Sökväg

Uppdaterat 23/01/2017

Sverige – immateriella rättigheter

Välj land

Välj land


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Så får du ett patent validerat i Sverige:

Inom tre månader från det att det europeiska patentverket EPO har kungjort sitt beslut att meddela patent måste följande ha inkommit till Patent- och registreringsverket (PRV):

  • Patentkrav på svenska (endast i informationssyfte – det är texten på handläggningsspråket vid EPO som ensam bestämmer patentets skyddsomfång).
  • Beskrivning på svenska om patentet har meddelats på tyska eller franska.
  • Benämning på svenska.
  • Patentansökans nummer.
  • Den sökandes namn och adress.
  • Avgift för offentliggörande av patentkraven.

När patentet har kungjorts i Sverige gäller det på samma sätt som om det vore ett beviljat svenskt patent. Det innebär bland annat att du måste betala årsavgifter till PRV varje år för att upprätthålla patentet.

Läs mer hos Patent- och registreringsverket (PRV)

 

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Din förfrågan skickas till en organisation i Enterprise Europe Network. För att rådgivaren lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

Lokalt företagsstöd