Навигационна пътека

Актуализация 13/06/2017

Сливания с чуждестранни компании

Ако търсите нови възможности за бизнес, можете да обмислите варианта за сливане с друга компания или за нейното поглъщане. Следващите правила се отнасят до дружествата с ограничена отговорност, за които важат законодателствата на поне две различни страни от ЕС.

За кои форми на сливания важат правилата?

Правилата на ЕС трябва да се прилагат в следните 3 ситуации:

 • една или повече компании са изкупени от трета компания - в този случай всички активи и пасиви на изкупените компании се прехвърлят към купуващата компания. Това на практика означава прекратяване на дейността на купените компании, но официално не се смята за ликвидация. Купуващата компания трябва да емитира ценни книжа (например акции), представляващи капитала на компанията, в замяна на активите, получени от нея чрез прехвърлянето. Може да са необходими и плащания в брой - максимум до 10 % от номиналната или счетоводната стойност на ценните книжа на купуващата компания.
 • две или повече компании прехвърлят всичките си активи и пасиви на изцяло нова компания, която те учредяват. В този случай дейността на прехвърлящите активи компании също ще бъде прекратена в края на процеса, без те да преминат официална процедура на ликвидация. Новосъздадената компания ще трябва да емитира ценни книжа (например акции), представляващи нейния капитал пред собствениците на прехвърлящите активи компании. Могат да бъдат необходими и плащания в брой на стойност максимум 10 % от номиналната или счетоводната стойност на тези ценни книжа.
 • дадена компания прехвърля всичките си активи и пасиви на друга компания, която вече притежава всички нейни ценни книжа. След прехвърлянето дейността на прехвърлящата активи компания се прекратява без тя да преминава официална процедура на ликвидация.

Страните от ЕС могат да не прилагат тези правила по отношение на трансгранични сливания с участието на кооперативни дружества, дори ако те по определение попадат в категорията дружество с ограничена отговорност.

За трансгранични сливания с участието на компании, инвестиращи капитал, предоставен от частни или публични инвеститори, не важат правилата на ЕС за сливанията, изложени по-долу.

Общ план

Като първа стъпка мениджърите на всяка от участващите в сливането компании трябва да изготвят общ план на сливането, в който трябва намерят място най-малко следните въпроси:

 • името и седалището на участващите компании, както и на компанията, която ще бъде създадена в резултат на сливането
 • съотношението и условията на разпределянето, които ще важат при обмена на ценни книжа (например колко от акциите на придобиващата компания ще бъдат предложени на акционерите на придобитите компании) и евентуални суми за плащания в брой
 • евентуалните последици за заетостта
 • датата, от която новите притежатели на ценни книжа на компанията, създадена в резултат от сливането, ще имат право на дивиденти
 • уставът на компанията, създадена в резултат от сливането
 • информация за оценяването на активите и пасивите, прехвърлени на компанията, създадена в резултат на сливането.

Общият план трябва да бъде публикуван най-малко 1 месец преди общите събрания на компаниите, на които ще бъде взето решение за сливането. Това може да стане на уебсайтовете на компаниите или на специални уебсайтове за сливания в съответните страни от ЕС.

Доклади, които трябва да бъдат изготвени преди общите събрания

Преди общите събрания трябва да бъдат изготвени два доклада:

 • доклад на мениджърите или административните органи, в който да се обясняват правните и икономическите аспекти и последици от сливането за собствениците, кредиторите и служителите. Този доклад трябва да е готов поне 1 месец преди общото събрание и да бъде предоставен на собствениците на компанията и на представителите на персонала
 • доклад на независими експерти - само за собствениците на участващите компании. Този доклад трябва да бъде готов поне 1 месец преди общото събрание и в него трябва да се коментира съотношението за замяна, определено в общия план, което ще се използва при предлагането на ценни книжа за придобитите активи.

Докладът на независимите експерти може и да не бъде изготвян, ако всички собственици на всяка от участващите компании са съгласни с това.

Общи събрания

Общите събрания на участващите компании трябва да одобрят окончателно общия план на сливането. Всяка от участващите компании има право да обвърже изпълнението на сливането с условие за съществуването на правила за участие на персонала в компанията, създадена в резултат от сливането.

При определени условия страните от ЕС могат да решат, че не е нужно общо събрание, за да може придобиващата компания да одобри сливането, например ако придобиващата компания публикува общия план поне 1 месец преди общите събрания на всички компании, които се готви да придобие. В същото време придобиващата компания трябва да предостави всички останали документи относно сливането - като годишни счетоводни отчети и годишни доклади на компаниите, които ще бъдат придобити - за проверка от техните акционери.

Проверка на законосъобразността на сливането

Във всяка от засегнатите страни от ЕС специален орган - например съд или нотариус - трябва да провери законосъобразността на сливането по отношение на националното право. Ако всичко е наред, този орган издава удостоверение преди сливането, потвърждаващо правилното изпълнение на формалностите преди сливането.

Една последна проверка трябва да бъде насочена към извършването на сливането - например всички участващи компании да одобрят едни и същи условия на общия план на сливане, а съответните власти в страната, в която новата компания ще бъде учредена и регистрирана, трябва да проверят законосъобразността на нейното учредяване.

За да намерите компетентния орган във всяка страна, моля, използвайте списъка по-долу.

Изберете държава:

 • АвстрияDeutschEnglish
 • БелгияfrançaisNederlandsEnglish
 • България
 • ГерманияDeutschEnglish
 • Гърция
 • ДанияDanskEnglish
 • ЕстонияEestiEnglish
 • ИрландияEnglish
 • ИспанияEnglish
 • ИталияitalianoEnglish
 • КипърΕλληνικάEnglish
 • ЛатвияEnglish
 • ЛитваEnglish
 • Люксембургfrançais
 • МалтаEnglish
 • НидерландияNederlandsEnglish
 • НорвегияEnglish
 • Обединено кралствоEnglish
 • ПолшаEnglish
 • ПортугалияportuguêsEnglish
 • РумънияromânăEnglish
 • СловакияSlovenčinaEnglish
 • СловенияSlovenščinaEnglish
 • УнгарияmagyarEnglish
 • ФинландияsuomiEnglish
 • ФранцияEnglish
 • ХърватияhrvatskiEnglish
 • Чешка републикаčeštinaEnglish
 • ШвецияsvenskaEnglish

Влизане в сила

Датата, на която сливането влиза в сила - във всеки случай това става след проверката за законосъобразност - ще бъде определена в зависимост от законодателството на страната, където е регистрирана придобиващата компания или новосъздадената компания. Всяка компания трябва да оповести сливането в съответния национален публичен регистър. След това старата регистрация може да бъде заличена.

Участие на персонала

По принцип участието на персонала се определя от законите в страната от ЕС, в която е регистрирана придобиващата компания или новосъздадената компания.

Правилата на страната на регистрация на компанията не могат да важат за участието на персонала в компанията, създадена в резултат от сливането, ако:

 • те не допускат същото равнище на участие на персонала, каквото е имало в придобитите компании;
 • поне една от участващите в сливането компании е имала средно повече от 500 служители през шестте месеца, предшестващи публикуването на общия план.

Сливания с европейско измерение

Компании с оборот, надхвърлящ определен праг (поне 2,5 млрд. евро комбиниран общ оборот в световен мащаб), които развиват бизнес в ЕС и желаят да се слеят, трябва да поискат одобрението на Европейската комисияEnglish, независимо от това къде се намират седалищата им. Конкретните условия и прагове са посочени в член 1(2) и член 1(3) от Регламента за сливанията на ЕС. Комисията проучва ефекта от предложеното сливане върху конкуренцията в ЕС. Сливанията, които биха довели до значително ограничаване на конкуренцията в ЕС, не се одобряват. Понякога сливанията биват одобрявани при определени условия, които се посочват изрично.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.