Cesta

Aktualizováno 05/2016

Aktualizováno 05/2016

Ověřte si DIČ pro účely DPH (systém VIES)

Přeshraniční plnění v rámci EU

Jsou-li splněny všechny podmínky, můžete svým firemním zákazníkům v jiné zemi EU dodávat zboží nebo služby bez účtování DPH (osvobození od DPH). Váš zákazník bude v tomto případě muset zúčtovat splatnou daň z přidané hodnoty ve svém přiznání k DPH, které podává ve své zemi (samovyměření).

Jednou z podmínek pro to, abyste mohli zboží nebo služby dodávat bez DPH, je, že váš zákazník je plátcem DPH u přeshraničních plnění v rámci EU a držitelem platného DIČ ve své zemi.

To si můžete ověřit v celoevropském online systému VIES , kde je možné si vyhledat údaje o registraci k DPH z národních databází. Systém potvrdí, zda je DIČ, které vám zákazník poskytl, platné a zda bylo v daném členském státě zaregistrováno pro účely přeshraničních plnění uvnitř EU. Doporučujeme vám uschovat si výsledky hledání DIČ vašeho zákazníka pro případnou daňovou kontrolu.

Pokud váš zákazník tvrdí, že je plátcem DPH, ale ověření prostřednictvím online systému VIES to nepotvrzuje, může se s žádostí o ověření obrátit na daňovou správu ve své zemi. Ta ho může vyzvat, aby se zaregistroval specificky k přeshraničnímu plnění uvnitř EU. Postupy v jednotlivých zemích Unie se od sebe mohou lišit.

V systému VIES lze vyhledávat v několika jazycích. Vnitrostátní databáze jsou oproti tomu často k dispozici pouze v omezeném počtu jazyků (někdy pouze v jazyce daného státu).

Evropská komise nenese odpovědnost za přesnost informací uváděných v online systému VIES, jelikož jsou získávány z vnitrostátních databází, nad nimiž Komise nemá žádnou kontrolu.

Další informace o systému VIES

Systém výměny informací o DPH (VIES)

VIES je vyhledávač, ne databáze. Registrace k DPH jsou v každém členském státě ukládány vnitrostátními správními orgány do vnitrostátních databází. Pokud do systému VIES vložíte požadavek na ověření čísla DIČ, bude systém procházet vnitrostátní databázi příslušného členského státu, který číslo DIČ přidělil.

Pokud je číslo DIČ ve vnitrostátní databázi správně rozpoznáno, zobrazí systém VIES výsledky, v ostatních případech ohlásí chybu. Evropská komise nemůže ověřovat, opravovat, přidávat ani odstraňovat jakýkoli záznam o vnitrostátní registraci k DPH.

Číslo může být chybné z řady důvodů: změna adresy, jména, názvu, nová registrace apod. Tyto změny se ne vždy projeví ve vnitrostátních databázích okamžitě, a tudíž nejsou reflektovány ani v systému VIES. V naléhavých případech vám doporučujeme se obrátit English na místní daňový úřad.

Údaje nejsou k dispozici

Vzhledem k tomu, že je někdy nutné provést zálohu vnitrostátních databází, může být systém v tomto období nedostupný. Komise spolupracuje s členskými státy, aby doba, kdy jsou jejich databáze z důvodu aktualizace nefunkční, byla omezena na minimum.

Další informace

Další informace o systému VIES najdete také na stránce s častými otázkami.

Vyloučení právní odpovědnosti ohledně ověření čísla DIČ prostřednictvím systému VIES.

Pokud potřebujete více informací, můžete se obrátit na národní kontaktní místo, které může potvrdit:

  • zda je číslo DIČ platné
  • zda je číslo DIČ „přiřazeno" k určitému jménu/názvu a adrese nebo ne.

Způsob, jak vnitrostátní orgány français Deutsch English kontaktovat, se v jednotlivých státech liší. Zatímco některé státy (jako např. Německo Deutsch, Itálie italiano English a Španělsko español English) disponují online systémy, jiné lze kontaktovat pouze pomocí telefonu, dopisu nebo faxu. To však může vyžadovat znalost jazyka dané země.

Z důvodu ochrany údajů vám vnitrostátní orgány nemohou sdělit jméno/název a adresu vztahující se ke konkrétnímu DIČ – pouze to, že určité jméno či určitý název a adresa jsou k číslu DIČ přiřazeny.

Hledejte dále v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi

Zvolit zemi


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby

Práva občanů v EU – Na koho se obrátit v případě sporu s veřejnoprávním orgánem