Navigačný riadok

Aktualizované 29/11/2017

Vyslanie do zahraničia

Ak má vaša firma zmluvu s obchodným partnerom so sídlom v inej krajine EÚ, kam budú musieť vaši zamestnanci vycestovať na určité obdobie s cieľom vykonať zákazku, budete musieť dodržať pravidlá vysielania pracovníkov. Tieto pravidlá platia aj pre vysielanie pracovníkov do vášho podniku v inej krajine EÚ. V obidvoch prípadoch je podmienkou vyslania pracovnoprávny vzťah medzi vami a vyslanými pracovníkmi.

Pravidlá vysielania pracovníkov sa uplatnia aj v prípade, ak sprostredkovateľská agentúra alebo agentúra dočasného zamestnávania prijme niekoho z iného členského štátu EÚ na prácu v podniku registrovanom v krajine, v ktorej agentúra pôsobí. Aj v tomto prípade medzi pracovníkom a sprostredkovateľskou agentúrou musí existovať pracovnoprávny vzťah.

Podmienky zamestnávania v hostiteľskej krajine

Počas trvania vyslania musíte svojim zamestnancom zaručiť rovnaké pracovné podmienky, ktoré platia v hostiteľskej krajine podľa zákona alebo kolektívnych dohôd so zreteľom na:

  • minimálny čas oddychu;
  • maximálnu dĺžku pracovného času;
  • minimálnu dĺžku ročnej platenej dovolenky;
  • minimálnu mzdu - osobitné príspevky súvisiace s vyslaním (napríklad diéty) sa považujú za časť minimálnej mzdy s výnimkou, že ich vyplácate ako náhradu nákladov, ktoré pri vyslaní reálne vznikli vašim zamestnancom;
  • ochranné opatrenia v prípade tehotných žien a matiek;
  • rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami.

Ak sú podmienky zamestnania pracovníkov vo vašej krajine výhodnejšie ako v hostiteľskom štáte, počas vyslania môžete tieto podmienky zachovať.

Ak je integrálnou súčasťou vašej zmluvy počiatočná inštalácia a/alebo počiatočná montáž určitých produktov a vaši vyškolení pracovníci musia vykonať tieto činnosti, dodržanie pravidiel o minimálnej mzde a ročnej dovolenke nie je povinné v prípade vyslania kratšieho ako 8 dní.

Po konzultácii so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov môžu členské štáty EÚ rozhodnúť, že požiadavky hostiteľskej krajiny na minimálnu mzdu a ročnú dovolenku sa nemusia uplatňovať, ak celková dĺžka vyslania nepresiahne 1 mesiac. Táto výnimka neplatí pre zamestnancov vyslaných prostredníctvom sprostredkovateľských agentúr.

Národné kontaktné miesta

V každej krajine EÚ nájdete jedno alebo viac kontaktných miest pre spoločnosti, ktoré vysielajú svojich pracovníkov do zahraničia. Tieto orgány spolupracujú a zdieľajú informácie, monitorujú dodržiavanie podmienok zamestnania počas vyslania a sledujú možné porušenie pravidiel. Kontaktné miesta môžu takisto informovať o podmienkach zamestnávania vo svojej krajine zahraničné podniky, ktoré chcú vyslať zamestnancov.

Pravidlá sociálneho zabezpečenia pre vyslaných pracovníkov

Počas dočasného pobytu v inej krajine EÚ sú vyslaní zamestnanci naďalej poistení v systéme sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej pracovali pred vyslaním.

Pre zamestnancov a živnostníkov existujú rôzne pravidlá týkajúce sa sociálneho zabezpečenia počas vyslania.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.