Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 07/02/2017

Ελλάδα - ΕΕ - Σύσταση επιχείρησης

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Το «Startup Greece»English είναι μια πύλη πληροφοριών, δικτύωσης και συνεργασίας που στηρίζει νέες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρηματίες.

Εδώ μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες και έντυπα τα οποία μπορείτε να «κατεβάσετε» για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής. Τις υπηρεσίες εγγραφής επιχειρήσεων διαχειρίζονται τοπικά δικαστήρια και επιμελητήριαEnglish .

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων