Navigačný riadok

Aktualizované 24/01/2017

Slovensko

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Vnútroštátne právne predpisy umožňujú malým a stredným podnikom alebo mikropodnikom viesť jednoduché účtovníctvo.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov