Навигационна пътека

Актуализация 07/02/2017

България — ЕС — започване на бизнес

Изберете държава

Изберете държава


* Националните органи все още не са предоставили информация.

За да започнете бизнес в България, трябва да се регистрирате в Търговския регистърEnglish . Търговският регистър се управлява от Агенция по вписванията.

Онлайн търговски регистър ви позволява да учредявате, реорганизирате, преструктурирате и ликвидирате предприятие. Все още се извършва и

регистрация с документи на хартиен носител, особено за предприятия, които не притежават удостоверение за електронен подпис.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса