Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Εξαγορά

Επικαιροποίηση 02/2011

Νομικές απαιτήσεις

Φορολογία

Τα κέρδη ή οφέλη από τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης φορολογούνται ως εξής:

 • η μεταβίβαση προς μη συγγενικά πρόσωπα φορολογείται με 20%
 • η μεταβίβαση προς συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού φορολογείται με 1,2% ή 2,4% αντίστοιχα.

Οι ισχύοντες κανόνες είναι διαφορετικοί σε περίπτωση που η μεταβιβαζόμενη εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.

 • Η μεταβίβαση από επαχθή αιτία σε μη συγγενικά πρόσωπα φορολογείται με ποσοστό 2,4% επί της πραγματικής αξίας μεταβίβασης.
 • Η μεταβίβαση σε περίπτωση κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής από γονείς σε τέκνα ή μεταξύ συζύγων φορολογείται με ποσοστό 0,6% ή με ποσοστό 1,2% σε περίπτωση άλλου συγγενούς.

Όταν μεταβιβάζονται μετοχές Α.Ε. μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο σε συγγενικά πρόσωπα, επιβάλλεται φόρος σε ποσοστό 5%.

Αν μεταβιβασθεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονείς στα παιδιά ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, τότε δεν επιβάλλεται φόρος.

Είδη μεταβίβασης

Η μεταβίβαση εταιρικής ιδιότητας σε νομικά πρόσωπα, αν επιτρέπεται από το καταστατικό, μπορεί να γίνει με ιδιωτικό έγγραφο, καθώς και σχετική πράξη και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

Επίσης, πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του όρου εταιρεία (προσωπικές εταιρείες, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμη εταιρεία) και συνεταιρισμός (ένωση προσώπων με νομική μορφή και μερίδες συμμετοχής. Αν επιτρέπεται από το καταστατικό του, μπορεί να μεταβιβάζονται σε τρίτον, μη μέλος του).

Ως είδη μεταβίβασης ορίζονται τα ακόλουθα:

 • Μεταβίβαση που δεν έχει προγραμματισθεί: αιφνίδια αιτία, (θάνατος, ανικανότητα) ή απρόβλεπτη οικονομική καταστροφή
 • Προγραμματισμένη ολική μεταβίβαση: συνταξιοδότηση του μεταβιβάζοντος, παραχώρηση για αποκατάσταση τέκνων, αλλαγή επαγγέλματος
 • Προγραμματισμένη μερική μεταβίβαση: με ή χωρίς παραχώρηση της διοίκησης της επιχείρησης

Ελεύθερη μεταβίβαση

Προβλέπεται για ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο): μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της οικογένειας με διαδοχή, δωρεά, κληρονομιά, παραχώρηση συνολικού μεριδίου, με πράξη εν ζωή (σύμβαση πώλησης) ή σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη, με αποδοχή κληρονομιάς.

Πληρωτέα μεταβίβαση

Πραγματοποιείται με πώληση από τον ιδιοκτήτη προς τη διεύθυνση ή τους εργαζόμενους που δεν ανήκουν στην οικογένεια, καθώς επίσης και μέσω πωλήσεων σε τρίτα πρόσωπα ή σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Οι διαδικασίες μεταβίβασης εξαρτώνται από τη νομική μορφή της εταιρείας:

 • Όσον αφορά ατομική επιχείρηση, σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη της εταιρείας, η επιχείρηση περνάει στους κληρονόμους του. Καθολική μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με πράξη εν ζωή ή λόγω θανάτου (αποδοχή κληρονομιάς) γίνεται ελεύθερα. Ο νέος εταίρος, σαν ειδικός διάδοχος, ευθύνεται για τα νέα και τα παλιά εταιρικά χρέη.
 • Όσον αφορά ομόρρυθμες εταιρείες, οι εταιρείες αυτές διαλύονται σε συγκεκριμμένες μόνο περιπτώσεις, όπως λήξη διάρκειας, αδυναμία πραγματοποίησης σκοπού, απόφαση εταίρων, πτώχευση, καταγγελία, θανάτου κτλ. Επίσης στους κληρονόμους του εταίρου πρέπει να καταβληθεί η μερίδα του αποθανόντος.

Σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης του μοναδικού ετερρόρυθμου εταίρου μιας ετερρόρυθμης εταιρείας, η εταιρεία μετατρέπεται αυτόματα σε ομόρρυθμη. Στην αντίστροφη περίπτωση η εταιρεία διαλύεται εκτός αν τροποποιηθεί σχετικά το καταστατικό. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής και η είσοδος ή έξοδος εταίρου μπορούν να προβλεφθούν με τη συμφωνία όλων των εταίρων.

 • Στις Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το εταιρικό μερίδιο της Ε.Π.Ε, αν επιτρέπεται από το καταστατικό, μπορεί να μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και τις νόμιμες διατυπώσεις ή λόγω θανάτου. Ο εταίρος στην Ε.Π.Ε μπορεί να μεταβιβάσει ορισμένα από τα εταιρικά μερίδια.

Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση, με τη μορφή αποχώρησης εταίρου από την εταιρία, με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτόν του κεφαλαίου που έχει καταβάλει και με παράλληλη ισόποση μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι επιχειρηματίες που συνταξιοδοτούνται πρέπει να σχεδιάσουν εγκαίρως τη μεταβίβαση της επιχείρησής τους.

Ορισμένες απαιτήσεις για την ίδρυση επιχείρησης ισχύουν επίσης για την ανάληψη υφιστάμενης επιχείρησης.

Διοικητικές διαδικασίες

Εγγραφή

Η διαδικασία εγγραφής μιας επιχείρησης μετά από μεταβίβαση, τόσο στα μητρώα της Εφορίας, όσο και στο οικείο Επιμελητήριο, είναι η ίδια με αυτήν που ακολουθείται για κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τη νομική μορφή που έχει.

Πόροι

Τα εμπορικά επιμελητήρια και οι ενώσεις παρέχουν πληροφορίες για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων.

Προγράμματα

Για την κάλυψη των δαπανών της μεταβίβασης μιας επιχείρησης, υπάρχει το πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ 5-04 του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, το οποίο αφορά την εγγυοδοσία για εξαγορές, συγχωνεύσεις και μεταβιβάσεις μικρών επιχειρήσεων.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)