Navigācijas ceļš

Atjaunināts 04/2016

Atjaunināts 04/2016

Pamatnoteikumi par PVN

Ja jūsu uzņēmuma mītnes vieta atrodas ES, par gandrīz visiem pirkumiem un pārdoto produkciju vai pakalpojumiem būs jāmaksā PVN (izņemot eksportu uz valstīm ārpus ES).

PVN jāmaksā visos ražošanas procesa posmos līdz pat brīdim, kad produkciju pārdod galapatērētājam.

Pārdodot preces vai pakalpojumus

Rēķinā pieskaitiet PVN preču vai pakalpojumu cenai. Klients jums samaksās visu rēķina summu, arī PVN.

Pērkot preces vai pakalpojumus

Jums kā pircējam jāmaksā PVN. Tomēr šo PVN vērtību visbiežāk varēsit kā priekšnodokli atskaitīt no tās PVN summas, ko iekļāvāt rēķinā saviem klientiem.

ES noteikumi par PVN

Par PVN ir pieņemti daži standartnoteikumi, taču sīkākas normas par PVN uzlikšanu dažādās ES valstīs var atšķirties.

Pamatnoteikumi par PVN darbojas visā ES, tie ir ietverti PVN direktīvā  un PVN regulās.

PVN uzlikšana

Ja veicat uzņēmējdarbību kā komersants, uzņēmums, kapitālsabiedrība vai ar citu juridisko formu un, to darot, jūs piegādājat preces vai sniedzat pakalpojumus, jums standartgadījumā vajadzēs:

  • reģistrēties tās ES valsts nodokļu iestādēs, kur atrodas jūsu uzņēmuma mītnes vieta,
  • pieprasīt no klientiem PVN un nodokli pārskaitīt tālāk nodokļu iestādēm.

Preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, par ko jāmaksā PVN, sauc par "apliekamiem darījumiem".

Lai gan šajā lapā runa galvenokārt ir par tirdzniecību un pārdošanu, PVN maksāšanas procesā ne vienmēr ir tā, ka nauda reāli pāriet no viena īpašnieka pie otra. Var gadīties, ka jums jāaprēķina PVN (parasti no tirgus vērtības) arī par tām precēm un pakalpojumiem, ko jūs:

  • apmaināt pret citām precēm vai pakalpojumiem,
  • atdodat par velti,
  • paturat privātai lietošanai.

PVN atskaitīšana

Veicot saimniecisko darbību, PVN summu, ko samaksājāt par sava uzņēmuma pirkumiem, parasti var kā priekšnodokli atvilkt no tā PVN, ko iekasējat no saviem klientiem. Tad jums nodokļu iestādēm būs jāmaksā tikai starpība, norādot attiecīgās summas periodiskajās PVN grāmatvedības atskaitēs.

Dažkārt gadās tā, ka jūsu uzņēmuma samaksātā PVN summa pārsniedz to PVN summu, ko iekasējat no klientiem. Tādā gadījumā nodokļu iestādes jums atdos atpakaļ pārmaksāto summu vai ieskaitīs to jūsu kredītā.

Plašāka informācija par citām valstīm:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Vai visus pirkumus apliek ar nodokli?

Nē. Dažas preces vai pakalpojumus ar PVN neapliek.

Atbrīvojumi

Dažas svarīgas preču vai pakalpojumu kategorijas (piemēram, izglītības, veselības aprūpes un finansiālos pakalpojumus) parasti neapliek ar PVN.

Ja pārdodat šādas preces vai sniedzat pakalpojumus, kas atbrīvoti no PVN, jūs nevarat pieprasīt atskaitīt priekšnodokli par iepirktajiem materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar neapliekamajiem darījumiem.

Vai visiem uzņēmumiem jābūt reģistrētiem kā PVN maksātājiem?

Ja jūs, veicot saimniecisko darbību, kaut ko pārdodat, jums principā ir jāreģistrējas. Ir divi izņēmumi.

1. Ja par jūsu pārdoto produkciju nav jāaprēķina PVN, jums ne vienmēr būs jāreģistrējas kā PVN maksātājam.

2. Vairumā ES valstu mazajiem uzņēmumiem pastāv atvieglotas darbības shēmas. Proti, tie uzņēmumi, kuriem ar PVN apliekamo darījumu gada apgrozījums nesasniedz noteiktu slieksni, var nebūt PVN maksātāji. Šīs robežvērtības katrā valstī ir atšķirīgas. Dažās valstīs toties tādu nav, un uzņēmumam uzreiz jāreģistrējas kā PVN maksātājam, kolīdz tas sāk pārdot ar PVN apliekamas preces vai pakalpojumus.

Ja jūsu valsts likumos ir paredzēts šāds apgrozījuma slieksnis un jūsu ar PVN apliekamo pārdošanas darījumu gada vērtība to nesasniedz,

  • jūs varat nebūt PVN maksātājs un neaprēķināt PVN par savām precēm un pakalpojumiem vai arī
  • varat reģistrēties brīvprātīgi kā PVN maksātājs — tādā gadījumā, protams, jūs pārdošanas darījumiem pierēķināsit arī PVN summu.

Šis PVN slieksnis attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem, kuriem attiecīgajā valstī atrodas saimnieciskās darbības mītnes vieta, nevis uz tiem, kas reģistrēti ārzemēs.

Rēķini

Ja pārdodat preces vai pakalpojumus citiem uzņēmumiem, jums jāsagatavo rēķins — uz papīra vai elektroniski.

Kad reģistrējaties PVN, jums piešķir PVN reģistrācijas numuru, kas jānorāda visos rēķinos, ko izrakstāt klientiem. Tāpat jums tajos jānorāda PVN summa un citi pamatelementi.

PVN likmes

PVN likmes pdf français Deutsch English (informāciju atjauninām divreiz gadā — janvārī un jūlijā)

Lai pārliecinātos, ka likme ir pareiza, sazinieties ar vietējo par PVN atbildīgo iestādi attiecīgajā valstī.

Lai gan PVN ir maksājams visā ES, katra dalībvalsts pēc saviem ieskatiem nosaka šā nodokļa likmes.

Katrā valstī ir standartlikme, kas attiecas uz lielāko daļu preču un pakalpojumu, un var būt arī viena vai vairākas samazinātās likmes, proti, zemākas likmes, ko piemēro ierobežotam preču un pakalpojumu sortimentam.

Dažas valstis ļauj atsevišķiem darījumiem piemērot nulles likmi vai pavisam niecīgu tarifu.

ES tiesību aktos valstu tiesības brīvi noteikt PVN likmes ir ierobežotas trejādā ziņā:

  • standartlikme nedrīkst būt zemāka par 15 %, bet maksimālā robeža nav paredzēta,
  • samazinātā likme nedrīkst būt zemāka par 5 % (ar dažiem izņēmumiem),

Atbrīvojums no PVN vai nulles likme?

Starp abām pieejām ir būtiska atšķirība.

Pārdošanas darījumi ar PVN nulles likmi

PVN faktiski gan nebūs jāmaksā, bet jūs saglabājat priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības — piemērojot 0 % likmi, jūs joprojām varat atrēķināt visu PVN summu, ko samaksājāt par pirkumiem, kuri saistīti ar šo pārdošanas darījumu, t.i., par eksportu vai par noteiktiem finanšu darījumiem ar klientiem ārpus ES.

No PVN atbrīvoti darījumi

PVN nav jāmaksā, taču zūd priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības — jūs nevarat atrēķināt PVN, ko samaksājāt par saviem pirkumiem, kuri saistīti ar šiem pārdošanas darījumiem.

Uzziņām

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Sazināties ar specializētajiem palīdzības dienestiem български čeština Dansk English

Padomi par jūsu tiesībām, ko garantē ES / Atrisināt problēmas ar valsts iestādi български čeština Dansk English