Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 17/11/2017

Fużjonijiet ma' kumpaniji barranin

Jekk qed tfittex opportunitajiet ġodda ta' negozju, tista' tikkunsidra wkoll li tagħmel fużjoni ma' kumpanija eżistenti oħra jew li tieħu kontroll ta' kumpanija. Ir-regoli li ġejjin jikkonċernaw lill-"kumpaniji b'responsabbiltà limitata" irregolati mil-liġijiet ta' mill-inqas żewġ pajjiżi differenti tal-UE.

X'forom ta' fużjonijiet huma koperti mir-regoli?

Ir-regoli tal-UE għandhom jiġu applikati f'dawn it-3 sitwazzjonijiet:

 • kumpanija waħda jew aktar qed jiġu mixtrija minn kumpanija terza - f'dan il-każ l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha tal-kumpaniji mixtrija jiġu trasferiti lill-kumpanija akkwirenti. Effettivament dan ifisser ix-xoljiment tal-kumpaniji mixtrija, iżda uffiċjalment din ma tgħoddx bħala likwidazzjoni. Il-kumpanija akkwirenti trid toħroġ it-titoli (bħal ishma) li jirrappreżentaw il-kapital tal-kumpanija, bi skambju għall-assi li rċeviet permezz tat-trasferiment. Jistgħu jiġu meħtieġa wkoll pagamenti fi flus, sa massimu ta' 10% tal-valur nominali jew tal-valur tal-kontabilità tat-titoli tal-kumpanija akkwirenti.
 • żewġ kumpaniji jew aktar jittrasferixxu l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha tagħhom lil kumpanija kompletament ġdida li huma se jiffurmaw. F'dan il-każ il-kunpaniji li jittrasferixxu l-assi jiġu xolti wkoll fi tmiem il-proċess mingħajr ma jgħaddu minn proċedura uffiċjali ta' likwidazzjoni. Il-kumpanija ffurmata ġdida trid toħroġ titoli (bħal ishma) li jirrapreżentaw il-kapital tagħha lis-sidien tal-kumpaniji li qed jittrasferixxu l-assi. Jistgħu jiġu meħtieġa wkoll pagamenti fi flus, sa massimu ta' 10% tal-valur nominali jew tal-valur tal-kontabilità ta' dawn it-titoli.
 • kumpanija tittrasferixxi l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha tagħha lil kumpanija oħra li diġà għandha t-titoli kollha tagħha. Wara t-trasferiment, il-kumpanija li qed tittrasferixxi l-assi tiġi xolta mingħajr ma tgħaddi mill-proċedura uffiċjali ta' likwidazzjoni.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom id-dritt li ma japplikawx dawn ir-regoli għal fużjonijiet bejn pajjiżi differenti li jinvolvu soċjetajiet kooperattivi, anki jekk jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' kumpanija b'responsabbiltà limitata.

Il-fużjonijiet bejn pajjiżi differenti li jinvolvu kumpaniji li jinvestu kapital provdut minn investituri privati jew pubbliċi huma eżenti mir-regoli tal-UE dwar il-fużjonijiet t'hawn taħt.

Termini komuni ta' fużjoni

Fl-ewwel fażi, l-amministrazzjoni ta' kull kumpanija involuta fil-fużjoni għandha tfassal dokument - it-termini komuni tal-fużjoni - li jindirizza tal-anqas il-punti li ġejjin:

 • l-isem u l-uffiċċju rreġistrat tal-kumpaniji involuti, u tal-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni
 • il-proporzjon u t-termini tal-allokazzjoni għall-iskambju tat-titoli (eż. l-għadd tal-ishma tal-kumpanija akkwirenti li se jiġi offrut lill-azzjonisti tal-kumpaniji akkwistati) u ammonti possibbli ta' ħlas fi flus kontanti
 • l-effetti probabbli fuq l-impjiegi
 • id-data minn meta d-detenturi l-ġodda tat-titoli tal-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni se jkollhom id-dritt għal dividendi
 • l-istatuti tal-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni
 • informazzjoni dwar l-evalwazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet ittrasferiti lill-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni.

It-termini komuni ta' fużjoni jridu jiġu ppubblikati mill-inqas xahar qabel il-laqgħat tal-Assemblea Ġenerali tal-kumpaniji li se jiddeċiedu dwar il-fużjoni. Il-pubblikazzjoni tista' ssir fuq il-websajts tal-kumpaniji jew fuq websajt apposta għall-fużjonijiet fil-pajjiżi tal-UE kkonċernati.

Ir-rapporti biex tħejji qabel il-laqgħat ġenerali

Żewġ rapporti għandhom ikunu ppreparati qabel il-laqgħat ġenerali:

 • rapport mill-maniġment jew korpi amministrattivi biex jispjegaw l-aspetti legali u ekonomiċi u l-implikazzjonijiet tal-fużjoni għas-sidien, il-kredituri u l-impjegati. Dan ir-rapport għandu jkun lest mill-inqas xahar qabel il-laqgħa ġenerali u għandu jingħata lis-sidien tal-kumpanija u r-rappreżentanti tal-istaff
 • rapport espert indipendenti għas-sidien tal-kumpaniji involuti biss.  Dan ir-rapport għandu jkun lest mill-inqas xahar qabel il-laqgħa ġenerali u għandu jindika l-proporzjon ta' skambju stipulat fit-termini komuni ta' fużjoni għat-titoli offerti bi skambju għall-assi akkwistati.

Ir-rapport tal-espert indipendenti jista' ma jkunx meħtieġ jekk ikun hemm qbil fost is-sidien kollha ta' kull kumpanija involuta.

Laqgħat ġenerali

Il-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji involuti għandhom iwasslu għal approvazzjoniaħħarija tat-termini ta' fużjoni abbozzati. Kwalunkwe kumpanija involuta għandha d-dritt li tagħmel l-implimentazzjoni tal-fużjoni kondizzjonali fuq l-eżistenza ta' regoli għall-parteċipazzjoni tal-istaff fil-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li l-ebda laqgħa ġenerali mhi meħtieġa għall-approvazzjoni tal-fużjoni mill-kumpanija akkwirenti jekk jintleħqu ċerti kundizzjonijiet, pereżempju li l-kumpanija akkwirenti tippubblika t-termini komuni ta' fużjoni abbozzati mill-inqas xahar qabel il-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji kollha li se takkwista. Fl-istess ħin għandha wkoll tagħmel disponibbli d-dokumenti l-oħra kollha rilevanti għall-fużjoni - bħal kontijiet annwali u rapporti annwali ta' kumpaniji li se jkunu akkwistati - għal spezzjoni mill-azzjonisti tagħhom stess.

Kontroll tal-legalità tal-fużjoni

F'kull pajjiż tal-UE kkonċernat, awtorità maħtura - pereżempju qorti jew nutar - irid jispezzjona l-legalità tal-fużjoni fir-rigward tal-liġi nazzjonali tagħhom. Jekk kollox ikun kif suppost, l-awtorità toħroġ ċertifikat ta' qabel il-fużjoni dwar it-twettiq xieraq tal-formalitajiet ta' qabel il-fużjoni.

L-aħħar kontroll għandu jikkonċentra fuq it-tlestija tal-fużjoni - pereżempju li l-kumpaniji kollha involuti approvaw l-istess termini komuni ta' fużjoni - u l-awtorità rilevanti fil-pajjiż fejn il-kumpanija l-ġdida se tiġi maħluqa u rreġistrata għandha tikkontrolla l-legalità tal-formazzjoni ta' kumpanija ġdida.

Biex issib l-awtorità tal-kompetizzjoni rilevanti f'kull pajjiż, jekk jogħġbok uża l-lista hawn taħt.

Agħżel il-pajjiż:

 • FranzaEnglish
 • MaltaEnglish
 • SpanjaEnglish
 • id-DanimarkaDanskEnglish
 • il-BelġjufrançaisNederlandsEnglish
 • il-BulgarijaбългарскиEnglish
 • il-FinlandjasuomiEnglish
 • il-Greċja
 • il-KroazjahrvatskiEnglish
 • il-LatvjaEnglish
 • il-LitwanjaEnglish
 • il-Lussemburgufrançais
 • il-Pajjiżi l-BaxxiNederlandsEnglish
 • il-PolonjaEnglish
 • il-PortugallportuguêsEnglish
 • il-ĠermanjaDeutschEnglish
 • in-NorveġjaEnglish
 • ir-Renju UnitEnglish
 • ir-Repubblika ĊekačeštinaEnglish
 • ir-RumanijaromânăEnglish
 • is-SlovakkjaSlovenčinaEnglish
 • is-SlovenjaSlovenščinaEnglish
 • l-AwstrijaDeutschEnglish
 • l-EstonjaEestiEnglish
 • l-IrlandaEnglish
 • l-IsvezjasvenskaEnglish
 • l-ItaljaitalianoEnglish
 • l-UngerijamagyarEnglish
 • ĊipruΕλληνικάEnglish

Id-dħul fis-seħħ

Id-data li fiha l-fużjoni tidħol fis-seħħ - fi kwalunkwe każ wara l-kontroll tal-legalità - se tiġi determinata mil-liġi tal-pajjiż fejn il-kumpanija akkwirenti jew ġdida hi rreġistrata. Kull kumpanija għandha tippubliċizza l-fużjoni fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha stess. Ir-reġistrazzjonijiet il-qodma jistgħu imbagħad jiġu mħassra.

Parteċipazzjoni tal-istaff

Bħala regola ġenerali, il-parteċipazzjoni tal-istaff hi determinata mil-liġijiet tal-pajjiż tal-UE fejn il-kumpanija akkwirenti jew il-kumpanija ffurmata ġdida hija rreġistrata.

Ir-regoli tal-pajjiż ta' reġistrazzjoni ma jistgħux japplikaw għall-parteċipazzjoni tal-istaff fil-kumpanija li tirriżulta mill-fużjoni jekk:

 • ma jippermetux l-istess livell ta' parteċipazzjoni tal-istaff kif kien hemm fil-kumpaniji akkwistati
 • Tal-anqas waħda mill-kumpaniji involuta fil-fużjoni kellha iktar minn 500 impjegat fuq medja fis-6 xhur qabel il-pubblikazzjoni tat-termini komuni ta' fużjoni.

Fużjonijiet b'dimensjoni Ewropea

Il-kumpaniji b'fatturat ta' aktar minn ċerti limiti (li jibdew minn €2.5 biljun tal-valur tal-bejgħ dinji totali kkombinat) li jagħmlu negozju fl-UE u jixtiequ jingħaqdu f'fużjoni għandhom jitolbu lill-Kummissjoni EwropeaEnglish għall-approvazzjoni - irrispettivament minn fejn jinsabu l-kwartieri ġenerali tagħhom. Il-kundizzjonijiet speċifiċi u l-limiti huma elenkati fl-Artikolu 1(2) u 1(3) tar-Regolament dwar il-Fużjonijiet tal-KE. Il-Kummissjoni teżamina l-impatt tal-fużjoni proposta fuq il-kompetizzjoni fl-UE. Il-fużjonijiet li jirrestrinġu b'mod sinifikanti l-kompetizzjoni fl-UE huma miċħuda. Xi drabi l-fużjonijiet huma approvati b'ċerti kundizzjonijiet mehmuża.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.