Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 07/02/2017

Κύπρος - ΕΕ - Σύσταση επιχείρησης

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Το σύστημα e-FilingEnglish στηρίζει μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εγγραφή επιχειρήσεων και παρέχει πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες.

Διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

  • πληροφορίες σχετικά με εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε μητρώα εταιρειών, συμπράξεις, εταιρικές επωνυμίες και υπερπόντιες εταιρείες·
  • υποβολή αιτήσεων για έγκριση εταιρικών επωνυμιών· κατοχύρωση εταιρικής επωνυμίας.

Οι παραπάνω διαδικτυακές υπηρεσίες είναι επίσης προσβάσιμες μέσω του Κέντρου Ενιαίας Εξυπηρέτησης .

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων