Navigačný riadok

Aktualizované 07/02/2017

Slovensko – EÚ – začatie podnikania

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Novú spoločnosť je možné zaregistrovať online prostredníctvom webového portálu ministerstva spravodlivosti SR. Od žiadateľa sa nevyžaduje nijaký iný formálny postup.

Na tomto webovom sídleEnglish si môžete overiť, či názov, ktorý ste pre vašu spoločnosť vybrali, už nepoužíva iná spoločnosť. Informácie na tomto webovom sídle nie sú právne záväzné a použiteľné na právne úkony.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov