Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/2016

Atjaunināts 06/2016

Eiropas uzņēmējsabiedrība

Eiropas uzņēmējsabiedrība Deutsch français English (latīņu nosaukums — Societas Europaea  or SE) ir akciju sabiedrības veids, un to reglamentē ES tiesības.

Eiropas uzņēmējsabiedrībai ir vairākas priekšrocības.

 • Tas ir vienkāršāks un lētāks veids, kā veikt uzņēmējdarbību vairākās ES dalībvalstīs. Piemēram, uzņēmējdarbību var pārgrupēt, izmantojot vienu Eiropas uzņēmuma nosaukumu.
 • Tā piedāvā lielāku mobilitāti vienotajā tirgū. Piemēram, lai juridisko adresi pārceltu uz citu ES dalībvalsti, nav jālikvidē uzņēmums.
 • Tās juridiskā forma pieļauj pārrobežu darbību. Piemēram, var nodarbināt darbiniekus vairākās valstīs un uzņēmums var darboties, neveidojot filiāļu tīklu.

Kā izveidot Eiropas uzņēmējsabiedrību?

Atkarībā no situācijas ir četras iespējas:

 • apvienošanās — akciju sabiedrībām, kuras reģistrētas vismaz divās ES valstīs;
 • kontrolakciju sabiedrības izveide — akciju sabiedrībām un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuru juridiskās adreses ir dažādās ES dalībvalstīs vai kurām meitasuzņēmumi vai filiāles ir citās ES valstīs, nevis valstī, kurā tās ir reģistrētas vismaz divus gadus;
 • kopīgu meitasuzņēmumu izveide ar tādiem pašiem nosacījumiem kā kontrolakciju sabiedrībām (sk. iepriekš);
 • vienkārša akciju sabiedrības pārveide par Eiropas uzņēmējsabiedrību, ja tās juridiskā adrese vismaz divus gadus ir vienā ES dalībvalstī, bet meitasuzņēmums — citā ES valstī.

Vairāk par Eiropas uzņēmējsabiedrības dibināšanu un darbu var uzzināt šajā sadaļā français Deutsch English .

Eiropas uzņēmējsabiedrības iezīmes

 • Juridiskā forma — akciju sabiedrība.
 • Eiropas uzņēmējsabiedrība ir tiesību subjekts.
 • Kapitālam — vismaz 120 000 eiro — jābūt sadalītam akcijās.
 • Juridiskajai adresei un galvenajam birojam jābūt vienā un tajā pašā valstī. Likvidāciju un maksātnespēju reglamentē minētās valsts tiesību akti.

Prasības dažādās valstīs français Deutsch English var būt atšķirīgas. Dažās valstīs var būt augstākas kapitāla prasības. Citas prasa, lai galvenais birojs un juridiskā adrese būtu vienā un tajā pašā vietā.

Juridisko adresi var pārcelt no vienas ES valsts uz citu, un nav jālikvidē pašreizējais uzņēmums, lai izveidotu jaunu. Tomēr, ja vēlaties, lai jūsu uzņēmuma juridisko adresi pārceltu uz kādu valsti ārpus ES, jums uzņēmums ir jālikvidē.

Kā pārcelt juridisko adresi

Jums ir jāsagatavo pārcelšanas projekts un tas jāpublicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". Valstij, no kuras vēlaties pārcelt uzņēmuma reģistrēto adresi un galveno biroju, ir divi mēneši laika, kad tā (noteiktu iemeslu dēļ) var iebilst pret jūsu projektu. Tāpēc šajā periodā pārcelšana nevar notikt.

Uz visām darbībām, ko uzņēmums būs veicis pirms pārcelšanas, turpinās attiekties tās ES valsts likumdošana, no kuras uzņēmums ir pārcelts.

Reģistrācijas priekšnoteikums — darbinieku iesaistīšana

Iekams reģistrējat Eiropas uzņēmējsabiedrību, jums ir jāvienojas ar personālu par to, kā viņi piedalīsies uzņēmuma darbības pārraudzībā. Darbiniekus var iesaistīt vairākos veidos:

 • viņi var būt pārstāvēti valdē;
 • viņus var pārstāvēt atsevišķa struktūra;
 • varat ar viņiem vienoties par citu modeli.

Jums darbinieku pārstāvjiem jānodrošina telpas un finansiāls atbalsts, lai viņi varētu veikt savus uzdevumus.

Ja Eiropas uzņēmējsabiedrība ir izveidota, apvienojot vairākus uzņēmumus, to var reģistrēt pat tad, ja sarunās ar darbiniekiem vienošanās nav panākta. Šis princips ir spēkā arī tad, ja apvienojas uzņēmumi, kuros darbiniekiem līdzdalības tiesības pirms apvienošanās nebija paredzētas.

 

 

 

Sabiedriskās apspriešanas

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Sazināties ar specializētajiem palīgdienestiem

Padomi par jūsu tiesībām, ko garantē ES/ Atrisināt problēmas ar valsts iestādi

Vienotie kontaktpunkti

Katrai ES dalībvalstij internetā ir vienotie kontaktpunkti, kas jums palīdzēs, ja vēlaties izveidot pakalpojumu uzņēmumu ārzemēs.