Navigation path

Oppdatert: 05/2016

Oppdatert: 05/2016

Immaterielle rettigheter

Beskytt forretningsideene dine!

Hvis du har en stor nyskapende ide som du håper vil forvandle virksomheten din, bør du vurdere å beskytte den som din immaterielle rettighet før du gjør den kjent! Store ideer er bare verdifulle hvis du juridisk sett kan gjøre krav på dem som dine egne.

Hva er immaterielle rettigheter?

Immaterielle rettigheter omfatter av produkter, arbeider eller prosesser som du har skapt, og som gir deg et konkurransefortrinn.

Det er 3 underkategorier:

  • Industrielle rettigheter: oppfinnelser (patenter), varemerker, industriell design, nye varianter av planter og indikasjoner på geografisk opphav
  • Kunstneriske verk beskyttet av opphavsrett: originale litterære og kunstneriske verk, musikk, fjernsynsprogrammer, programvare, databaser, arkitekttegninger, reklameverk og multimedia
  • Kommersielle strategier: forretningshemmeligheter, know-how, taushetserklæringer, eller hurtig produksjon.

Hvordan kan jeg beskytte mine immaterielle rettigheter?

Du kan beskytte dine immaterielle rettigheter ved hjelp av de immaterielle rettighetene (IPR - Intellectual Property Rights) som er fastsatt av Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen English español français (WIPO). Beskyttelsesformen avhenger av typen intellektuell eiendom:

  • patenter - lar deg hindre tredjeparter i å lage, bruke eller selge oppfinnelsen din for en viss periode, avhengig av typen oppfinnelse
  • varemerker - beskytter navnet til produktet ditt ved å hindre andre virksomheter i å selge et produkt under samme navn
  • opphavsrett - informerer andre om at du (som opphavsmann) har til hensikt å kontrollere produksjon, distribusjon, fremvisning eller fremførelse av ditt verk. Opphavsretten gis automatisk, uten noe behov for formell registrering. Du kan begynne å bruke opphavsrettssymbolet med en gang.

Du kan også referere til Kontoret for harmonisering i det indre marked magyar English (OHIM) for registrering av varemerker og design i EU og Det europeiske patentkontoret (EPO).

I mmaterielle rettigheter er fortsatt i hovedsak beskyttet av nasjonale lover snarere enn EU-lover. Det kan bli komplisert og kostbart å skulle forsvare dem i hvert enkelt EU-land. Du kan spare tid og penger på å beskytte dine immaterielle rettigheter på EU-nivå. Dette vil sørge for at dine nyvinninger og det du lager, er beskyttet over hele EU, og at du får betalt for dem.

 

Det koster € 1 050 å søke om å registrere et varemerke i EU. Det koster enda mindre å søke via Internett: € 900.

Du kan søke om et nasjonalt patent ved et patentkontor i et EU-land eller om et europeisk patent gjennom Det europeiske patentkontoret. Et europeisk patent må imidlertid valideres av det nasjonale patentkontoret English i hvert land hvor beskyttelse er nødvendig. Avhengig av landets lovgivning English kan du måtte skaffe oversettelser eller betale avgift innen en viss dato. Mer informasjon om kostnader og prosedyrer fra IP-kontorer i 30 europeiske land er tilgjengelig her .

Grav dypere, land for land:

Velg et land

Velg et land


* Informasjon som ennå ikke er gitt av nasjonale myndigheter

Forfalskning (uautorisert etterligning av en merkevare) og piratvirksomhet (uautorisert kopiering av noe som er beskyttet av immaterielle rettigheter) har nådd skremmende høyder - med betydelige implikasjoner for nyskaping, vekst, sysselsetting og kundenes helse og sikkerhet.

Avhengig av lovgivningen i EU-landet det gjelder, og opphavet til de forfalskede varene, er myndighetene man skal henvende seg til: tollvesenet, markedsovervåking (handelsstandarder), politiet og styrene for patent- og merkevarer.

Beskyttelse mot forfalskning

Tollmyndighetene er førstelinjeforsvaret for dine immaterielle rettigheter ved EU-grensene. Du kan be dem holde igjen varer som mistenkes for å krenke immaterielle rettigheter, ved å levere inn en søknad om handling (application for action) Deutsch English français til de ansvarlige nasjonale tollmyndighetene.

Selv om forespørselen om hjelp er nasjonal, blir forespørsler som er inngitt i ett EU-land, gitt samme juridiske status i alle EU-land.

Skjemaer Deutsch English français og veiledning Deutsch English français for å be om handling fra tollmyndighetene.

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Din forespørsel vil bli sendt til en veileder fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe veilederen med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

Lokal forretningsstøtte

Hjelp og veiledning

Get in touch with specialised assistance services

Hjelp og veiledning

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Din forespørsel vil bli sendt til en veileder fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe veilederen med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.

Hjelp og veiledning

Kom i kontakt med spesialiserte assistansetjenester

Get advice on your EU rights / Solve problems with a public body

Den europeiske brukertjenesten for immaterielle rettigheter

offisiell EU-tjeneste som gir hjelp med forvaltning av immaterielle rettigheter og beskyttelse for de som deltar i prosjekter som er delfinansiert av EU, eller overnasjonale forretningsavtaler. Gratis veiledning via en hjelpelinje (svarer innen 3 arbeidsdager) og kurs om immaterielle rettigheter. Faktaark, nyhetsbrev på e-post og oppslagstavle.

South-East Asia IPR SME Helpdesk

free business tools to manage your Intellectual Property Rights in South-East Asia

Immaterielle rettigheter i Kina, brukertjeneste for SMBer

gratis veiledning, opplæring og dokumentasjon for små bedrifter som gjør forretninger med Kina, angående spørsmål eller problemer i forbindelse med immaterielle rettigheter.

Latin-Amerika HJELPELINJE FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

Gratis førstelinjetjeneste for spørsmål knyttet til industrielle rettigheter. Tjenesten er rettet mot europeiske små og mellomstore bedrifter som allerede er etablert i Mercosur området, Chile og andre latinamerikanske markeder, eller som samarbeider med virksomheter i disse markedene.

InnovAccess

sentralisert informasjon om lovgivning og registreringsprosesser og om støttetiltak på nasjonalt nivå (ledet av et europeisk nettverk av nasjonale hjelpekontor for immaterielle rettigheter).

Transatlantisk portal for immaterielle rettigheter English

verktøy på Internett for å beskytte dine immaterielle rettigheter i mange land over hele verden.