Navigatsioonitee

Ajakohastatud 08/2015

Ajakohastatud 08/2015

Koondamised


Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is

Kollektiivsed koondamised

Kui teie äriühingul on majandusraskusi ning soovite koondada töötajaid, siis peaksite teadma, millised on teie kohustused seoses kollektiivsete koondamistega.

Mida käsitatakse kollektiivse koondamisena?

See, kas koondamine on käsitatav kollektiivse koondamisena sõltub äriühingu töötajate koguarvu ning koondatavate isikute arvu suhtest.

Töötajate koguarv

Koondatavad töötajad

Koondamise periood

20-100

Minimaalselt 10

30 kalendripäeva

100-300

Minimaalselt 10%

30 kalendripäeva

300 või rohkem

Minimaalselt 30

30 kalendripäeva

 

Mõnedes ELi liikmesriikides on kollektiivse koondamise eeskirjad rohkem töötajaid kaitsvad ning seetõttu võivad ülemised piirmäärad olla madalamad.

Teie kohustus teavitada ja konsulteerida

Kui kavatsete ette võtta kollektiivse koondamise, peate varakult alustama konsulteerimist töötajate esindajatega ning esitama neile kirjalikult:

  • kollektiivse koondamise põhjused;
  • koondatavate töötajate arvu;
  • äriühingus töötavate töötate arvu;
  • ajavahemiku, mille jooksul koondamine aset leiab;
  • koondatavate töötajate väljavalimise kriteeriumid.

Samuti peaksite teavitama asjaomast avaliku sektori asutust eelpoolnimetatud punktidest kirjalikult.

Millal eeskirju ei kohaldata?

Teabe esitamine ja konsulteerimine enne kollektiivset koondamist ei ole kohustuslik järgmistel juhtudel:

  • tähtajalise lepinguga töötajate puhul - kui koondamine ei toimu enne lepingu lõppemist;
  • avalikes haldusasutustes töötavate töötajate puhul.

Töötajate esindajatega konsulteerimisel peaksite töötajate esindajatega läbi arutama erinevad valikuvõimalused kollektiivse koondamise vältimiseks, või kui see ei ole võimalik, siis koondatavate töötajate arvu vähendamiseks. Samuti tuleks arutada koondatavate töötajate ümberkoolitamist või ümberpaigutamist.

Jõustumise aeg

Kui pärast töötajate esindajatega konsulteerimist otsustate töötajad koondada, peate sellest kirjalikult teavitama oma riigi pädevat ametiasutust.

Riiklike õigusaktidega võidakse sellisest kohustusest loobuda, kui kollektiivne koondamine tuleneb äriühingu majandustegevuse lõpetamisest kohtuotsuse järgselt

Kollektiivne koondamine saab toimuda mitte varem kui 30 kalendripäeva pärast seda, kui pädevale ametiasutusele on saadetud kirjalik teatis. Seda ajavahemikku kasutatakse koondamisest tulenevatele probleemidele lahenduste leidmiseks. ELi liikmesriigid saavad teatud juhtudel seda ajavahemikku kas vähendada või pikendada kuni 60 päevani.

Töötajate õigused juhul, kui äriühing võetakse üle

Äriühingute ülevõtmisega kaasnevad ka kohustused seoses töötajatega. ELi eeskirjadega sätestatakse miinimumnõuded. Mõnedes ELi liikmesriikides võivad need eeskirjad olla rohkem töötajaid soodustavad.

Automaatne koondamisõigus puudub

Äriühingu osaline või terviklik ülevõtmine ei anna teile automaatselt õigust töötajaid koondada. Kõik äriühingu ülevõtmise hetkel töölepingutes kehtinud õigused ja kohustused kantakse teile üle.

Samuti peate jätkuvalt täitma mis tahes kollektiivse lepingu tingimusi, mis ülevõtmise hetkel kehtivad, kuni need lõpevad, aeguvad või hakkab kehtima uus leping. Kehtiva lepingu täitmise perioodi võidakse mõnedes ELi liikmesriikides vähendada, kuid see peab olema vähemalt 1 aasta.

Vaatamata sellele on teil juhul, kui majanduslikel, tehnilistel või organisatsioonilistel tingimustel peate tegema tööjõu osas muudatusi, õigus töötajaid vallandada.

Erandid

Kui riiklikust õigusest ei tulene teisiti, ei ole te kohustatud võtma üle eelmise tööandja kohustusi seoses töötajate õigusega saada vanadus-, invaliidsus- või toitjakaotuspensioni täiendavate tööandja või tööandjatevaheliste pensionikavade alusel väljaspool riiklikke sotsiaalkindlustuskavasid.

Kui võtate üle äriühingu, mille suhtes on algatatud pankroti- või maksejõuetusmenetlus ning mille varade likvideerimise üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus, siis eespoolnimetatud eeskirjad ei kehti (kui riiklikust õigusest ei tulene teisiti).

Kollektiivsed õigused pärast ülevõtmist

Töötajate esindajad   

Kui võtate üle äriühingu, kuid säilitate selle autonoomsuse, peavad töötajate esindajad säilitama oma staatuse ja ülesanded. Kui äriühing ei tegutse enam autonoomselt, peavad töötajad olema nõuetekohaselt esindatud kuni töötajate esindajad on ametisse ennistatud või nimetatud.

Kohustus teavitada ja konsulteerida

Töötajate esindajatele (ning teatavatel juhtudel töötajatele) tuleb esitada järgmine teave:

  • ülemineku kuupäev ja põhjust;
  • ülemineku juriidilised, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed töötajate jaoks;
  • kõik töötajate suhtes kavandatavad meetmed.

Samuti tuleb töötajate esindajatega õigeaegselt konsulteerida mis tahes töötajate suhtes kavandatavate meetmete teemal.

Kohalik ettevõtlustugi

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Riik

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Rumeenia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Prešov

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Taani

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Tšehhi Vabariik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded