Navigointipolku

Päivitetty 04/2016

Päivitetty 04/2016

Arvonlisävero – perussäännöt

EU:n alueelle sijoittautuneen yrityksen myynnistä ja ostoista suurin osa on arvonlisäveron alaista lukuun ottamatta EU:n ulkopuolisiin maihin tapahtuvaa vientiä.

Arvonlisäveroa maksetaan tuotanto- ja myyntiprosessin kaikissa vaiheissa - myös silloin, kun tuote myydään loppukuluttajalle.

Tavaroiden tai palveluiden myynti

Myyjän on lisättävä arvonlisävero tuotteen tai palvelun hintaan. Asiakas maksaa laskun loppusumman arvonlisäveroineen.

Tavaroiden tai palveluiden ostaminen

Arvonlisäveron maksaa ostaja. Jos ostaja on liiketoiminnan harjoittaja, se voi kuitenkin yleensä vähentää tämän arvonlisäveron siitä arvonlisäverosta, jonka se laskuttaa omilta asiakkailtaan.

Arvonlisäveroa koskevat EU-säännöt

Arvonlisäveroa koskevat yleiset EU-tason perussäännöt, mutta sääntöjen tarkempi soveltaminen voi vaihdella EU-maittain.

Arvonlisäverodirektiivi  ja muut arvonlisäverosäädökset sisältävät kaikkialla EU:ssa sovellettavat perussäännöt.

Arvonlisäveron kantaminen

Kaupallista toimintaa harjoittavan, joka myy tavaroita tai palveluita (esim. ammatinharjoittaja, henkilöyhtiö, osakeyhtiö tai muussa oikeudellisessa muodossa toimiva yritys), on

  • rekisteröidyttävä verohallinnon rekisteriin siinä EU-maassa, johon se on sijoittautunut, ja
  • laskutettava asiakkaalta arvonlisävero ja tilitettävä se veroviranomaisille.

Arvonlisävero on kulutusvero, jota on maksettava sekä toimitetuista tavaroista että suoritetuista palveluista.

Vaikka tällä sivulla puhutaan koko ajan ostamisesta ja myymisestä, arvonlisäverovelvollisuus ei ole sidoksissa siihen, että ostajalta siirtyy myyjälle rahaa. Arvonlisäveroa voidaan periä (yleensä markkina-arvon perusteella) myös tavaroista ja palveluista, jotka

  • vaihdetaan toisiin tavaroihin tai palveluihin
  • annetaan lahjaksi
  • tulevat omaan yksityiseen kulutukseen.

Arvonlisäveron vähentäminen

Liikkeenharjoittaja voi yleensä vähentää liiketoimintaa varten ostamistaan tavaroista tai palveluista maksamansa arvonlisäveron siitä arvonlisäverosta, jonka se laskuttaa asiakkailtaan. Liikkeenharjoittaja siis maksaa ainoastaan näiden arvonlisäverojen erotuksen. Veron määrät ilmoitetaan viranomaisille määräajoin arvonlisäveroilmoituksissa.

Joskus yrityksen maksama arvonlisävero on enemmän kuin sen asiakkailta laskuttama arvonlisävero. Tällaisessa tapauksessa veroviranomaiset korvaavat yritykselle erotuksen.

Tarkempaa tietoa maittain:

Valitse maa

Valitse maa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Onko kaikki myynti arvonlisäveron alaista?

Kaikki myynti ei ole arvonlisäveron alaista. Jotkin tavarat ja palvelut on vapautettu verosta.

Vapautus arvonlisäverosta

Joitakin tavara- ja palveluluokkia (esim. koulutus-, terveydenhoito- ja rahoituspalvelut) on pääosin vapautettu arvonlisäverosta.

Jos liiketoiminnan harjoittaja myy arvonlisäverosta vapautettuja tavaroita tai palveluita, sille ei palauteta arvonlisäveroja, jotka se on itse niihin liittyen joutunut maksamaan.

Onko kaikkien liiketoiminnan harjoittajien rekisteröidyttävä arvonlisäverotusta varten?

Jos harjoittaa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, on yleensä rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tästä on kaksi poikkeusta:

1. Jos myynti on vapautettu arvonlisäverosta, rekisteröitymistä ei aina edellytetä.

2. Useimmissa EU-maissa pienyritykset voidaan vapauttaa arvonlisäverosta, jos niiden myynti alittaa tietyn vuotuisen raja-arvon. Nämä raja-arvot vaihtelevat maasta toiseen. Joissakin maissa ei ole säädetty raja-arvoja, jolloin kaikkien yritysten on rekisteröidyttävä, jos niillä on verollista myyntiä.

Jos raja-arvo on käytössä ja verollisen myynnin kokonaisarvo jää sen alle,

  • liiketoiminnan harjoittaja voidaan vapauttaa arvonlisäverosta eikä se laskuta arvonlisäveroa, mutta
  • se voi kuitenkin rekisteröityä vapaaehtoisesti, jolloin sen on laskutettava arvonlisävero.

Arvonlisäverorajat maittain pdf English [26 kB]

Raja-arvoa sovelletaan ainoastaan yrityksiin, jotka ovat sijoittautuneet kyseiseen maahan.

Laskut

Kun liiketoiminnan harjoittaja myy tavaran tai palvelun toiselle liiketoiminnan harjoittajalle, sen on esitettävä lasku joko paperilla tai sähköisessä muodossa.

Kun rekisteröityy arvonlisäverotusta varten, saa arvonlisäveronumeron, joka on ilmoitettava kaikissa asiakkaille annetuissa laskuissa. Laskusta tulee myös käydä ilmi laskutetun arvonlisäveron määrä sekä tiettyjä muita tietoja.

Arvonlisäverokannat

Arvonlisäverokannat pdf français Deutsch English (päivitetään joka vuosi tammikuussa ja heinäkuussa)

Verokanta on aina syytä tarkistaa paikallisesta verotoimistosta.

Vaikka arvonlisävero on käytössä kaikkialla EU:ssa, kukin jäsenmaa saa itse päättää soveltamastaan verokannasta.

Kussakin maassa on yleinen verokanta, jota sovelletaan kaikkiin tai useimpiin tavaroihin ja palveluihin, ja yksi tai useampi alennettu verokanta, joista kutakin sovelletaan rajalliseen tavara- tai palveluvalikoimaan.

Joissakin maissa voidaan tiettyjen tavaroiden tai palveluiden myyntiin soveltaa myös nollaverokantaa tai poikkeuksellisen alhaista verokantaa.

EU-lainsäädännössä rajoitetaan verokannan asettamista seuraavasti:

  • yleisen verokannan on oltava vähintään 15 % - ylärajaa ei ole
  • alennetun verokannan on oltava vähintään 5 % - muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta

Vapautus arvonlisäverosta ja nollaverokanta

Arvonlisäverosta vapauttaminen ei tarkoita samaa kuin nollaverokanta.

Nollaverokanta

Nollaverokanta on kyseessä, kun liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen suorittamaan myynnistään arvonlisäveroa, mutta voi vähentää arvonlisäveron, jonka se on itse maksanut toimintaansa liittyvistä ostoista. Nollaverokantaa sovelletaan esimerkiksi ulkomaanvientiin ja tiettyihin EU:n ulkopuolisille asiakkaille tarjottaviin rahoituspalveluihin.

Arvonlisäveroton myynti

Arvonlisäverosta vapautettuun myyntiin ei liity veron vähennysoikeutta. Toisin sanoen liikkeenharjoittaja ei voi vähentää arvonlisäveroa, jonka on itse joutunut myytävään tavaraan tai palveluun liittyen maksamaan.

Lisätietoa

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Kysymyksesi lähetetään Enterprise Europe Network -verkoston jäsenorganisaatiolle. Vastaamista helpottaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot. Palvelu on maksuton.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Kysymyksesi lähetetään Enterprise Europe Network -verkoston jäsenorganisaatiolle. Vastaamista helpottaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot. Palvelu on maksuton.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua български čeština Dansk English

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa / Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun български čeština Dansk English