Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 01/2016

Aġġornat 01/2016

VAT - Regoli bażiċi

Jekk int kumpanija bbażata fl-UE, il-VAT tiġi imposta fuq il-biċċa l-kbira tal-bejgħ u x-xiri tiegħek ħlief fuq l-esportazzjonijiet lejn pajjiżi barra mill-UE.

Il-VAT titħallas f'kull stadju tal-proċess tal-produzzjoni, sa u inkluż il-bejgħ lill-konsumatur aħħari.

Bejgħ ta' prodotti jew servizzi

Żid il-VAT fuq il-prezz tal-oġġetti jew servizzi fuq il-fattura tiegħek. Il-klijent iħallsek l-ammont sħiħ tal-fattura, inkluża l-VAT.

Ix-xiri tal-oġġetti jew servizzi

Trid tħallas il-VAT bħala klijent. Madankollu, tista' normalment tnaqqasha mill-VAT li timponi fuq il-klijenti tiegħek stess.

Ir-regoli tal-UE dwar il-VAT

Hemm regoli standard tal-UE dwar il-VAT — iżda l-applikazzjoni dettaljata tal-VAT għandha mnejn tkun differenti f'kull pajjiż tal-UE

Ir-regoli bażiċi tal-VAT, li jgħoddu madwar l-UE kollha, jinsabu fid-Direttiva tal-VAT  u r-Regolamenti tal-VAT.

Il-ħlas tal-VAT

Jekk inti taħdem fin-negozju — bħala individwu, kumpanija, sħubija jew fi kwalunkwe forma ġuridika oħra — u tipprovdi prodotti jew servizzi f'dak in-negozju, trid normalment:

  • tirreġistra mal-awtoritajiet tat-taxxa fil-pajjiż tal-UE fejn in-negozju tiegħek huwa stabbilit;
  • tiċċarġja l-VAT lill-klijenti tiegħek u tiddikjara dan lill-awtoritajiet tat-taxxa.

Provvisti ta' oġġetti u servizzi li fuqhom il-VAT hija mitluba huma magħrufa bħala "provvisti ntaxxati".

Għalkemm din il-paġna tirreferi għall-bejgħ, m'hemmx għalfejn ikunu involuti l-flus biex tiġi ċċarġjat il-VAT — għandu mnejn ikollok iżżomm il-VAT (normalment fuq valur tas-suq) fuq oġġetti u servizzi li:

  • tpartat ma' oġġetti jew servizzi oħrajn;
  • tagħti b'xejn jew;
  • tieħu għall-konsum privat tiegħek stess.

Tnaqqis tal-VAT

Jekk inti taħdem fin-negozju, tista' normalment tnaqqas il-VAT li ħallast fuq ix-xiri għan-negozju tiegħek mill-VAT li tiċċarġja l-klijenti tiegħek. Imbagħad jeħtieġ li tħallas id-differenza lill-awtoritajiet tat-taxxa, u tirrapporta dawn l-ammonti lilhom fil-formola perjodika tal-VAT tiegħek.

Xi kultant, il-VAT li jħallas in-negozju tiegħek taqbeż il-VAT li ċċarġjajt il-klijenti tiegħek. F'dan il-każ, l-awtoritajiet tat-taxxa jroddulek lura jew jagħtuk kreditu bid-differenza.

Fittex iktar fil-fond, pajjiż, pajjiż:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Il-bejgħ kollu jiġi ntaxxat?

Ċerti oġġetti/servizzi huma eżentati mill-VAT.

Eżenzjonijiet

Xi kategoriji importanti ta' prodotti/servizzi, eż. edukattivi, ta' kura tas-saħħa u servizzi finanzjarji, fil-biċċa l-kbira tagħhom huma eżentati mill-VAT.

Jekk tbigħ kwalunkwe oġġetti/servizzi eżentati, ma tistax titlob lura l-VAT li tħallas meta tixtri oġġetti/servizzi direttament marbuta ma' dan il-bejgħ.

In-negozji kollha għandhom jirreġistraw għall-VAT?

Jekk int qed tagħmel xi bejgħ bin-negozju, ġeneralment ikollok bżonn tirreġistra. Hemm 2 eċċezzjonijiet għal dan:

1. Jekk il-bejgħ li twettaq huwa eżentati mhux dejjem ikollok tirreġistra għall-VAT.

2. Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE, hemm skema biex tgħin lin-negozji ż-żgħar. Skont din l-iskema d-ditti li jbigħu oġġetti/servizzi li suppost huma taxxabli iżda li jaqgħu taħt ċertu limitu annwali jistgħu jkunu eżentati mill-VAT. Dawn il-limiti jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. F'xi pajjiżi, m'hemmx limitu u n-negozji għandhom jirreġistraw malli jagħmlu kwalunkwe bejgħ taxxabbli.

Fejn hemm limitu ta' reġistrazzjoni u l-valur totali tal-bejgħ taxxabbli tiegħek fis-sena jaqa' taħtu:

  • tista' tkun eżentat mill-VAT u ma tiċċarġjax il-VAT iżda
  • tista' tirreġistra volontarjament, f'liema każ trid tiċċarġja l-VAT

Il-limitu japplika biss għal negozji stabbiliti f'dak il-pajjiż u mhux l-intrapriżi bbażati barra l-pajjiż.

Fatturi

Meta tagħmel xi bejgħ lil negozji oħra, trid toħroġ fattura jew bil-miktub jew b'formola elettronika.

Meta tirreġistra għall-VAT, tingħata numru ta' identifikazzjoni tal-VAT, li trid turi fuq il-fatturi kollha li tagħti lill-klijenti, kif ukoll l-ammont tal-VAT li jiġi ċċarġjat u oġġetti standard oħra.

Ir-rati tal-VAT

Ir-rati tal-VAT pdf français Deutsch English (aġġornati darbtejn fis-sena - Jannar u Lulju)

Biex tkun ċert li għandek ir-rata korretta, iċċekkja mal-uffiċċju tal-VAT lokali f'pajjiżek.

Għalkemm il-VAT tiġi imposta madwar l-UE kollha, kull pajjiż membru huwa responsabbli għall-issettjar tar-rati tiegħu.

F'kull pajjiż, hemm rata standard, li tapplika għal kważi l-provvisti kollha u jista' jkun hemm rata mnaqqsa waħda jew aktar— rati aktar baxxi li japplikaw għal varjetà limitata ta' provvisti.

Xi pajjiżi huma permessi rata żero jew rata super-imnaqqsa fuq xi bejgħ ieħor.

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tillimita din il-libertà li tistabbilixxi r-rati bi tliet modi:

  • ir-rata standard ma tistax tkun inqas minn 15%, għalkemm ma hemm l-ebda limitu massimu
  • ebda rata mnaqqsa ma tista' tkun inqas minn 5%, bi ftit eċċezzjonijiet;

Eżenzjoni vs. rata żero

Hemm differenza importanti bejn dawn iż-żewġ kunċetti:

Bejgħ b'taxxa żero

Dan hu eżentat, iżda "bid-dritt għal tnaqqis" — tiġi ċċarġjat rata ta' 0%, iżda xorta tista' tnaqqas il-VAT li ħallast fuq ix-xiri direttament relatat ma' dan il-bejgħ eż. esportazzjonijiet, ċerti servizzi finanzjarji lil klijenti barra l-UE.

Bejgħ eżentat

Dan hu eżentat, iżda "mingħajr id-dritt għal tnaqqis" — ma tistax tnaqqas il-VAT li ħallast fuq xiri relatat ma' dan il-bejgħ.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Agħmel kuntatt ma' servizzi ta' assistenza speċjalizzati

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi problemi ma' entità pubblika English