Navigatsioonitee

Ajakohastatud 24/01/2017

Eesti – Raamatupidamise aastaaruanne

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Siseriiklikud õigusaktid ei võimalda lihtsustatud raamatupidamist väikeste ja keskmise suurusega või mikroettevõtjate puhul.
 

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

Kohalik ettevõtlustugi