Navigatsioonitee

Ajakohastatud 09/2015

Ajakohastatud 09/2015

Lähetamine teise riiki


Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is

Kui teie ettevõttel on leping mõnes teises ELi liikmesriigis asuvate äripartneritega ning teie töötajatel on vaja viibida piiratud ajavahemikul selles liikmesriigis lepingu täitmiseks, peate järgima nende lähetamise eeskirju. Asjaomased eeskirjad kehtivad ka juhul, kui lähetate töötaja teile kuuluvasse ettevõttesse, mis asub teises liikmesriigis. Mõlemal juhul peab teie ja lähetatud töötaja vahel olema töösuhe.

Lähetamiseeskirjad kehtivad ka siis, kui töötajate vahendamisega tegelev ettevõte või tõõjõu rendiga tegelev ettevõte palkab kellegi teises ELi liikmesriigis, et ta töötaks selles riigis registreeritud ettevõttes. Sel juhul peab töötaja ning tööjõu rendiga tegeleva ettevõtte või töötajate vahendamisega tegeleva ettevõtte vahel olema töösuhe.

Teenistustingimused vastuvõtvas riigis

Lähetuse jooksul tuleb töötajale tagada samad tingimused, mis kehtivad vastavalt kas seadusele või kollektiivlepingule vastuvõtvas riigis seoses järgmisega:

  • minimaalne puhkeaeg
  • maksimaalne tööaeg
  • tasulise põhipuhkuse minimaalne pikkus
  • miinimumpalk - lähetusega kaasnevad lisatasud (näiteks päevarahad) loetakse miinimumpalga hulka, kui neid ei maksta lähetatud töötajate tegelike kulude hüvitisena (näiteks majutus ja reisikulud)
  • rasedate ja imikutega naiste kaitsemeetmed
  • meeste ja naiste võrdne kohtlemine.

Kui töötajate teenistustingimused on teie riigis soodsamad kui vastuvõtvas riigis, võite muidugi ka lähetuse jooksul asjaomaseid tingimusi rakendada.

Kui teie lepingu lahutamatuks osaks on konkreetsete toodete esmane paigaldamine ja/või kokkupanek, ning seda peavad tegema teie vastavate oskustega töötajad, ei ole miinimumpalga ja põhipuhkuse nõuete järgimine kohustuslik, kui lähetus kestab vähem kui 8 päeva.

ELi liikmesriigid võivad pärast tööandjate ja töövõtjate esindajatega konsulteerimist otsustada, et vastuvõtva riigi miinimumpalga ja põhipuhkuse nõudeid ei tule rakendada, kui kogu lähetus kestab vähem kui 1 kuu. See erand ei kehti töötajate vahendamisega tegelevate ettevõtete kaudu lähetatud töötajate suhtes.

Riiklikud kontaktpunktid

ELi liikmesriikides on töötajaid välismaale lähetavate ettevõtjate jaoks üks või mitu kontaktpunkti. Need asutused teevad koostööd ja jagavad teavet, jälgivad lähetuse raames teenistustingimusi ning uurivad väidetavaid eeskirjade rikkumisi. Kontaktpunktid võivad anda ka teavet riigis kehtivate teenistustingimuste kohta sellistele välismaistele ettevõtjatele, kes tahavad töötajaid lähetada.

Lähetatud töötajate sotsiaalkindlustuseeskirjad

Teise ELi liikmesriiki ajutiselt lähetatud töötajad võivad jätkuvalt omada selle riigi sotsiaalkindlustuskatet, kus nad enne lähetust töötasid.

Lähetuse ajal kehtivat sotsiaalkindlustust käsitlevad eeskirjad on töövõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks erinevad.

Kohalik ettevõtlustugi

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teie päring saadetakse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tugipartnerile. Selleks et aidata nõustajal selle tasuta teenuse raames õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata, esitage palun võimalikult palju teavet.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

Riik

Reykjavík

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Nieuwegein

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja võib teid teavitada töötingimustest ning aidata teid värbamismenetluste raames teie kodumaal või piiriüleses piirkonnas.