Navigačný riadok

Aktualizované 08/2015

Aktualizované 08/2015

Ročná účtovná závierka


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

Zostavovanie ročných účtovných závierok nie je iba právnou povinnosťou, ale slúži najmä na sledovanie finančného zdravia podniku prostredníctvom presného monitorovania príjmov a výdavkov.

Medzinárodné účtovné štandardy

V zmysle právnych predpisov EÚ sa od všetkých verejne obchodovateľných firiem v EÚ požaduje konsolidovaná účtovná závierka pripravená podľa jednotného súboru globálnych noriem - medzinárodných štandardov finančného výkazníctva français Deutsch English (IFRS).

Tieto štandardy vytvoril nezávislý účtovný orgán, Rada pre medzinárodné účtovné štandardy English (IASB), a následne ich prijala aj Európska únia.

Pravidlá pre podniky z krajín mimo EÚ

Aby sa znížili náklady a administratívna záťaž pre všetky strany, EÚ pracuje na globálnom zblížení účtovných pravidiel. Motivuje spoločnosti z krajín mimo EÚ, aby vypracúvali svoje finančné správy na základe medzinárodných štandardov finančného výkazníctva alebo rovnocenných vnútroštátnych účtovných štandardov.

Zjednodušené pravidlá pre malé podniky

Členské štáty môžu mikropodniky a malé a stredné firmy oslobodiť od mnohých oznamovacích povinností a umožniť im, aby viedli zjednodušené účtovníctvo.

Hlbšie informácie o jednotlivých štátoch:

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ktoré firmy spadajú do kategórie mikropodnikov?

Podľa právnych predpisov EÚ ide o spoločnosti, ktoré ku dňu zostavenia súvahy spĺňajú aspoň 2 z týchto kritérií:

  • bilančná suma je nižšia ako 350 000 EUR;
  • čistý obrat je nižší ako 700 000 EUR;
  • v predmetnom finančnom roku firma zamestnávala menej ako 10 zamestnancov (v priemere).

Ak presiahnete 2 z týchto 3 kritérií počas dvoch po sebe nasledujúcich rokoch, budú sa na váš podnik vzťahovať prísnejšie pravidlá!

Možné výnimky/zjednodušenia

  • Oslobodenie od povinnosti predkladať prechodné účty na strane aktív a prechodné účty na strane pasív v prípade nákladov na suroviny a na spotrebný materiál, zamestnancov, oprávky a dane.
  • Menej informácií v poznámkach k účtovnej závierke - k položkám s vysvetlivkami na konci súvahy sa nemusia poskytovať vysvetlivky vo výročnej správe.
  • Zjednodušené uverejňovanie účtovnej závierky - môže sa doručiť jednému vnútroštátnemu orgánu (napríklad daňovému úradu), ktorý ju uverejní vo vašom mene.
  • Zjednodušená štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát.

Hoci právne predpisy EÚ umožňujú používanie týchto zjednodušených pravidiel, nie všetky členské štáty EÚ využívajú túto možnosť.

Tieto zjednodušené pravidlá nemôžete používať v prípade, že cenné papiere vašej spoločnosti (napr. akcie alebo obligácie) sa obchodujú na burze alebo ak je vaša firma bankou alebo poisťovacou spoločnosťou.

 

 

 

Služba miestnej podpory podnikov

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network . Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Krajina

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Skontrolujte si finančnú situáciu svojej firmy

Tento skríningový dotazník vám pomôže spozorovať prvé príznaky problémov a poradí, kde nájdete pomoc a poradenstvo v jednotlivých krajinách EÚ.