Cesta

Aktualizováno 13/06/2017

Fúze podniku se zahraničními společnostmi

Připadá vám, že by vašemu podnikání prospěla změna? Jednou z možností je fúze vašeho podniku s již existující společností, popř. převzetí jiného podniku. Následující pravidla se týkají kapitálových společností (např. akciových), které podléhají právním předpisům alespoň dvou zemí EU.

Jaké typy fúzí se těmito pravidly řídí?

Pravidla EU se musí uplatnit v těchto 3 situacích:

 • Jednu či více společností kupuje třetí společnost - v takovém případě je veškeré obchodní jmění zanikajících společností převedeno na kupující, tedy následnickou společnost. To v praxi znamená, že dojde ke zrušení přebíraných společností, nicméně ze zákona se daná situace nepovažuje za likvidaci. Výměnou za celé své obchodní jmění, které převodem získává, má následnická společnost povinnost vydat cenné papíry (např. akcie), jež představují kapitál dané společnosti. Je rovněž možné, že bude nutné vyplatit hotovost jako dorovnání, a to do maximální výše 10 % jmenovité či účetní hodnoty cenných papírů nástupnické společnosti.
 • Dvě či více společností převedou své obchodní jmění na zcela novou společnost, kterou založí. V tomto případě budou společnosti, které své obchodní jmění převádějí, na závěr rovněž zrušeny, a to bez likvidace. Nově vzniklá společnost pak bude muset přidělit vlastníkům zanikajících společností podíly (např. akcie), které představují její kapitál. Je rovněž možné, že bude nutné vyplatit hotovost jako dorovnání, a to do maximální výše 10 % jmenovité či účetní hodnoty cenných papírů nástupnické společnosti.
 • Společnost převede své obchodní jmění na jinou společnost, která je již držitelkou všech jejích cenných papírů. Poté je společnost převádějící svá aktiva zrušena, a to bez likvidace.

Země EU mají možnost se rozhodnout neuplatňovat tato pravidla u přeshraničních fúzí zahrnujících družstevní společnosti, i když spadají do definice kapitálové společnosti.

Na přeshraniční fúze zahrnující společnosti investující kapitál pocházející ze soukromých nebo veřejných prostředků se níže uvedená pravidla EU nevztahují.

Společný návrh podmínek fúze

V první fázi musí vedení každé společnosti, která se fúze účastní, vypracovat společný návrh podmínek fúze, který upravuje přinejmenším tyto body:

 • název a sídlo společností účastnících se fúze a nástupnické společnosti, která po fúzi vznikne
 • poměr a podmínky pro přidělení nových podílů (např. kolik akcií nástupnické společnosti bude nabídnuto společníkům zanikající společnosti) a případně výši doplatku
 • pravděpodobné důsledky fúze pro zaměstnance a otázky zaměstnanosti obecně
 • datum, kdy vznikne novým držitelům cenných papírů společnosti, jež v důsledku fúze vznikla, právo na výplatu dividend
 • stanovy společnosti vzniklé v důsledku fúze
 • informace o ocenění aktiv a pasiv převáděných na nástupnickou společnost.

Společný návrh podmínek fúze musí být zveřejněn alespoň měsíc před konáním valné hromady společností, kde se o fúzi rozhodne. Zveřejnit ho společnosti mohou na svých internetových stránkách nebo stránkách věnovaných fúzím v příslušných zemích Unie.

Zprávy sestavované před valnou hromadou

Před konáním valné hromady musí být vypracovány dvě zprávy:

 • zpráva řídících nebo správních orgánů, v níž jsou vysvětleny právní a hospodářské aspekty a důsledky dané fúze pro vlastníky, věřitele a zaměstnance dotčených společností. Tato zpráva by měla být zhotovena alespoň měsíc před konáním valné hromady a měla by být dána k dispozici vlastníkům společnosti i zástupcům jejích zaměstnanců.
 • posudek nezávislého znalce určený pouze vlastníkům dotčených společností. Tato zpráva musí být k dispozici rovněž alespoň měsíc před konáním valné hromady a měla by se zabývat výměnným poměrem stanoveným ve společném návrhu podmínek fúze, jenž se použije při přidělování cenných papírů za získaná aktiva.

Posudek nezávislého znalce se vypracovávat nemusí, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci všech zúčastněných společností.

Zasedání valné hromady

Návrh podmínek fúze se musí schválit na zasedání valné hromady jednotlivých společností, které se fúze účastní. Kterákoli ze společností účastnících se fúze má právo její realizaci podmínit existencí pravidel pro účast zaměstnanců na společnosti, která fúzí vznikne.

Země EU mohou rozhodnout, že za určitých podmínek není ke schválení fúze třeba pořádat valnou hromadu nástupnické společnosti - například pokud nástupnická společnost vydá společný návrh podmínek fúze alespoň měsíc před konáním valné hromady společností, které na základě fúze získá. Zároveň by však měla dát svým vlastním společníkům možnost nahlédnout do veškerých ostatních dokumentů, které jsou pro fúzi relevantní, jako například účetní závěrky a výroční zprávy společností, které chce získat.

Kontrola zákonnosti fúze

V každé zemi EU, které se fúze týká, musí její zákonnost s ohledem na vnitrostátní právo ověřit správní orgán daným státem k tomuto účelu určený. Pokud je vše v pořádku, správní orgán vydá potvrzení předcházející fúzi o řádném splnění formalit.

Poslední kontrola by se měla zaměřit na provedení fúze - např. zda se všechny zúčastněné společnosti dohodly na stejných podmínkách ve společném návrhu - a příslušný orgán v zemi, kde bude nová společnost založena a kde bude mít sídlo, musí zkontrolovat zákonnost zřízení této společnosti.

Orgány jednotlivých zemí, příslušné pro oblast hospodářské soutěže, najdete v přehledu níže.

Zvolit zemi:

 • BelgiefrançaisNederlandsEnglish
 • BulharskoбългарскиEnglish
 • ChorvatskohrvatskiEnglish
 • DánskoDanskEnglish
 • EstonskoEestiEnglish
 • FinskosuomiEnglish
 • FrancieEnglish
 • IrskoEnglish
 • ItálieitalianoEnglish
 • KyprΕλληνικάEnglish
 • LitvaEnglish
 • LotyšskoEnglish
 • Lucemburskofrançais
 • MaltaEnglish
 • MaďarskomagyarEnglish
 • NizozemskoNederlandsEnglish
 • NorskoEnglish
 • NěmeckoDeutschEnglish
 • PolskoEnglish
 • PortugalskoportuguêsEnglish
 • RakouskoDeutschEnglish
 • RumunskoromânăEnglish
 • SlovenskoSlovenčinaEnglish
 • SlovinskoSlovenščinaEnglish
 • Spojené královstvíEnglish
 • Česká republika
 • Řecko
 • ŠpanělskoEnglish
 • ŠvédskosvenskaEnglish

Nabytí účinnosti

Datum, kdy se fúze stává účinnou (v každém případě po ověření její zákonnosti), se bude odvíjet o zákonů země, v níž má nově zřízená společnost sídlo. Každá společnost by pak měla zveřejnit informace o fúzi ve svém vlastním vnitrostátním rejstříku. Registrace zanikajících společností pak mohou být z rejstříku vymazány.

Účast zaměstnanců

Všeobecně platí, že účast zaměstnanců se řídí zákony té členské země EU, v níž má nástupnická společnost či nově založená společnost sídlo.

Právní předpisy země, kde má společnost sídlo, se na účast zaměstnanců na společnosti vzniklé na základě fúze neuplatní v případě, že:

 • neumožňují zaměstnancům, aby měli stejný rozsah účasti, jako měli v zanikajících společnostech
 • alespoň jedna ze společností, které se fúze účastní, měla v posledních 6 měsících před zveřejněním společného návrhu podmínek fúze v průměru více než 500 zaměstnanců.

Fúze evropských rozměrů

Společnosti s obratem přesahujícím určitou výši (celkový celosvětový obrat ve výši minimálně 2,5 miliard eur), které provozují obchodní činnost v rámci EU a hodlají fúzovat, mají povinnost získat od Evropské komiseEnglish svolení k fúzi bez ohledu na to, kde mají sídlo. Konkrétní podmínky a stanovené limity jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 a 3 nařízení o kontrole spojování podniků. Komise pak prozkoumá, jaký by navrhovaná fúze měla dopad na hospodářskou soutěž v EU. Pokud by soutěž výrazně narušila, pak její provedení EU zamítne. Někdy jsou fúze povoleny při splnění určitých podmínek.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.