Навигационна пътека

Актуализация 20/01/2017

България — Проверете номер по ДДС (VIES)

Изберете държава

Изберете държава


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Не съществува електронна система за информация за ДДС, но има други две услуги, свързани с номерата по ДДС:

  • Проверете информация за правната форма на търговски дружества, регистрирани по закона за данък върху добавената стойност или в Публичния бюлетин по ДДС .
  • Проверете информация за лица, регистрирани по ДДС и лица, които имат право да прилагат режим на касова отчетност за ДДС.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса