Navigacijska pot

Posodobitev 04/2016

Posodobitev 04/2016

DDV Osnovna pravila

Pri podjetjih s sedežem v EU se DDV obračuna za večino prodanega in kupljenega blaga oz. storitev razen za izvoženo blago in storitve v države zunaj EU.

Davek na dodano vrednost se plača na vsaki stopnji proizvodnega procesa do in vključno s prodajo končnemu uporabniku.

Prodaja blaga in storitev

Podjetje mora ceni blaga oziroma storitve na računu prišteti znesek DDV. Kupec plača podjetju celotni znesek na računu, vključno z DDV.

Nakup blaga in storitev

Podjetje, ki kupi blago ali storitve, plača DDV. Vendar lahko plačani DDV navadno odbije od DDV, ki ga je obračunalo svojim kupcem.

Pravila EU za plačevanje DDV

V EU veljajo standardna pravila za plačevanje DDV, toda uporaba stopenj DDV se po državah lahko razlikuje.

Osnovna pravila v zvezi z DDV, ki se uporabljajo v celotni EU, vsebujejo direktiva o DDV in uredbe o DDV.

Obračunavanje DDV

Vse pravne osebe - samozaposleni, podjetja, družbe itd., ki v okviru svojega poslovanja dobavljajo blago ali storitve, morajo navadno:

  • biti prijavljene pri davčnem organu v državi EU, kjer imajo sedež,
  • obračunati svojim kupcem DDV in to prijaviti davčnemu organu.

Dobave blaga in storitev, za katere se obračuna DDV, veljajo za „obdavčljive dobave".

Na teh straneh sicer ves čas govorimo o prodaji, vendar se DDV lahko plača, tudi kadar denar ne preide dejansko iz rok v roke. DDV bo morda treba obračunati (navadno na tržno vrednost) za blago in storitve, ki jih podjetje:

  • zamenja za drugo blago oziroma storitve,
  • brezplačno podari,
  • zadrži za lastno porabo.

Odbitek DDV

Podjetje navadno lahko odbije DDV, ki ga je plačalo pri svojih nabavah blaga in storitev, od DDV, ki ga je obračunalo svojim kupcem. Davčnemu organu mora torej plačati samo razliko, vse zneske pa navesti v predloženem obračunu DDV.

Včasih je znesek DDV, ki ga je podjetje plačalo, višji od zneska DDV, ki ga je obračunalo svojim kupcem. V tem primeru davčni organ presežek DDV vrne ali prenese v naslednje davčno obdobje.

Brskajte naprej po državah:

Izberite državo

Izberite državo


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Ali DDV velja za vse prodano blago in storitve?

Ne. Za nekatero blago in storitve velja oprostitev plačila DDV.

Izjeme

Oprostitev plačila DDV večinoma velja za nekatere pomembne kategorije blaga oziroma storitev, npr. za storitve v izobraževanju, zdravstvu in finančne storitve.

Podjetje, ki prodaja blago oz. storitve, oproščene plačila DDV, ne more zahtevati vračila DDV, ki ga je samo plačalo pri nabavi blaga oz. storitev, neposredno povezanih z njegovim poslovanjem.

Ali se morajo vsa podjetja prijaviti v sistem DDV?

Navadno se morajo prijaviti podjetja, ki prodajajo blago ali storitve. Veljata 2 izjemi:

1. Podjetju se navadno ni treba prijaviti za DDV, če prodaja blago in storitve, ki so oproščene plačila DDV.

2. Večina držav EU pomaga malim podjetjem z ureditvijo, po kateri podjetjem, ki s prodajo obdavčljivega blaga oziroma storitev ne dosežejo določenega zneska letnega prometa, ni treba plačati DDV. Vsaka država sama določi ta mejni znesek. Nekatere države takšnih mejnih zneskov ne poznajo in podjetje se mora prijaviti v sistem DDV, kakor hitro ustvari promet z obdavčljivim blagom in storitvami.

Kadar velja za prijavo v sistem DDV mejni znesek, ki ga podjetje s celotnim ustvarjenim letnim prometom z obdavčljivim blagom in storitvami ne doseže:

  • podjetje je lahko oproščeno plačila DDV in ne obračunava DDV,
  • podjetje se lahko prostovoljno prijavi v sistem DDV in v tem primeru mora obračunati DDV.

Mejni zneski veljajo samo za podjetja s sedežem v posamezni državi, in ne za podjetja s sedežem v tujini.

Računi

Podjetje, ki prodaja blago ali storitve drugemu podjetju, mora izdati račun v tiskani ali elektronski obliki.

Ko se podjetje prijavi v sistem DDV, mu davčni urad dodeli identifikacijsko številko za DDV, ki jo mora poleg zneska obračunanega DDV in drugih standardnih podatkov navesti na vsakem računu, ki ga izda kupcem.

Stopnje DDV

Stopnje DDV pdf français Deutsch English (posodobljeno dvakrat letno, januarja in julija)

Pri svojem davčnem organu preverite, ali je vaša stopnja DDV pravilna.

Davek na dodano vrednost se sicer obračunava po vsej EU, vendar vsaka država članica sama določi stopnje.

V vsaki državi velja splošna stopnja, ki se uporablja za vse ali za večino dobav blaga in opravljenih storitev, in ena ali več znižanih stopenj, to so nižje stopnje, ki se uporabljajo za omejen nabor dobav blaga in opravljenih storitev.

V nekaterih državah je za nekatero blago in storitve dovoljeno uporabljati stopnjo nič ali močno znižano stopnjo.

Po zakonodaji EU veljajo pri določanju stopenj tri omejitve:

  • splošna stopnja ne sme biti nižja od 15 %, čeprav ni določene najvišje mejne vrednosti,
  • znižana stopnja ne sme biti nižja od 5 % (z nekaterimi izjemami),

Oprostitev in ničelna stopnja

Pojma se bistveno razlikujeta.

Ničelna stopnja DDV

Dobave blaga in opravljene storitve so oproščene DDV, vendar „s pravico do odbitka": podjetje obračuna stopnjo 0 %, vendar lahko še vedno odbije ves DDV, ki ga je plačalo za nabavo blaga in storitev, neposredno povezanih z dobavami, npr. izvoz, nekatere finančne storitve za prejemnike zunaj EU.

Oprostitev DDV

Dobave blaga in opravljene storitve so oproščene DDV, vendar „brez pravice do odbitka": podjetje ne sme odbiti DDV, ki ga je plačalo za nabavo blaga in storitev, povezanih s temi dobavami.

Uporabno

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Vaše vprašanje bomo poslali partnerju v mreži Enterprise Europe Network. Za hitrejši in čim boljši brezplačen odgovor vas prosimo, da zagotovite čim več informacij.

Lokalna pomoč za podjetja

Pomoč in svetovanje

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pomoč in svetovanje

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Vaše vprašanje bomo poslali partnerju v mreži Enterprise Europe Network. Za hitrejši in čim boljši brezplačen odgovor vas prosimo, da zagotovite čim več informacij.

EEN-logo

Kontaktni obrazec

(Vsa polja so obvezna)
Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.
Navedite veljaven e-naslov.

Osebni podatki

Podatki o podjetju

Avstrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bolgarija

Sofia

Češka republika

Praha

Ciper

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčija

Athens

Hrvaška

Zagreb

Irska

Dublin

Islandija

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalska

Lisboa

Romunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Združeno kraljestvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Podatki na tem obrazcu se pošljejo neposredno partnerju mreže Enterprise Europe Network. Osebni podatki se uporabijo samo za pomoč svetovalcu pri odgovoru na vaše vprašanje. Po zaključku zahtevka se ne hranijo več.

Pomoč in svetovanje

Obrnite se na specializirane službe za pomoč български čeština Dansk English

Nasveti glede pravic, ki jih imate v EU, in reševanje težav z organi javne uprave български čeština Dansk English