Навигационна пътека

Актуализация 24/01/2017

България — годишни счетоводни отчети

Изберете държава

Изберете държава


* Националните органи все още не са предоставили информация.

В националното законодателство са предвидени опростени отчети за малките и средните предприятия и за микропредприятията.

Тези предприятия са освободени от някои задължения за отчитане.

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

Местна подкрепа за бизнеса