seotud nime ega aadressi – nad kinnitavad lihtsalt, et asjaomase numbriga on seotud konkreetne nimi ja aadress.

Uurige põhjalikumalt riikide lõikes:

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega