Cesta

Aktualizováno 04/2016

Aktualizováno 04/2016

DPH − základní pravidla

Má-li váš podnik sídlo v EU, podléhá většina zboží a služeb, které dodáte nebo pořídíte, dani z přidané hodnoty (DPH) - s výjimkou vývozu do zemí mimo EU.

DPH se platí v každé fázi výrobního procesu, včetně při prodeji konečnému spotřebiteli.

Dodání zboží a poskytování služeb

K ceně zboží a služeb připočítávejte na faktuře i DPH. Zákazník vám zaplatí celou částku uvedenou na faktuře, včetně DPH.

Nákup zboží a služeb

Jako zákazník musíte DPH zaplatit. Obvykle však můžete DPH odpočítat z DPH, které naopak vy účtujete svým zákazníkům.

Právní předpisy EU o DPH

Existují standardní právní předpisy EU o DPH — avšak to, jak se DPH konkrétně uplatňuje, se může v jednotlivých zemích EU lišit.

Základní pravidla o DPH, která se uplatňují v celé EU, jsou uvedena ve směrnici o DPH  a nařízeních o DPH.

Vyměření DPH

Pokud jste ekonomicky činní — jako jednotlivec, podnik, obchodní společnost nebo v jakékoli jiné právní formě — a v rámci této činnosti dodáváte zboží nebo poskytujete služby, obvykle:

  • se musíte zaregistrovat u správce daně toho státu EU, kde máte sídlo, a
  • musíte účtovat DPH svým zákazníkům a přiznat ji správci daně.

Dodávky zboží a poskytnutí služeb, na které se vztahuje DPH, se označují jako „zdanitelná plnění".

Ačkoli tato stránka odkazuje na dodávky a pořízení zboží a služeb, ve skutečnosti nemusí u splatné DPH vůbec dojít k převodu peněz — účtovat DPH (obvykle z tržní hodnoty) také můžete u zboží a služeb, které:

  • vyměňujete za jiné zboží nebo služby
  • poskytujete nebo dodáváte zdarma
  • máte pro vlastní spotřebu.

Odpočet DPH

Pokud vykonáváte ekonomickou činnost, máte obvykle nárok na odpočet DPH, kterou jste zaplatili při pořízení zboží či služby pro účely této činnosti, z DPH, kterou účtujete svým zákazníkům. Správci daně pak musíte zaplatit pouze vzniklý rozdíl a dané částky uvést ve svém pravidelném přiznání k DPH.

Někdy je DPH, kterou váš podnik zaplatil, vyšší než DPH účtovaná vašim zákazníkům. V takovém případě vám správce daně tento přeplatek vrátí nebo připíše ve váš prospěch.

Hledejte dále v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi

Zvolit zemi


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Vztahuje se DPH na všechna plnění?

Některé zboží a služby jsou od DPH osvobozeny.

Výjimky

Některé důležité kategorie zboží a služeb, např. vzdělávání, zdravotní péče a finanční služby, jsou většinou od DPH osvobozeny.

Pokud dodáváte zboží nebo poskytujete služby osvobozené od DPH, nemůžete žádat o vrácení DPH za pořízení zboží a služeb, které s touto dodávkou přímo souvisejí.

Musí se všechny podniky zaregistrovat k DPH?

Pokud v rámci své podnikatelské činnosti dodáváte zboží nebo služby, máte obvykle povinnost se zaregistrovat. Existují 2 výjimky:

1. Pokud jsou zboží nebo služby, které dodáváte, od DPH osvobozeny, nemusíte se nutně k DPH registrovat.

2. Ve většině zemí EU existují speciální programy na pomoc malým podnikům, na jejichž základě podniky, které dodávají zdanitelné zboží a služby, ale jejichž obrat nepřesáhne určitou roční hranici, mohou být od placení DPH osvobozeny. Ve vymezení těchto „prahových hodnot" se jednotlivé státy liší. V některých zemích však takové limity neexistují vůbec a podniky se musí zaregistrovat, jakmile uskuteční jakékoli zdanitelné plnění.

V zemích, kde limit k registraci existuje, a celkový objem vašich zdanitelných plnění je nižší:

  • můžete být od platby DPH osvobozeni a neúčtovat DPH, ale
  • můžete se zaregistrovat k DPH dobrovolně, a v takovém případě DPH účtovat musíte

Tyto hodnoty se vztahují pouze na podniky usazené v dané zemi, a nikoli podniky se sídlem v zahraničí.

Fakturace

Při dodávce zboží a služeb jiným podnikům musíte vystavit fakturu v tištěné nebo elektronické podobě.

Při registraci k dani vám bude přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH (DIČ), které vedle některých standardních položek musíte uvádět na všech fakturách, jež zákazníkům vystavujete, spolu s účtovanou částkou DPH.

Sazby DPH

Sazby DPH pdf français Deutsch English (aktualizováno dvakrát ročně - v lednu a v červenci)

Aktuální sazbu si můžete ověřit na místním daňovém úřadě ve vaší zemi.

Ačkoli se DPH účtuje v celé EU, každý členský stát si sám stanoví své vlastní sazby.

V každé zemi je stanovena základní sazba, která se vztahuje na všechny nebo většinu dodávek, a někdy existuje jedna či několik snížených sazeb — které se používají u omezené skupiny zboží/služeb.

V některých zemích jsou u některých plnění povoleny nulové nebo super snížené sazby.

Právní předpisy EU omezují volnost při stanovování sazeb třemi způsoby:

  • základní sazba nesmí být nižší než 15 %, její maximální výše však omezena není
  • snížená sazba nemůže být nižší než 5 %, až na několik málo výjimek

Osvobození od daně vs. nulová sazba daně

Mezi těmito dvěma koncepty je důležitý rozdíl:

Plnění s nulovou sazbou

Tato plnění jsou sice od daně osvobozena, ale s nárokem na odpočet DPH — účtuje se tedy sazba ve výši 0 % a zůstává vám možnost odečíst si veškerou vámi zaplacenou DPH z pořízeného zboží a služeb přímo souvisejících s tímto plněním, např. v případě vývozu nebo poskytnutí některých finančních služeb zákazníkům mimo EU.

Plnění osvobozené od daně

Tato plnění jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet — nesmíte provést odpočet DPH zaplacené při pořízení zboží a služeb souvisejících s tímto plněním.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství