Navigacijski put

Ažurirano 04/2016

Ažurirano 04/2016

PDV – osnovna pravila

Ako ste poduzeće s poslovnim nastanom u EU-u, PDV se naplaćuje na većinu vaše kupnje i prodaje, osim na izvoz u države izvan EU-a.

PDV se plaća u svakoj fazi proizvodnog postupka, uključujući prodaju krajnjem kupcu.

Prodaja robe ili usluga

Dodajte PDV na cijenu robe ili usluga na svojem računu. Kupac vam isplaćuje cjelokupni iznos računa, uključujući PDV.

Kupnja robe ili usluga

Kao kupac morate platiti PDV. Međutim, u pravilu taj PDV možete odbiti od PDV-a koji naplaćujete svojim kupcima.

Pravila EU-a o PDV-u

Postoje standardna pravila EU-a o PDV-u, ali pojedinačna primjena PDV-a može se razlikovati u svakoj državi članici EU-a.

Osnovna pravila o PDV-u koja se primjenjuju u cijelom EU-u sadržana su u Direktivi o PDV-u  i odredbama o PDV-u.

Naplata PDV-a

Ako poslujete kao pojedinac, poduzeće, partnerstvo ili u drugom pravnom obliku i tijekom svojeg poslovanja isporučujete robu ili usluge, obično morate:

  • prijaviti se poreznim tijelima u državi članici u kojoj vaše poduzeće ima poslovni nastan
  • svojem kupcu naplatiti PDV i to prijaviti poreznim tijelima.

Isporuke robe i usluga na koje se naplaćuje PDV nazivaju se „oporezovane isporuke".

Iako se ova stranica u potpunosti odnosi na prodaju, PDV se može naplatiti, a da novac zapravo ne mora promijeniti vlasnika - PDV (obično na tržišnu vrijednost) možete naplatiti i na robu i usluge:

  • koje razmjenjujete za drugu robu i usluge
  • koje dajete besplatno
  • koje uzimate za vlastitu potrošnju.

Odbitak PDV-a

Ako poslujete, u pravilu PDV koji ste platili na vlastitu poslovnu kupnju možete odbiti od PDV-a koji naplaćujete kupcima. U tom slučaju poreznim tijelima morate platiti samo razliku i te im iznose prijaviti u svojim periodičnim prijavama PDV-a.

Ponekad PDV koji je platilo vaše poduzeće premašuje iznos PDV-a koji se vi naplatili od kupaca. U tom će vam slučaju porezna tijela razliku nadoknaditi ili prenijeti u sljedeće platno razdoblje.

Saznajte više informacija, za svaku pojedinu zemlju:

Odaberite svoju državu

Odaberite svoju državu


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Plaća li se porez na sve vrste prodaje?

Ne. Određena roba/usluge izuzete su od PDV-a.

Izuzeća

Određene važne kategorije robe/usluga, npr. obrazovne, zdravstvene i financijske usluge uglavnom su izuzete od PDV-a.

Ako prodajete robu/usluge koje su izuzete od PDV-a, ne možete tražiti povrat PDV-a koji plaćate pri kupnji robe/usluga koje su izravno povezane s tim prodajama.

Moraju li se sva poduzeća prijaviti za plaćanje PDV-a?

Ako u okviru poslovanja vršite prodaju, u pravilu se morate prijaviti. Postoje dvije iznimke:

1. Ako je prodaja izuzeta, ne morate se uvijek prijaviti za plaćanja PDV-a.

2. U većini država članica postoji program pomoći malim poduzećima u okviru kojeg poduzeća, čiji je iznos prodaje robe/usluga na koje se naplaćuje PDV manji od određene godišnje granice, mogu biti izuzeta od plaćanja PDV-a. Ta ograničenja („pragovi") razlikuju se ovisno o državi. U nekim državama ne postoji granica i poduzeća moraju prijaviti svu oporezivu prodaju.

Ako postoji granica prijave, a ukupna je vrijednost vaše oporezive prodaje u određenoj godini ispod nje:

  • možete biti izuzeti od PDV-a i ne naplaćujete ga, ali
  • možete se dobrovoljno prijaviti i u tom slučaju morate naplaćivati PDV

Granica se primjenjuje samo na poduzeća s poslovnim nastanom u toj državi, a ne u inozemstvu.

Računi

Kada prodajete drugim poduzećima, morate izdati račun u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Kada se prijavite za PDV, dobivate identifikacijski broj obveznika PDV-a, koji, zajedno s iznosom PDV-a i ostalim standardnim podacima, morate prikazati na svim računima koje dajete kupcima.

Stope PDV-a

Stope PDV-a pdf français Deutsch English (ažurira se dvaput godišnje - u siječnju i srpnju)

U lokalnom poreznom uredu u svojoj državi provjerite je li vaša stopa odgovarajuća.

Iako se PDV naplaćuje u cijelom EU-u, svaka je država članica nadležna za određivanje vlastitih stopa.

U svakoj državi postoji standardna stopa, koja se primjenjuje na sve isporuke ili na većinu njih, a mogu postojati i snižene stope, odnosno stope koje su smanjene i primjenjuju se na ograničen broj isporuka.

U nekim je država dopuštena nulta ili vrlo snižena stopa na određene vrste prodaje.

Zakonodavstvom EU-a ta je sloboda ograničena i stope se određuju na tri načina:

  • standardna stopa ne može biti manja od 15 %, ali ne postoji gornja granica
  • snižena stopa ne može biti manja od 5 %, uz nekoliko iznimaka

Izuzeće i nulta stopa

Između ta dva pojma postoji bitna razlika.

Prodaja uz nultu stopu

Takva je prodaja izuzeta od PDV-a, ali „postoji pravo na odbitak", dakle naplaćuje se nulta stopa, ali je svejedno moguće odbiti cijeli iznos PDV-a koji ste platili na kupnju koja je izravno povezana s tom prodajom, npr. izvoz ili određene financijske usluge za kupce izvan EU-a.

Prodaja uz izuzeće

Takva je prodaja izuzeta od PDV-a, ali „ne postoji pravo na odbitak", tj. ne možete odbiti PDV koji se platili na kupnju povezanu s tom prodajom.

Upućivanja

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Vaša će poruka biti poslana partneru za potporu iz Europske poduzetničke mreže. Kako biste pomogli savjetniku da točno i brzo odgovori u okviru ove besplatne usluge, navedite što više informacija.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Vaša će poruka biti poslana partneru za potporu iz Europske poduzetničke mreže. Kako biste pomogli savjetniku da točno i brzo odgovori u okviru ove besplatne usluge, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć български čeština Dansk English

Savjetujte se o svojim pravima u EU-u / Riješite probleme s javnim tijelom български čeština Dansk English