Navigatsioonitee

Ajakohastatud 04/2016

Ajakohastatud 04/2016

Käibemaks – peamised eeskirjad

Kui teie ettevõte asub ELis, peate enamuse oma müügi- ja ostutehingute puhul tasuma käibemaksu, välja arvatud juhul, kui ekspordite ELi mittekuuluvatesse riikidesse.

Käibemaksu rakendatakse kõigis toote liikumise etappides, kuni selle müümiseni lõpptarbijale.

Kaupade müük ja teenuste osutamine

Lisage kaupade või teenuste hinnale arvel ka käibemaks. Tarbija tasub teile kogu arve summa, s.h käibemaksu.

Kaupade või teenuste ostmine

Tarbijana peate tasuma käibemaksu. Kuid te võite asjaomase summa maha arvata käibemaksust, mida kasseerite oma klientidelt.

ELi käibemaksueeskirjad

ELis kehtivad käibemaksu standardeeskirjad, kuid üksikasjades võib käibemaksu rakendamine liikmesriigiti erineda.

Kogu ELis kohaldatavad peamised käibemaksueeskirjad leiduvad käibemaksudirektiivis  ja asjaomastes määrustes.

Käibemaksu rakendamine

Kui olete ettevõtja - kas FIE, ettevõte, partnerlus või mõni muu õiguslik vorm - ning pakute oma tegevuse raames kaupu või teenuseid, siis peate üldjuhul:

  • registreerima end selle ELi liikmesriigi maksuhalduri juures, kus teie ettevõte on asutatud;
  • kasseerima oma klientidelt käibemaksu ning kajastama seda maksuhaldurile esitatavates aruannetes.

Kaupade ja teenuste tarneid, mille puhul kasseeritakse käibemaksu, nimetatakse maksustatavateks tarneteks.

Kuigi sellel leheküljel käsitletakse müümist ja müüki, ei pea tasumisele kuuluva käibemaksu osas raha tegelikult omanikku vahetama. Te võite käibemaksu rakendada (tavaliselt turuväärtuses) ka kaupade ja teenuste puhul, mille te:

  • vahetate muude kaupade või teenuste vastu;
  • annate ära tasuta või
  • võtate eratarbimisse.

Käibemaksu mahaarvamine

Kui olete ettevõtja, võite tavaliselt oma ettevõtte tehtud ostudelt tasutud käibemaksu arvata maha käibemaksust, mida te olete kasseerinud oma klientidelt. Sellisel juhul peate tasuma vahe maksuhaldurile ning esitama aruande asjaomaste summade kohta oma korralises käibemaksudeklaratsioonis.

Mõnikord on teie ettevõte ise tasunud rohkem käibemaksu, kui te olete kasseerinud oma klientidelt. Sellisel juhul maksab maksuhaldur teile asjaomase summa tagasi või see jääb teie ettemaksuks.

Uurige lähemalt (riikide kaupa):

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Kas igasuguse müügi puhul tuleb maksu maksta?

Ei. Mõned kaubad/teenused on käibemaksust vabastatud.

Erandid

Mõned olulised kauba-/teenusekategooriad, näiteks haridus-, tervishoiu- ja finantsteenused, on tavaliselt käibemaksuvabad.

Kui müüte käibemaksuerandiga kaupu/teenuseid, siis ei saa te tagasi nõuda sellega konkreetselt seotud käibemaksusummat, mille te tasusite asjaomaseid kaupu/teenuseid sisse ostes.

Kas kõik ettevõtjad peavad registreeruma käibemaksukohustuslastena?

Kui teie tegevusalaks on müük, peate üldjuhul registreeruma. On olemas kaks erandit:

1. Kui teie müüdavad tooted on käibemaksust vabastatud, ei ole teil alati vaja end käibemaksukohustuslasena registreerida.

2. Enamuses ELi liikmesriikides on väikeettevõtjate abistamise skeem, mille kohaselt on ettevõtjad käibemaksust vabastatud, kui nende käibemaksuga maksustatavate kaupade/teenuste aastakäive jääb allapoole teatavat piirmäära. Need piirmäärad on riigiti erinevad. Mõnedes riikides ei ole piirmäära kehtestatud ning ettevõtjad peavad registreeruma niipea, kui nad müüvad maksustatavat kaupa.

Kui registreerumiseks on kehtestatud piirmäär ning teie maksustatavate kaupade aastane kogukäive seda ei ületa, siis:

  • võite saada käibemaksuvabastuse ning te ei pea seda tasuma, kuid
  • võite registreeruda ka vabatahtlikult, ning sel juhul peate tasuma käibemaksu

Piirmäär kehtib ainult nende ettevõtjate suhtes, kes on asutatud asjaomases liikmesriigis, mitte välismaal.

Arved

Kui müüte teistele ettevõtjatele, peate väljastama arve kas elektrooniliselt või paberkandjal.

Kui olete registreerunud käibemaksukohustuslaseks, on teil vastav registreerimisnumber, mis peab olema näidatud klientidele väljastatud arvetel; samuti peavad olema seal märgitud käibemaksu suurus ja muud tavapärased elemendid.

Käibemaksumäärad

Käibemaksumäärad pdf français Deutsch English (ajakohastatakse kaks korda aastas - jaanuaris ja juulis)

Et olla kindel maksumäära õigsuses, kontrollige seda riigi maksuhalduri juures.

Käibemaks on kehtestatud kõigis liikmesriikides, kuid igal riigil on õigus sätestada oma maksumäär.

Igas riigis on kehtestatud harilik maksumäär, mida kohaldatakse kõikide või enamuse kaupade suhtes; samuti võib olla kehtestatud üks või mitu vähendatud maksumäära, mis kehtivad piiratud hulga kaupade või teenuste suhtes.

Mõnes riigis on mõne toote puhul lubatud nullmäär või oluliselt vähendatud maksumäär.

ELi õigusaktidega on maksumäärade kehtestamine piiratud kolmel moel:

  • harilik maksumäär ei tohi olla väiksem kui 15%, samas ei ole kehtestatud maksimummäära;
  • vähendatud maksumäär ei tohi olla väiksem kui 5% (mõnede eranditega);

Maksuvabastus ja null-määr

Need kaks mõistet erinevad teineteisest oluliselt.

Null-määr

Tegemist on vabastusega mahaarvamisõigusega, s.t et rakendatakse null-määra, kuid te võite siiski maha arvata kogu käibemaksu, mille te tasusite ostude puhul, mis on otseselt seotud asjaomase tehinguga - näiteks ekspordi ja kolmandate riikide tarbijatele osutatud konkreetsete finantsteenuste puhul.

Maksuvabastus

Tegemist on vabastusega mahaarvamisõiguseta, s.t te ei saa asjaomase tehinguga seotud kaupade ostmisel tasutud käibemaksu maha arvata.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega български čeština Dansk English

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega български čeština Dansk English