Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 08/2015

Aġġornat 08/2015

Fużjonijiet ma' kumpaniji barranin


Aqsam fuq 
		Aqsam fuq Facebook
	
		Aqsam fuq Twiter
	
		Ixxerja fuq Google+
	
		Aqsam fuq linkedIn

Jekk qed tfittex opportunitajiet ġodda ta’ negozju, tista’ tikkunsidra wkoll li tagħmel fużjoni ma’ kumpanija eżistenti oħra jew li tieħu kontroll ta' kumpanija. Ir-regoli li ġejjin jikkonċernaw lill-“kumpaniji b’responsabbiltà limitata” irregolati mil-liġijiet ta’ mill-inqas żewġ pajjiżi differenti tal-UE.

X’forom ta’ fużjonijiet huma koperti mir-regoli?

Ir-regoli tal-UE għandhom jiġu applikati f’dawn it-3 sitwazzjonijiet:

 • kumpanija waħda jew aktar qed jiġu mixtrija minn kumpanija terza - f’dan il-każ l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha tal-kumpaniji mixtrija jiġu trasferiti lill-kumpanija akkwirenti. Effettivament dan ifisser ix-xoljiment tal-kumpaniji mixtrija, iżda uffiċjalment din ma tgħoddx bħala likwidazzjoni. Il-kumpanija akkwirenti trid toħroġ it-titoli (bħal ishma) li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpanija, bi skambju għall-assi li rċeviet permezz tat-trasferiment. Jistgħu jiġu meħtieġa wkoll pagamenti fi flus, sa massimu ta’ 10% tal-valur nominali jew tal-valur tal-kontabilità tat-titoli tal-kumpanija akkwirenti.
 • żewġ kumpaniji jew aktar jittrasferixxu l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha tagħhom lil kumpanija kompletament ġdida li huma se jiffurmaw. F’dan il-każ il-kunpaniji li jittrasferixxu l-assi jiġu xolti wkoll fi tmiem il-proċess mingħajr ma jgħaddu minn proċedura uffiċjali ta’ likwidazzjoni. Il-kumpanija ffurmata ġdida trid toħroġ titoli (bħal ishma) li jirrapreżentaw il-kapital tagħha lis-sidien tal-kumpaniji li qed jittrasferixxu l-assi. Jistgħu jiġu meħtieġa wkoll pagamenti fi flus, sa massimu ta’ 10% tal-valur nominali jew tal-valur tal-kontabilità ta' dawn it-titoli.
 • kumpanija tittrasferixxi l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha tagħha lil kumpanija oħra li diġà għandha t-titoli kollha tagħha. Wara t-trasferiment, il-kumpanija li qed tittrasferixxi l-assi tiġi xolta mingħajr ma tgħaddi mill-proċedura uffiċjali ta’ likwidazzjoni.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom id-dritt li ma japplikawx dawn ir-regoli għal fużjonijiet bejn pajjiżi differenti li jinvolvu soċjetajiet kooperattivi, anki jekk jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ kumpanija b’responsabbiltà limitata.

Il-fużjonijiet bejn pajjiżi differenti li jinvolvu kumpaniji li jinvestu kapital provdut minn investituri privati jew pubbliċi huma eżenti mir-regoli tal-UE dwar il-fużjonijiet t'hawn taħt.

Termini komuni ta' fużjoni

Fl-ewwel fażi, l-amministrazzjoni ta’ kull kumpanija involuta fil-fużjoni għandha tfassal dokument - it-termini komuni tal-fużjoni - li jindirizza tal-anqas il-punti li ġejjin:

 • l-isem u l-uffiċċju rreġistrat tal-kumpaniji involuti, u tal-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni
 • il-proporzjon u t-termini tal-allokazzjoni għall-iskambju tat-titoli (eż. l-għadd tal-ishma tal-kumpanija akkwirenti li se jiġi offrut lill-azzjonisti tal-kumpaniji akkwistati) u ammonti possibbli ta’ ħlas fi flus kontanti
 • l-effetti probabbli fuq l-impjiegi
 • id-data minn meta d-detenturi l-ġodda tat-titoli tal-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni se jkollhom id-dritt għal dividendi
 • l-istatuti tal-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni
 • informazzjoni dwar l-evalwazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet ittrasferiti lill-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni.

It-termini komuni ta' fużjoni jridu jiġu ppubblikati mill-inqas xahar qabel il-laqgħat tal-Assemblea Ġenerali tal-kumpaniji li se jiddeċiedu dwar il-fużjoni. Il-pubblikazzjoni tista’ ssir fuq il-websajts tal-kumpaniji jew fuq websajt apposta għall-fużjonijiet fil-pajjiżi tal-UE kkonċernati.

Ir-rapporti biex tħejji qabel il-laqgħat ġenerali

Żewġ rapporti għandhom ikunu ppreparati qabel il-laqgħat ġenerali:

 • rapport mill-maniġment jew korpi amministrattivi biex jispjegaw l-aspetti legali u ekonomiċi u l-implikazzjonijiet tal-fużjoni għas-sidien, il-kredituri u l-impjegati. Dan ir-rapport għandu jkun lest mill-inqas xahar qabel il-laqgħa ġenerali u għandu jingħata lis-sidien tal-kumpanija u r-rappreżentanti tal-istaff
 • rapport espert indipendenti għas-sidien tal-kumpaniji involuti biss.  Dan ir-rapport għandu jkun lest mill-inqas xahar qabel il-laqgħa ġenerali u għandu jindika l-proporzjon ta' skambju stipulat fit-termini komuni ta' fużjoni għat-titoli offerti bi skambju għall-assi akkwistati.

Ir-rapport tal-espert indipendenti jista' ma jkunx meħtieġ jekk ikun hemm qbil fost is-sidien kollha ta’ kull kumpanija involuta.

Laqgħat ġenerali

Il-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji involuti għandhom iwasslu għal approvazzjoniaħħarija tat-termini tafużjoni abbozzati. Kwalunkwe kumpanija involuta għandha d-dritt li tagħmel l-implimentazzjoni tal-fużjoni kondizzjonali fuq l-eżistenza ta’ regoli għall-parteċipazzjoni tal-istaff fil-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li l-ebda laqgħa ġenerali mhi meħtieġa għall-approvazzjoni tal-fużjoni mill-kumpanija akkwirenti jekk jintleħqu ċerti kundizzjonijiet, pereżempju li l-kumpanija akkwirenti tippubblika t-termini komuni ta' fużjoni abbozzati mill-inqas xahar qabel il-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji kollha li se takkwista. Fl-istess ħin għandha wkoll tagħmel disponibbli d-dokumenti l-oħra kollha rilevanti għall-fużjoni - bħal kontijiet annwali u rapporti annwali ta’ kumpaniji li se jkunu akkwistati - għal spezzjoni mill-azzjonisti tagħhom stess.

Kontroll tal-legalità tal-fużjoni

F’kull pajjiż tal-UE kkonċernat, awtorità maħtura - pereżempju qorti jew nutar - irid jispezzjona l-legalità tal-fużjoni fir-rigward tal-liġi nazzjonali tagħhom. Jekk kollox ikun kif suppost, l-awtorità toħroġ ċertifikat ta' qabel il-fużjoni dwar it-twettiq xieraq tal-formalitajiet ta’ qabel il-fużjoni.

L-aħħar kontroll għandu jikkonċentra fuq it-tlestija tal-fużjoni - pereżempju li l-kumpaniji kollha involuti approvaw l-istess termini komuni ta' fużjoni - u l-awtorità rilevanti fil-pajjiż fejn il-kumpanija l-ġdida se tiġi maħluqa u rreġistrata għandha tikkontrolla l-legalità tal-formazzjoni takumpanija ġdida.

Id-dħul fis-seħħ

Id-data li fiha l-fużjoni tidħol fis-seħħ - fi kwalunkwe każ wara l-kontroll tal-legalità - se tiġi determinata mil-liġi tal-pajjiż fejn il-kumpanija akkwirenti jew ġdida hi rreġistrata. Kull kumpanija għandha tippubliċizza l-fużjoni fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha stess. Ir-reġistrazzjonijiet il-qodma jistgħu imbagħad jiġu mħassra.

Parteċipazzjoni tal-istaff

Bħala regola ġenerali, il-parteċipazzjoni tal-istaff hi determinata mil-liġijiet tal-pajjiż tal-UE fejn il-kumpanija akkwirenti jew il-kumpanija ffurmata ġdida hija rreġistrata.

Ir-regoli tal-pajjiż tareġistrazzjoni ma jistgħux japplikaw għall-parteċipazzjoni tal-istaff fil-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni jekk:

 • ma jippermetux l-istess livell taparteċipazzjoni tal-istaff kif kien hemm fil-kumpaniji akkwistati
 • Tal-anqas waħda mill-kumpaniji involuta fil-fużjoni kellha iktar minn 500 impjegat fuq medja fis-6 xhur qabel il-pubblikazzjoni tat-termini komuni ta' fużjoni.

Fużjonijiet b'dimensjoni Ewropea

Il-kumpaniji b’fatturat ta’ aktar minn ċerti limiti (li jibdew minn €2.5 biljun tal-valur tal-bejgħ dinji totali kkombinat) li jagħmlu negozju fl-UE u jixtiequ jingħaqdu f'fużjoni għandhom jitolbu lill- Kummissjoni Ewropea English għall-approvazzjoni - irrispettivament minn fejn jinsabu l-kwartieri ġenerali tagħhom. Il-kundizzjonijiet speċifiċi u l-limiti huma elenkati fl-Artikolu 1(2) u 1(3) tar-Regolament dwar il-Fużjonijiet tal-KE. Il-Kummissjoni teżamina l-impatt tal-fużjoni proposta fuq il-kompetizzjoni fl-UE. Il-fużjonijiet li jirrestrinġu b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni fl-UE huma miċħuda. Xi drabi l-fużjonijiet huma approvati b'ċerti kundizzjonijiet mehmuża.

Appoġġ għan-negozji lokali

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min- Netwerk Enterprise Europe . Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Pajjiż

Ċipru

Nicosia

Franza

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Id-Danimarka

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Il-Finlandja

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Nieuwegein

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ir-Rumanija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Prešov

Is-Slovenja

Ljubljana

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

L-Italja

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

L-Ungerija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Iċċekkja s-saħħa finanzjarja tan-negozju tiegħek

Dan il-kwestjonarju ta’ skrining jista’ jgħinek tidentifika sinjali bikrin ta’ problemi u jurik fejn tista' tingħata għajnuna u parir f’kull pajjiż tal-UE.