Sökväg

Uppdaterat 28/02/2017

Likabehandling

Arbetstagare från andra EU-länder - likabehandling utan arbetstillstånd

Som arbetsgivare kan du anställa personal från andra EU-länder. Du måste behandla jobbsökande från andra EU-länder på samma sätt som sökande från ditt eget land. Du får inte använda diskriminerande kriterier - t.ex. krav på visst medborgarskap - vid rekryteringen. Anställda från andra EU-länder ska också ha samma anställningsvillkor (lön, betald semester osv.) som den inhemska personalen. Jobbsökande från ett EU-land behöver inget arbetstillstånd för att få arbeta i ett annat EU-land.

Medborgare från Kroatien kan fortfarande behöva arbetstillstånd i vissa EU-länder och vissa EU-medborgare måste ha arbetstillstånd för att få anställning i Kroatien.

Du får kräva att jobbsökande från andra EU-länder kan visa att de har de språkkunskaper som behövs för jobbet, men den efterfrågade kunskapsnivån ska vara rimlig i förhållande till arbetsuppgifterna.

Det är också förbjudet i lag att diskriminera någon på grund av

  • kön (t.ex. i fråga om föräldraledighet, befordran och lön)
  • ras eller etniskt ursprung
  • religion eller övertygelse
  • funktionsnedsättning
  • ålder
  • sexuell läggning.

Du kan få hjälp med att rekrytera personal från Eures - den europeiska jobbportalen.

Om ditt företag ligger i ett gränsområde kan Eures också ge råd om administrativa frågor för anställda som pendlar från ett grannland.

Erkännande av kvalifikationer

Söker du personal till ett yrke som är reglerat i ditt landEnglish ? Om du får sökande som utbildat sig i ett annat EU-land måste de få sin erfarenhet eller yrkeskvalifikationer erkända av en behörig myndighet i ditt landEnglish. Observera att det finns särskilda EU-regler för vissa yrken (t.ex. jurister, flygledare och piloter) när det gäller erkännande av yrkeskvalifikationer från ett annat EU-land.

Reglerna om erkännande av kvalifikationer gäller också

personer med dubbelt medborgarskap (där ett är från ett EU-land) och
personer från länder utanför EU som är gifta med en EU-medborgare.

Söker du personal till ett yrke som omfattar olika arbetsuppgifter? Om en sökande från ett annat EU-land har kvalifikationer från sitt land för bara en av uppgifterna - och verksamheten erkänns som ett självständigt yrke i det landet - kan den sökande bara ansöka om ett partiellt erkännande av sina kvalifikationer i ditt land för den verksamhet som den han eller hon är kvalificerad för.

Typ av anställningar

Visstidsanställning

Du ska behandla din visstidsanställda personal på samma sätt som din fasta personal. När ett fast jobb blir ledigt bör du informera dem om det. De visstidsanställda ska tas med i personalstyrkan när man räknar ut om det finns så många anställda att det krävs personalföreträdare vid företaget.

För att förhindra missbruk av upprepade visstidsanställningar (istället för tillsvidareanställningar) är EU-länderna skyldiga att införa en eller flera av följande åtgärder i sin lagstiftning:

  • Bestämmelser om objektiva skäl för förnyad visstidsanställning.
  • Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för successiva visstidsanställningar.
  • Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas.

Deltidsarbete

När du organiserar arbetet bör du tänka på personalens behov av flexibla arbetstider, t.ex. deltid. Deltidsanställda får inte behandlas mindre förmånligt än de som jobbar heltid.

Du ska i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till ansökningar om att gå ner till deltid eller tillbaka till heltid.

Du får inte säga upp någon bara för att han eller hon vägrar att gå från heltid till deltid på din begäran.

 

 

Föräldraledighet

 

 

Anställda (både män och kvinnor) har rätt till föräldraledighet vid födsel eller adoption, oavsett vilken slags anställning de har (deltid, heltid osv.)

Du får inte säga upp någon bara för att han eller hon har begärt föräldraledigt eller behandla dem mindre förmånligt än andra anställda.

Föräldrarna har rätt till minst fyra månaders ledighet var. Ledigheten kan i princip inte överlåtas till den andra föräldern. I vissa länder får man överlåta en del av ledigheten, men högst tre månader.

Enligt EU-reglerna får de anställda ta föräldraledigt när som helst fram till dess att barnet är 8 år. Vissa länder kan ha en lägre åldersgräns.

Efter föräldraledigheten har arbetstagaren rätt att återgå till sitt tidigare jobb. Om det inte går måste du erbjuda ett likvärdigt jobb i enlighet med anställningsavtalet.

Du måste ta hänsyn till en eventuell ansökan om tillfällig ändring av arbetstiden efter föräldraledigheten och ha starka ekonomiska argument för att kunna avslå den.

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Din förfrågan skickas till en organisation i Enterprise Europe Network. För att rådgivaren lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

Lokalt företagsstöd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Hjälp och råd

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Din förfrågan skickas till en organisation i Enterprise Europe Network. För att rådgivaren lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

EEN-logo

Kontaktformulär

(Du måste fylla i alla fält)
Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.
Ange en giltig mejladress.

Personuppgifter

Uppgifter om företaget

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grekland

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Norge

Oslo

Österrike

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumänien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjeckien

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungern

Budapest

3000/3000

Uppgifterna i formuläret skickas direkt till en partner från Enterprise Europe Network. Dina personuppgifter används bara för att hjälpa rådgivaren att svara dig. Vi sparar dem inte.