Навигационна пътека

Актуализация 04/2016

Актуализация 04/2016

ДДС – основни правила

Ако вашата компания се намира в ЕС, почти всички ваши покупки и продажби се облагат с ДДС с изключение на износа за страни извън ЕС.

ДДС се плаща на всеки етап от производствения процес — включително и при продажбата на крайния потребител.

Продажба на стоки или услуги

Добавете ДДС към цената на стоките или услугите във вашата фактура. Клиентът заплаща пълната стойност на фактурата, включително ДДС.

Покупка на стоки или услуги

Като клиент трябва да платите ДДС. Обикновено обаче можете да приспаднете този ДДС от начислявания на вашите клиенти ДДС.

Правила на ЕС за ДДС

Има стандартни правила на ЕС за ДДС, но самото начисляване на ДДС в отделните страни може да става по различен начин.

Основните правила за ДДС, които важат в целия ЕС, са включени в директивата за ДДС  и регламентите за ДДС.

Начисляване на ДДС

Ако развивате бизнес — независимо дали под формата на еднолично дружество, компания, партньорство или под друга правна форма — и доставяте стоки или услуги, по принцип трябва да:

  • се регистрирате пред данъчните органи в страната от ЕС, където е установен бизнесът ви;
  • да облагате клиентите си с ДДС и да се отчитате на данъчните власти за това.

Доставките на стоки и услуги, които се облагат с ДДС, се наричат още „облагаеми доставки".

Въпреки че на тази страница се дава информация за продаване и продажби, в действителност не се налага парите да сменят собственика си, за да се дължи ДДС — може да ви се наложи да начислявате ДДС (обикновено върху пазарната стойност) и за стоки и услуги, които:

  • заменяте за други стоки или услуги,
  • давате безплатно или
  • вземате за ваше лично потребление.

Приспадане на ДДС

Ако развивате бизнес, обикновено можете да приспадате ДДС, платен за покупки на вашето предприятие, от ДДС, с който облагате клиентите си. В такъв случай трябва да платите само разликата на данъчните власти и да отчетете тези суми в декларацията за ДДС, която подавате периодично.

Понякога платеният от вашето предприятие ДДС е по-висок от този, с който сте обложили клиентите си. В такъв случай данъчните власти ще ви възстановят разликата или тя ще бъде приспадната от бъдещи плащания на ДДС.

По-подробно търсене по страни:

Изберете държава

Изберете държава


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Всички продажби ли се облагат?

Някои стоки/услуги са освободени от ДДС.

Освобождавания

Някои важни категории стоки/услуги, например образователни, здравни и финансови услуги, са освободени в по-голямата си част от ДДС.

Ако продавате каквито и да е освободени от ДДС стоки или услуги, нямате право да искате възстановяване на ДДС, платен от вас при покупката на стоки и услуги, пряко свързани с тези продажби.

Всички предприятия ли трябва да бъдат регистрирани по ДДС?

Ако извършвате продажби в рамките на бизнеса си, по принцип трябва да се регистрирате. Има две изключения от това правило:

1. Ако извършваните от вас продажби са освободени от ДДС, не винаги се налага да се регистрирате по ДДС.

2. В повечето страни от ЕС има схема за подпомагане на малки предприятия, по силата на която фирми, чиито продажби на облагаеми с ДДС стоки или услуги са под определен годишен лимит, могат да бъдат освободени от ДДС. Тези лимити (прагове) са различни в различните страни. В някои страни такъв лимит няма и предприятията трябва да се регистрират, ако извършват облагаеми продажби.

Когато съществува лимит за регистрация и общата стойност на вашите облагаеми продажби през годината е по-ниска от него:

  • можете да бъдете освободени от ДДС и да не облагате с ДДС, но
  • можете да се регистрирате доброволно, като в този случай трябва да изисквате от клиентите си да плащат ДДС.

Лимитът важи само за предприятия, установени в конкретната страна, а не за установени в чужбина предприятия.

Фактури

Ако продавате на други предприятия, трябва да издавате фактури на хартия или в електронен формат.

Когато се регистрирате по ДДС, получавате идентификационен номер по ДДС, който трябва да бъде посочен на всички фактури, издавани от вас на клиенти, както и сумата на начисления ДДС и някои други стандартни данни.

Ставки на ДДС

Ставки на ДДС pdf français Deutsch English (актуализира се два пъти в годината през януари и юли)

За да сте сигурни, че прилагате правилната ставка, проверете в местната служба по ДДС в съответната държава.

Въпреки че ДДС се начислява в целия ЕС, всяка страна сама определя своите ставки.

Във всяка страна има стандартна ставка, която важи за всички или почти всички доставки и може да има една или няколко по-ниски ставки, важащи за ограничен кръг доставки.

В някои страни има нулеви или силно намалени ставки за някои други продажби.

Законодателството на ЕС ограничава свободата за определяне на ставки по 3 начина:

  • стандартната ставка не бива да бъде по-ниска от 15%, въпреки че няма максимална стойност;
  • намалените ставки не бива да са под 5%, но се допускат някои изключения;

Освобождаване или нулева ставка

Има една съществена разлика между тези две понятия:

Продажби с нулева ставка

Те са освободени, но с право на приспадане - начисляват се 0% данък, но вие все пак можете да приспаднете целия ДДС, който сте платили за покупки, пряко свързани с тази продажба, например при износ или определени финансови услуги за клиенти извън ЕС.

Освободени продажби

Те са освободени, но без право на приспадане — не можете да приспаднете ДДС, който сте платили за покупки, свързани с подобни продажби.

Още по темата

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети