Navigačný riadok

Aktualizované 06/2016

Aktualizované 06/2016

Európska spoločnosť

Európska spoločnosť Deutsch français English (známa aj pod latinským názvom Societas Europaea alebo SE) je typom verejnej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorú upravujú právne predpisy EÚ.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mali uvažovať o založení európskej spoločnosti:

 • jednoduchší a lacnejší spôsob podnikania vo viacerých krajinách EÚ. Môžete napríklad preskupiť svoje činnosti na základe jednotnej európskej značky,
 • väčšia mobilita na jednotnom trhu. Napríklad v prípade európskej spoločnosti môžete preniesť sídlo z jedného členského štátu EÚ do iného bez toho, aby ste museli spoločnosť v starom štáte zrušiť,
 • rámec pre cezhraničné operácie. Napríklad so svojimi zamestnancami môžete uzavrieť dohodu o ich účasti na dozorných činnostiach vo viac než jednej krajine a ďalej podnikať bez toho, aby ste museli zriadiť sieť dcérskych spoločností.

Ako založiť európsku spoločnosť?

V závislosti od vašej situácie existujú 4 možnosti:

 • fúzia - pre akciové spoločnosti z aspoň dvoch rôznych krajín EÚ,
 • vytvorenie holdingovej spoločnosti - pre akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú sídla v rôznych členských štátoch alebo ktorých dcérske spoločnosti/pobočky pôsobia v inom členskom štáte EÚ ako v tom, v ktorom majú svoje sídlo, viac než dva roky,
 • spoločná dcérska spoločnosť - rovnaké podmienky ako v prípade holdingovej spoločnosti (pozri vyššie),
 • jednoduchá transformácia z akciovej spoločnosti - ak má akciová spoločnosť sídlo v jednom členskom štáte EÚ a aspoň dva roky pôsobí formou dcérskej spoločnosti v inom členskom štáte EÚ.

Viac informácií o založení a prevádzkovaní európskej spoločnosti nájdete v časti Najčastejšie otázky français Deutsch English .

Charakteristiky európskej spoločnosti

 • Právna forma: verejná spoločnosť s ručením obmedzeným,
 • Európska spoločnosť má vlastnú právnu subjektivitu,
 • Základné imanie - minimálne 120 000 EUR - musí byť rozdelené na podiely (akcie),
 • Registrované sídlo a ústredie, z ktorého sa vykonáva podnikateľská činnosť spoločnosti, musia byť v rovnakej krajine. Zrušenie, likvidácia a insolventnosť sa riadia právnymi predpismi tejto krajiny.

Požiadavky sa môžu v jednotlivých krajinách français Deutsch English líšiť. Niektoré štáty môžu mať vyššie kapitálové požiadavky, iné vyžadujú, aby sa sídlo a ústredie nachádzali na tom istom mieste.

V prípade európskej spoločnosti môžete preniesť sídlo z jedného členského štátu EÚ do druhého bez toho, aby ste museli spoločnosť v starom štáte zrušiť a v novom štáte opäť založiť. Ak však chcete preniesť svoje sídlo mimo EÚ, musíte svoju európsku spoločnosť zrušiť.

Prenos sídla spoločnosti

Budete musieť vypracovať návrh prenosu sídla a uverejniť ho v Úradnom vestníku Európskej únie. Krajina, z ktorej chcete preniesť svoje sídlo a ústredie má potom dva mesiace na to, aby vzniesla námietku (z obmedzeného počtu dôvodov), takže prenos sa môže uskutočniť až po uplynutí tejto lehoty.

Právo štátu EÚ, z ktorého sa vaša spoločnosť presťahovala, sa naďalej uplatňuje na všetky právne úkony, ktoré spoločnosť vykonala pred svojim premiestnením.

Účasť zamestnancov - predpoklad registrácie

Na to, aby ste mohli európsku spoločnosť zaregistrovať, musíte uzavrieť so svojimi zamestnancami dohodu o ich účasti na dozorných činnostiach. Účasť zamestnancov môže mať viacero foriem:

 • zamestnanci môžu byť zastúpení v správnej rade,
 • záujmy zamestnancov môže zastupovať samostatný orgán,
 • so svojimi zamestnancami sa môžete dohodnúť na odlišnom modeli.

Zástupcom svojich zamestnancov musíte poskytnúť kancelárske priestory a finančnú podporu, aby mohli vykonávať svoje úlohy.

Ak je vaša európska spoločnosť výsledkom fúzie, môžete ju zaregistrovať aj v prípade, že sa rokovania so zamestnancami neskončia dohodou. To platí aj v prípade, keď zamestnanci zlučovaných spoločností nemali pred fúziou právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti.

 

 

 

Verejné konzultácie

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné útvary

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ/Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Jednotné kontaktné miesta

Online jednotné kontaktné miesta v každej krajine EÚ vám pomôžu v jednotlivých fázach potrebných na začatie podnikania v oblasti služieb v zahraničí.