Kruimelpad

Bijgewerkt 23/01/2017

België

Kies een land

Kies een land


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

De procedure voor de nationale validering van een Europees octrooi bestaat uit de volgende stappen:

  1. Het Europees Octrooibureau (EOB) verleent een Europees octrooi (EP) voor België.
  2. Het EOB publiceert de octrooiverlening in het EP-Mededelingenblad en maakt de B1-publicatie beschikbaar voor het grote publiek.
  3. De validering van het Europees octrooi in België hangt af van de taal van de B1-publicatie:
    • Indien de B1-publicatie in het Frans of Duits is, treedt het Europees octrooi automatisch in werking in België.
    • Is de B1-publicatie in het Engels, dan moet de houder binnen drie maanden na de publicatie van de octrooiverlening een vertaling ervan in een van de Belgische landstalen indienen bij de Dienst voor de Intellectuele EigendomEnglish (DIE).
  4. Om ervoor te zorgen dat het Europees octrooi in België geldig blijft, moet de octrooihouder elk jaar een verlengingsvergoeding aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom betalen (de maximale geldigheidsduur van een EP is 20 jaar vanaf de datum waarop de octrooiaanvraag is ingediend).

Momenteel is het valideren van een Europees octrooi in België gratis. Jaarlijkse verlengingsvergoedingen voor in België gevalideerde Europese octrooienpdfEnglish

Neem contact op met een steunorganisatie voor ondernemers bij u in de buurt.

Uw verzoek wordt doorgestuurd naar een van de partners van het Enterprise Europe Network. Geef a.u.b. zo veel mogelijk informatie, zo kan de adviseur beter en sneller antwoorden op uw verzoek.

Lokale steun voor ondernemers