Navigációs útvonal

Frissítve 13/06/2017

Fúzió külföldi vállalatokkal

Új üzleti lehetőségeket keres? Ha igen, fontolja meg, nem lenne-e hasznos, ha cége egyesülne (fuzionálna) egy másik vállalattal, vagy ha átvenné az irányítást egy másik cég felett. Az alábbi szabályok azokra a részvénytársaságokra vonatkoznak, amelyek legalább két különböző EU-tagország jogszabályainak hatálya alá tartoznak.

Milyen vállalategyesülésekre vonatkoznak a szabályok?

Az európai uniós jogszabályokat az alábbi 3 helyzetben kell alkalmazni:

 • Egy adott cég felvásárol egy vagy több további céget. Ebben az esetben a felvásárolt társaság(ok) összes - aktív és passzív - vagyona (azaz eszközeik és kötelezettségeik összessége) a felvásárló társaság tulajdonába kerül. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felvásárolt egy vagy több cég megszűnik, hivatalos értelemben azonban nincs szó felszámolásról. A cége(ke)t felvásároló társaságnak értékpapírokat (pl. részvényeket) kell kibocsátania - részesedést biztosítva a társaság tőkéjéből - azért a vagyonért cserébe, amely a felvásárlás révén a tulajdonába került. A felvásárolt cég(ek) részvényeseit ezenfelül adott esetben készpénzkifizetésben kell részesíteni a felvásárló társaság által kibocsátott értékpapírok névértékének vagy könyv szerinti értékének 10%-át meg nem haladó értékben.
 • Két vagy több társaság teljes (aktív és passzív) vagyonát egy általuk megalapítani kívánt teljesen új vállalatra ruházza át. Az előző esethez hasonlóan a vagyonukat az új cégre átruházó társaságok a folyamat végén itt is megszűnnek. További hasonlóság, hogy itt sem kerül sor hivatalos értelemben vett felszámolási eljárásra. Az újonnan létrehozott társaságnak értékpapírok (pl. részvények) kibocsátása révén részesedést kell biztosítania tőkéjéből a vagyonukat az új társaságra ruházó cégek tulajdonosainak. Ezenfelül adott esetben készpénzkifizetésre is szükség lehet a kibocsátott értékpapírok névértékének vagy könyv szerinti értékének 10%-át meg nem haladó értékben.
 • Egy adott társaság összes (aktív és passzív) vagyonát egy olyan társaságra ruházza át, amelynek az átruházás idején már az átruházó cég összes értékpapírja a tulajdonában van. A vagyonát a másik cégre átruházó társaság a művelet végén megszűnik, anélkül, hogy hivatalos felszámolási eljárásra kerülne sor.

Az európai uniós országoknak joguk van ahhoz, hogy a fenti szabályokat ne alkalmazzák szövetkezetek határokon átívelő egyesülése esetében. Ez a jog még akkor is megilleti őket, ha a kérdéses szövetkezeteket a cégalapítók részvénytársaságként jegyeztették be.

A határokon átívelő vállalategyesülések azon esetei, melyekben magán- vagy állami befektetők által biztosított tőkét befektető társaságok vesznek részt, nem tartoznak a vállalategyesülésre vonatkozó alábbi európai uniós szabályok hatálya alá.

Közös egyesülési terv

A vállalategyesülés első lépéseként az egyesülésben részt vevő cégek vezetőségének ún. közös egyesülési tervet kell kidolgoznia. A dokumentumnak minimumkövetelményként tartalmaznia kell az alábbi információkat:

 • az egyesülő cégek, valamint az egyesülés eredményeként létrejövő társaság neve és székhelye,
 • az értékpapírok cserearánya és az értékpapír-átruházás szabályai (pl. hogy a felvásárló vállalat részvényei közül mennyit ajánlanak majd fel a felvásárolt cégek részvényeseinek), valamint az esetleges készpénzkifizetések összege,
 • az a hatás, melyet a vállalategyesülés valószínűsíthetően a foglalkoztatásra gyakorol majd,
 • az az időpont, melytől kezdődően az egyesülés eredményeként létrejövő társaság értékpapírjainak új tulajdonosai osztalékra jogosultak,
 • az egyesülés révén létrejött cég alapszabálya,
 • az egyesülés révén létrejövő társaságra ruházandó aktív és passzív vagyon felmérésével kapcsolatos információk.

A közös egyesülési tervet legalább 1 hónappal azelőtt közzé kell tenni, hogy az érintett vállalatok közgyűlése összeül, hogy az egyesülésről határozzon. A tervet közzé lehet tenni az érintett cégek honlapjain, vagy az érintett EU-országok vállalategyesüléssel foglalkozó webhelyein.

A közgyűlések összehívása előtt elkészítendő jelentések

A közgyűlések előtt két jelentést kell elkészíteni. Ezek a következők:

 • Az érintett társaságok ügyviteli vagy ügyvezetési szervei által elkészítendő beszámolónak ismertetnie kell, milyen jogi és gazdasági vonatkozásai és következményei lesznek az egyesülésnek a tulajdonosokra, a hitelezőkre és az alkalmazottakra nézve. Ezt a jelentést legalább 1 hónappal a közgyűlés napja előtt össze kell állítani, és a vállalat tulajdonosainak és az alkalmazottak képviselőinek rendelkezésére kell bocsátani.
 • A másik beszámoló a független szakértők által elkészítendő jelentés. Ezt kizárólag az érintett társaságok tulajdonosai számára kell összeállítani.  Ebben a jelentésben, melyet legalább 1 hónappal a közgyűlés napja előtt el kell készíteni, a szakértőknek véleményt kell mondaniuk a közös egyesülési tervben rögzített cserearányról, melyet a megszerzett vagyonért cserében felkínálandó értékpapírok felajánlásakor fognak majd alkalmazni.

A független szakértői jelentés elkészítésétől el lehet tekinteni, ha ehhez az összes érintett társaság valamennyi tulajdonosa hozzájárul.

Közgyűlések

Az érintett vállalatok közgyűlésének jóvá kell hagynia az egyesülési tervet. Az érintett cégek bármelyikének joga van ahhoz, hogy az egyesülés feltételéül szabja olyan szabályok meglétét, melyek az egyesülés eredményeként létrejövő vállalatban az alkalmazottak számára részvételt biztosítanak.

Az uniós országok hozhatnak olyan szabályt, melynek értelmében a felvásárló vállalatnak nem kell közgyűlést tartania az egyesülés jóváhagyása érdekében, amennyiben teljesülnek bizonyos feltételek. E feltételek egyike például az, hogy a felvásárló vállalat legalább 1 hónappal azt megelőzően közzétegye a közös egyesülési tervet, hogy az általa felvásárolni kívánt társaságok mindegyike megtartaná saját közgyűlését. További feltételt jelent, hogy ezzel egyidejűleg áttanulmányozás céljából hozzáférhetővé tegyen saját részvényesei számára minden további, az egyesülés szempontjából fontos dokumentumot - köztük az egyesülő társaságok éves beszámolóit és éves üzleti jelentéseit.

Az egyesülés jogszerűségének ellenőrzése

Az érintett európai uniós országok mindegyikében az erre kijelölt hatóságnak - pl. bíróságnak vagy közjegyzőnek - ellenőriznie kell a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján az egyesülés jogszerűségét. Ha mindent rendben talál, a kérdéses hatóságnak egyesülést megelőző tanúsítványt kell kiadnia, igazolva, hogy az egyesülést megelőzően teljesítendő alaki követelményeknek az érintettek az adott országban eleget tettek.

Végezetül ellenőrizni kell az egyesülés megvalósulását - például azt, hogy az érintett társaságok mindegyike jóváhagyta-e ugyanazokat a közös egyesülési tervben meghatározott feltételeket, az új társaság megalakításának és bejegyzésének helye szerinti ország illetékes hatóságának pedig azt kell ellenőriznie, hogy jogszerű-e az új vállalat megalapítása.

Az illetékes nemzeti versenyhatóságok elérhetőségeiről az alábbi lista segítségével lehet tájékozódni.

Ország kiválasztása:

 • AusztriaDeutschEnglish
 • BelgiumfrançaisNederlandsEnglish
 • BulgáriaбългарскиEnglish
 • CiprusΕλληνικάEnglish
 • Cseh KöztársaságčeštinaEnglish
 • DániaDanskEnglish
 • Egyesült KirályságEnglish
 • FinnországsuomiEnglish
 • FranciaországEnglish
 • Görögország
 • HollandiaNederlandsEnglish
 • HorvátországhrvatskiEnglish
 • LengyelországEnglish
 • LettországEnglish
 • LitvániaEnglish
 • Luxemburgfrançais
 • Magyarország
 • MáltaEnglish
 • NorvégiaEnglish
 • NémetországDeutschEnglish
 • OlaszországitalianoEnglish
 • PortugáliaportuguêsEnglish
 • RomániaromânăEnglish
 • SpanyolországEnglish
 • SvédországsvenskaEnglish
 • SzlovákiaSlovenčinaEnglish
 • SzlovéniaSlovenščinaEnglish
 • ÉsztországEestiEnglish
 • ÍrországEnglish

Hatálybalépés

Az egyesülés hatálybalépésének időpontját - mely semmilyen körülmények között nem előzheti meg a jogszerűség ellenőrzését - annak az országnak a nemzeti jogszabályai határozzák meg, ahol a felvásárló, illetve az újonnan alapított társaságot bejegyzik. Mindegyik társaságnak be kell jelentenie az egyesülést, és a vonatkozó adatokat fel kell vetetnie a tagállami nyilvántartásba. A régi bejegyzések ezt követően törölhetők a nyilvántartásból.

Alkalmazottak részvétele

Általános szabályként az alkalmazottak részvételét annak az uniós országnak a nemzeti jogszabályai határozzák meg, ahol a felvásárló céget bejegyezték, illetve ahol az újonnan alapított társaságot bejegyzik.

A bejegyzés helye szerinti ország szabályait nem lehet alkalmazni az alkalmazottak részvételére az egyesülés eredményeként létrejött vállalaton belül, ha:

 • ezek a szabályok nem biztosítanak ugyanolyan szintű részvételt az alkalmazottak számára, mint amilyenre az egyesülés során felvásárolt vállalatokon belül joguk volt;
 • ha az érintett vállalatok közül legalább egy átlagosan több mint 500 alkalmazottat foglalkoztatott a közös egyesülési terv közzétételét megelőző 6 hónap során.

Európai szintű vállalategyesülések

Azoknak az Európai Unióban üzleti tevékenységet végző és egyesülni kívánó vállalatoknak, amelyek forgalma meghaladja a vonatkozó küszöbértéket (vagyis azoknak, amelyek összevont teljes forgalma világviszonylatban meghaladja a 2,5 milliárd eurót), az egyesüléshez jóváhagyást kell kérniük az Európai BizottságtólEnglish - függetlenül attól, melyik országban van a székhelyük. A vonatkozó feltételeket és küszöbértékeket a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló EK-rendelet 1 cikkének (2) és (3) bekezdése rögzíti. A Bizottság megvizsgálja, hogy várhatóan milyen hatást gyakorol majd a tervezett egyesülés az Európai Unióban folyó versenyre. Ha úgy találja, hogy az egyesülés számottevően korlátozná az európai unióbeli versenyt, akkor nem hagyja jóvá a vállalatok fúzióját. Egyes esetekben a Bizottság bizonyos feltételek teljesítéséhez köti a vállalatok egyesülését.

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg, hogy az Enterprise Europe Network helyi tanácsadója rövid időn belül megfelelő választ tudjon Önnek adni.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.