Навигационна пътека

Актуализация 10/2015

Актуализация 10/2015

Годишни отчети


Споделете по 
		Споделете по „Facebook“
	
		Споделете по „Twitter“
	
		Споделете в Google+
	
		Споделете в linkedIn

Изготвянето на годишни счетоводни отчети е не само правно задължение, но и ви дава възможност да следите състоянието на вашия бизнес въз основа на приходите и разходите. Дружествата с ограничена отговорност, които извършват стопанска дейност в ЕС, независимо от своя размер, трябва да изготвят набор от финансови отчети и да ги изпращат до съответния национален търговски регистър.

Ако сте самостоятелно заето лице или вашето предприятие е с неограничена отговорност, правилата на ЕС не се отнасят до вас — трябва да проверите какви са правилата в съответната страна членка.

Прости правила за малките предприятия

Ако вашето предприятие е малко (не повече от 50 служители), финансовите отчети включват само счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и няколко обяснителни бележки. Държава членка може допълнително да изисква одитен доклад и доклад за дейността.

Още по-прости правила за микропредприятията

Микропредприятия са тези, които имат:

  • не повече от 10 служители;
  • обща сума на баланса под 350 000 евро;
  • нетен оборот под 700 000 евро.

Държавите членки могат да определят и по-ниски стойности, така че във всички случаи проверявайте какви са те.  Ако вашето предприятие има по-високи показатели по 2 от тези 3 критерия през 2 последователни години, ще важат правилата за малките предприятия.

В зависимост от страната от ЕС, в която се намирате, опростеният режим за микропредприятята може да включва следното:

  • по-малко информация в бележките към отчетите — всеки елемент, обяснен в бележка под линия към баланса, не трябва да се обяснява в годишния доклад;
  • опростено публикуване на отчетите — те могат да се изпратят до един-единствен национален орган, като например съответния данъчен орган, който ги публикува от ваше име;
  • опростена структура на счетоводния баланс и на отчета за приходите и разходите;
  • освобождаване от задължението за изчисляване на натрупаните задължения и предоставените аванси в края на годината — с изключение на разходите за суровини и консумативи, персонал, корекции на стойностите и данъци.

Правото на ЕС позволява използването на тези опростени правила, но не всички страни от ЕС ги прилагат.

По-подробна информация по страни:

Изберете държава

Изберете държава


* Националните органи все още не са предоставили информация.

 

Международни счетоводни стандарти

Съгласно законодателството на ЕС всички предприятия в Съюза, които са регистрирани на фондовата борса, трябва да съставят консолидираните си отчети в съответствие с единен набор от световни стандарти — Международните стандарти за финансово отчитане français Deutsch English (МСФО). Повечето държави членки позволяват МСФО да се използват и за консолидираните отчети на дружества, които не са регистрирани на фондовата борса. Освен това някои държави членки са решили да позволят или да изискват използването на МСФО pdf English за индивидуалните финансови отчети на определени предприятия.

Тези стандарти се изготвят от независим счетоводен орган — Съвета по международни счетоводни стандарти English (СМСС), след което се приемат от ЕС.

Правила за предприятията от страни извън ЕС

За да се намалят разходите и сложността на търговията за всички участници, ЕС работи за сближаване на счетоводните правила в световен мащаб. Съюзът насърчава фирмите от страни извън ЕС, търгуващи с предприятия от Съюза, да изготвят финансовите си отчети въз основа на Международните стандарти за финансово отчитане или еквивалентни на тях национални счетоводни стандарти.

 

 

Местна подкрепа за бизнеса

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network . За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

Държава

Reykjavík

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Финландия

Helsinki

Франция

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети

Проверка на финансовото здраве на вашия бизнес

Този въпросник може да ви помогне да забележите ранни признаци за проблеми. В него се посочва към кого да се обърнете за помощ и съвет във всяка страна от ЕС.