Naršymo kelias

Atnaujinta 04/2016

Atnaujinta 04/2016

PVM. Pagrindinės taisyklės

Jei jūsų įmonė įsteigta ES, PVM bus apmokestinama didžioji dalis jūsų parduodamų ir įsigyjamų prekių ir paslaugų. Tačiau eksportui už ES ribų PVM netaikomas.

PVM mokamas kiekvienu prekių gamybos proceso etapu - iki pat jų pardavimo galutiniam vartotojui.

Prekių arba paslaugų pardavimas

Prie prekių arba paslaugų kainos sąskaitoje faktūroje pridėkite PVM. Klientas turi sumokėti visą sąskaitoje faktūroje nurodytą kainą, įskaitant PVM.

Prekių arba paslaugų pirkimas

Kaip pirkėjas, turite mokėti PVM. Tačiau paprastai sumokėtą PVM galite atskaityti nuo savo klientams taikomo PVM.

ES PVM taisyklės

Yra nustatytos standartinės ES PVM taisyklės, bet konkreti jų taikymo tvarka įvairiose šalyse gali skirtis.

Pagrindinės visoje ES taikomos PVM taisyklės apibrėžtos PVM direktyvoje  ir PVM reglamentuose.

Apmokestinimas PVM

Jei turite verslą - individualią įmonę, bendrovę, priklausote bendrijai ar turite kitos formos verslą - ir tiekiate prekes arba teikiate paslaugas, pagal taisykles turite:

  • užsiregistruoti ES šalies, kurioje įsteigta jūsų įmonė, mokesčių institucijose;
  • apmokestinti savo klientus PVM ir deklaruoti tai mokesčių institucijose.

Prekės ir paslaugos, kurioms taikomas PVM, vadinamos apmokestinamomis.

Nors šis tinklalapis yra susijęs su pardavimu ir pirkimu, PVM gali būti taikomas ne tik piniginių sandorių atvejais. PVM taip pat gali tekti mokėti (paprastai nuo rinkos vertės):

  • kai keičiatės prekėmis arba paslaugomis;
  • kai atiduodate prekes ar teikiate paslaugas nemokamai;
  • kai prekes gaunate ar paslaugomis naudojatės asmeninėms reikmėms.

PVM atskaitymas

Jei turite verslą, už savo įmonės pirkinius sumokėtą PVM paprastai galite atskaityti nuo PVM, kuriuo apmokestinate savo klientus. Turėsite sumokėti mokesčių institucijoms tik skirtumą ir nurodyti PVM sumas periodinėse PVM deklaracijose.

Kartais jūsų įmonės sumokėtas PVM gali būti didesnis nei PVM, kuriuo apmokestinote savo klientus. Tokiu atveju mokesčių institucijos kompensuos skirtumą arba atskaitys jį ateityje.

Sužinokite daugiau, pagal atskiras šalis:

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Ar apmokestinami visi pardavimai?

Ne, už kai kurias prekes arba paslaugas PVM mokėti nereikia.

Išimtys

Kai kurios svarbios prekės ir paslaugos, pvz., švietimo, sveikatos priežiūros ir finansinės, dažniausiai neapmokestinamos PVM.

Jei prekiaujate tokiomis PVM neapmokestinamomis prekėmis arba paslaugomis, negalite prašyti grąžinti PVM, kurį sumokate pirkdami su tokia prekyba tiesiogiai susijusias prekes ar paslaugas.

Ar visos įmonės turi užsiregistruoti kaip PVM mokėtojos?

Jeigu jūsų įmonė prekiauja, turėtumėte užsiregistruoti. Yra 2 išimtys.

1. Jeigu jūsų pardavimas neapmokestinamas, registruotis PVM mokėtoju reikia ne visada.

2. Daugelyje ES šalių veikia sistema, kuria siekiama padėti mažosioms įmonėms. Pagal ją įmonės, kurių PVM apmokestinamų prekių arba paslaugų pardavimo vertė per metus nesiekia nustatytos ribos, gali būti atleistos nuo PVM. Šios ribos („ribinės vertės") įvairiose šalyse skiriasi. Kai kuriose šalyse tokios ribinės vertės nenustatytos ir užsiregistruoti privalo visos apmokestinamus prekybos sandorius vykdančios įmonės.

Jei ribinės vertės yra nustatytos ir jei bendra apmokestinamų prekybos sandorių per metus vertė už jas mažesnė:

  • galite būti atleistas nuo PVM ir netaikyti PVM savo klientams;
  • galite užsiregistruoti savanoriškai. Tokiu atveju jūsų klientai turės mokėti PVM.

Šios ribinės vertės taikomos tik toje šalyje įsteigtoms įmonėms, bet ne užsienio įmonėms.

Sąskaitos faktūros

Parduodami prekes arba paslaugas kitoms įmonėms, turite popierine arba elektronine forma pateikti sąskaitą faktūrą.

Užsiregistravęs PVM mokėtoju, gausite PVM mokėtojo kodą. Jį turite nurodyti ant visų klientams išduodamų sąskaitų faktūrų (jose taip pat turi būti nurodyta mokėtina PVM suma ir kiti standartiniai elementai).

PVM tarifai

PVM tarifai pdf français Deutsch English (atnaujinama du kartus per metus - sausio ir liepos mėn.)

Jei norite būti tikri, kad turite teisingą tarifą, pasitikslinkite jį konkrečios šalies vietos PVM įstaigoje.

PVM taikomas visoje ES, bet kiekviena valstybė narė nustato savo tarifus.

Kiekvienoje šalyje yra standartinis tarifas, taikomas visoms ar daugumai prekių ir paslaugų, ir gali būti vienas ar daugiau sumažintų tarifų, kurie taikomi tik tam tikroms prekėms ir paslaugoms.

Kai kuriose šalyse tam tikroms prekėms ir paslaugoms taikomas nulinis arba labai sumažintas tarifas.

ES teisės aktais tarifų nustatymo laisvė ribojama 3 būdais:

  • standartinis tarifas negali būti mažesnis kaip 15 %, nors didžiausios ribinės vertės nėra;
  • lengvatinis tarifas negali būti mažesnis kaip 5 %, išskyrus keletą išimčių;

Kuo skiriasi neapmokestinimas PVM nuo nulinio tarifo taikymo?

Tai du visiškai skirtingi dalykai.

Nulinis tarifas

PVM nemokamas, tačiau galioja teisė jį atskaityti, vadinasi taikomas 0 % tarifas, bet jūs vis tiek galite atskaityti visą PVM, kurį sumokėjote už pirkinius, tiesiogiai susijusius su atitinkamu pardavimo sandoriu, pvz., eksportą, tam tikras finansines paslaugas klientams už ES ribų.

Neapmokestinimas PVM

Tai PVM neapmokestinamas pardavimas, bet be PVM atskaitymo teisės. Negalite atskaityti PVM, kurį sumokėjote už pirkinius, susijusius su tokiu pardavimu.

Daugiau informacijos

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.

Pagalba

Kreipkitės į specializuotas pagalbos tarnybas български čeština Dansk English

Kreipkitės patarimo dėl savo ES teisių, kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų български čeština Dansk English