Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/2016

Ajakohastatud 06/2016

Euroopa äriühing

Euroopa äriühing Deutsch français English (ladinakeelse nimetusega Societas Europaea või SE) on ELi õigusega reguleeritud aktsiaselts.

On mitu põhjust, miks võiksite kaaluda Euroopa äriühingu asutamist:

 • lihtsam ja odavaim vorm ettevõtlusega tegelemiseks enamas kui ühes ELi liikmesriigis. Näiteks saate koondada oma tegevused ühe Euroopa märgise alla;
 • suurem liikuvus ühtsel turul. Näiteks saate oma registrijärgse asukoha viia üle teise ELi liikmesriiki, ilma et peaksite äriühingu tegevuse lõpetama;
 • piiriüleste tehingute raamistiku olemasolu. Näiteks saate palgata töötajaid enamas kui ühes riigis ja juhtida oma äriühingut ilma, et peaksite looma tütarettevõtjate võrgustiku.

Kuidas Euroopa äriühingut asutada?

Selleks on 4 võimalust, sõltuvalt teie olukorrast:

 • ühinemine - aktsiaseltside puhul, mis asuvad vähemalt kahes erinevas ELi liikmesriigis;
 • valdusettevõtja moodustamine aktsiaseltside või osaühingute puhul, mille registrijärgsed asukohad on erinevates ELi liikmesriikides või millel on olnud tütarettevõtjaid/filiaale muudes ELi liikmesriikides kui see, kus nad on olnud registreeritud vähemalt kaks aastat;
 • ühine tütarettevõtja − samad tingimused, mis valdusettevõtjate puhul (vt eespool);
 • aktsiaseltsi lihtne ümbervormistamine − kui selle registrijärgne asukoht on ühes ELi liikmesriigis ning sellel on vähemalt kahe aasta jooksul olnud tütarettevõtja teises ELi liikmesriigis.

Kui soovite rohkem teavet Euroopa äriühingu asutamise ja juhtimise kohta, külastage palun jaotist KKK français Deutsch English .

Euroopa äriühingu tunnused

 • Õiguslik vorm: aktsiaselts.
 • Euroopa äriühing on juriidiline isik.
 • Kapital − vähemalt 120 000 eurot − peab olema jaotatud aktsiateks.
 • Ühingu registrijärgne asukoht ja peakontor peavad asuma samas riigis. Likvideerimis- ja maksejõuetusmenetlused toimuvad vastavalt asjaomase riigi seadustele.

Nõuded võivad riigiti erineda français Deutsch English . Mõnedel riikidel on suuremad kapitalinõuded, teised seavad tingimuseks, et peakorter ja registrijärgne asukoht oleksid samas kohas.

Te võite oma registrijärgse asukoha viia üle ühest liikmesriigist teise, ilma et peaksite olemasoleva äriühingu tegevuse lõpetama ja asutama uue. Kuid kui soovite oma registrijärgse asukoha viia üle väljaspoole ELi, peate oma ettevõtte likvideerima.

Kuidas registrijärgset asukohta üle viia?

Peate koostama asukoha üleviimise ettepaneku ja avaldama selle Euroopa Liidu Teatajas. Riigil, kust te soovite oma registrijärgse asukoha ja peakontori üle viia, on seejärel 2 kuud aega, et esitada oma vastuväited teie ettepanekule (piiratud arvul põhjustel), seega ei saa üleviimine toimuda enne selle ajavahemiku möödumist.

Selle ELi liikmesriigi õigus, kust te oma registrijärgse asukoha üle viisite, kehtib kõigi nende tehingute suhtes, millega teie äriühing enne üleviimist seotud oli.

Töötajate kaasamine − registreerimise eeltingimus

Euroopa äriühingu registreerimiseks peate jõudma oma töötajatega kokkuleppele nende kaasamises teie äriühingu tegevuse järelevalvesse. Töötajate kaasamiseks on eri mooduseid:

 • töötajad saavad olla esindatud juhatuses;
 • neid võib esindada eraldi organ;
 • te võite oma töötajatega jõuda kokkuleppele mõnes teises vormis.

Peate võimaldama oma töötajate usaldusisikutele nende ülesannete täitmiseks tööruumid ja rahalise toetuse.

Kui teie Euroopa äriühing on loodud ühinemise tulemusel, saate selle siiski registreerida, isegi kui läbirääkimised töötajatega ei vii kokkuleppe saavutamiseni. See kehtib samuti juhul, kui ühinevate äriühingute töötajatel ei olnud enne ühinemist osalemisõigust.

 

 

 

Avalikud arutelud

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega

Ühtsed kontaktpunktid

Kõigil ELi liikmesriikidel on internetipõhised ühtsed kontaktpunktid, kust võite saada abi menetluse igas etapis, kui asutate oma teenuseid osutava ettevõtte välismaal.