Cesta

Aktualizováno 06/2016

Aktualizováno 06/2016

Evropská společnost

Evropská společnost Deutsch français English (označovaná také zkratkou SE z latinského názvu Societas Europaea) je typem akciové společnosti, kterou upravují právní předpisy EU.

Existuje hned několik důvodů, proč byste měli založit právě evropskou společnost:

 • Snazší a levnější způsob podnikání ve více než jedné zemi EU. Můžete například seskupit své dosavadní činnosti pod jediné označení „evropská společnost".
 • Větší mobilita v rámci jednotného trhu. Například můžete přemístit sídlo své společnosti do jiného členského státu a svou společnost přitom nebudete muset rušit.
 • Vytvoření rámce pro přeshraniční operace. Vaši zaměstnanci mohou například pracovat ve více než jedné zemi, kde budete podnikat, aniž byste museli zřizovat síť dceřiných společností.

Jak evropskou společnost založit?

Existují čtyři možnosti, přičemž jejich výhodnost závisí na konkrétní situaci vašeho podniku:

 • fúze - u akciových společností alespoň ze dvou různých zemí EU
 • vytvoření holdingové společnosti - u akciových společností a společností s ručením omezeným, které mají sídla v několika zemích EU nebo dceřiné společnosti či pobočky v jiných zemích EU, než kde alespoň poslední dva roky jejich sídlí.
 • společná dceřiná společnost - tytéž podmínky jako u holdingové společnosti (viz výše)
 • prostá přeměna z akciové společnosti - pokud má v jedné zemi EU sídlo a v jiné má alespoň 2 roky dceřinou společnost.

Více informací o zakládání a řízení evropské společnosti najdete v sekci časté otázky français Deutsch English .

Charakteristika evropské společnosti

 • Právní forma: akciová společnost
 • Evropská společnost má právní subjektivitu
 • Základní kapitál - minimálně 120 000 eur - musí být rozdělen na akcie.
 • Sídlo a ústředí společnosti se musejí nacházet v téže zemi. Likvidace, vypořádání, platební neschopnost atp. se řídí zákony dané země.

Požadavky se mohou v jednotlivých zemích français Deutsch English lišit . Některé země mají vyšší kapitálové požadavky, jiné vyžadují, aby se ústředí a sídlo nacházelo na témže místě.

Sídlo vaší společnosti můžete přemístit z jedné země EU do druhé, nicméně nemusíte stávající společnost rozpustit a založit novou. Pokud však chcete sídlo přesunout mimo EU, je třeba likvidaci společnosti provést.

Jak přemístit sídlo společnosti

Budete muset sestavit návrh přemístění a zveřejnit jej v Úředním věstníku EU. Země, z níž chcete sídlo a ústředí společnosti přemístit, má poté 2 měsíce na předložení námitek proti návrhu (důvody k nim může vybrat z omezené skupiny možností). Přemístění se tedy v průběhu tohoto období nemůže uskutečnit.

Na všechny kroky, které vaše společnost před přemístěním sídla podnikla, se nadále vztahuje právo té země EU, z níž chcete sídlo přemístit.

Zapojení zaměstnanců podmínkou k zapsání do obchodního rejstříku

Před registrací evropské společnosti je nutné uzavřít dohodu se zaměstnanci o jejich zapojení do dohledu nad činnostmi vaší společnosti. Zaměstnanci mohou být zapojeni několika způsoby:

 • mohou být zastoupeni ve správní radě
 • mohou mít zastoupení ve formě zvláštního subjektu
 • po dohodě se zaměstnanci lze zvolit i jiný model

Zástupcům zaměstnanců jste povinni poskytnout kancelářské prostory a finanční podporu, aby mohli plnit své úkoly.

Pokud evropská společnost vznikne fúzí, lze ji registrovat i přesto, že jednání se zaměstnanci nedospěla k dohodě. Totéž platí i pro situaci, kdy zaměstnanci slučovaných společností neměli na uvedené zapojení před fúzí právo.

 

 

 

Veřejné konzultace

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Jednotná kontaktní místa

Jednotná kontaktní místa online, jež provozuje každá země EU, vám pomohou ve všech fázích procesu zahájení poskytování služeb v zahraničí.