Naršymo kelias

Atnaujinta 2017-01-24

Lietuva. Metinės ataskaitos

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Lietuvos bendrovės, kurios atitinka kriterijus, nustatytus Ūkio subjektų finansinių ataskaitų įstatyme, gali naudoti:

  • sutrumpintą balanso formą;
  • sutrumpintas pelno (nuostolio) ataskaitos formas;
  • teikti mažiau informacijos aiškinamajame rašte.

Šios bendrovės turi parengti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, tačiau jos neprivalo rengti pinigų srauto ataskaitos.

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Jūsų užklausa bus nusiųsta Europos įmonių tinklo partneriui. Kad padėtumėte laiku ir tinkamai atsakyti į užklausą, pateikite kuo daugiau informacijos. Ši paslauga yra nemokama.

Paramos verslui vietos punktas