Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 08/2015

Aġġornat 08/2015

Trattament ugwali


Aqsam fuq 
		Aqsam fuq Facebook
	
		Aqsam fuq Twiter
	
		Ixxerja fuq Google+
	
		Aqsam fuq linkedIn

Ħaddiema minn pajjiżi oħra tal-UE: trattament ugwali u ebda permess tax-xogħol

Bħala persuna li timpjega n-nies, għandek dritt li timpjega staff minn kwalunkwe pajjiż tal-UE. Jeħtieġlek tagħti lil dawk li qed ifittxu x-xogħol minn pajjiżi oħrajn tal-UE l-istess trattament mogħti lill-applikanti minn pajjiżek. Ma tistax timponi kriterji diskriminatorji - pereżempju abbażi tan-nazzjonalità - matul il-fażi tar-reklutaġġ. Għandek tipprovdi wkoll lil ċittadini oħrajn tal-UE bl-istess kundizzjonijiet tax-xogħol (salarju, liv annwali mħallas, eċċ.) bħalma toffri liċ-ċittadini ta’ pajjiżek. Dawk li qed ifittxu x-xogħol minn pajjiż ieħor tal-UE ma għandhomx bżonn permess tax-xogħol biex jaħdmu f’pajjiż ieħor tal-UE.

Iċ-ċittadini mill-Kroazja għad għandhom bżonn ta' permess tax-xogħol f'xi pajjiżi tal-UE u xi ċittadini tal-UE għandhom bżonn premess tax-xogħol biex jaħdmu l-Kroazja.

Tista’ tistaqsi lil dawk li japplikaw għal xogħol minn pajjiżi oħra tal-UE biex juru l-ħiliet lingwistiċi meħtieġa għall-impjieg, iżda l-livell meħtieġ tal-għarfien tal-lingwa għandu jkun raġonevoli għall-kariga.

Hu wkoll ipprojbit bil-liġi li tiddiskrimina minħabba:

  • sess (p.e. il-liv għall-ġenituri, il-promozzjoni, il-paga)
  • oriġini razzjali jew etnika
  • reliġjon jew twemmin
  • diżabilità
  • età
  • orjentazzjoni sesswali

Tista’ ssib għajnuna dwar ir-reklutaġġ madwar l-UE f'EURES - Il-portal Ewropew għall-impjiegi.

Jekk in-negozju tiegħek jinsab f’reġjun mal-fruntieri, EURES jista’ wkoll jagħtik parir kif għandek timxi amministrattivament ma’ kwalunkwe membru tal-istaff tiegħek li jivvjaġġa minn pajjiż ġar.

Rikonoxximent tal-kwalifiki

Meta tirrekluta staff għal professjoni regolata f’pajjiżek Deutsch français English u tirċievi l-applikazzjonijiet minn dawk li qed ifittxu x-xogħol bi kwalifiki miksubin minnhom minn pajjiż ieħor tal-UE, dawn jeħtiġilhom jingħataw rikonoxximent għall-kwalifiki professjonali u l-esperjenza tagħhom minn Awtorità Kompetenti English f’pajjiżek. Innota li jeżistu regoli speċifiċi tal-UE f’ċerti setturi (avukati, kontrolluri tat-traffiku tal-ajru, piloti, eċċ.) dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali miksubin f’pajjiż differenti tal-UE.

Ir-regoli għall-għarfien tal-kwalifiki japplikaw ukoll għal:

ċittadini b’ċittadinanza doppja, fejn waħda minnhom hi nazzjonalità tal-UE
persuni li mhumiex mill-pajjiżi tal-UE miżżewġin ma' ċittadini tal-UE.

Jekk int tirrekluta persuni għal professjoni li tinvolvi attivitajiet differenti, u applikant għal impjieg minn pajjiż differenti tal-UE kkwalifika f’pajjiżu għal wieħed biss mill-attivitajiet involuti - u dik l-attività tingħaraf bħala professjoni indipendenti f’pajjiżu tal-UE - l-applikant jista’ japplika biss għall-għarfien parzjali tal-kwalifiki tiegħu f’pajjiżek - għal dawk l-attivitajiet relatati mal-impjieg li għalihom min ikun qed ifittex ix-xogħol hu kwalifikat.

Tip ta' kuntratt

Kuntratti għal żmien fiss

Bħala regola, trid tittratta l-ħaddiema tiegħek b’kuntratt għal żmien fiss bl-istess mod bħall-istaff permanenti tiegħek. Meta postijiet vakanti għal karigi permanenti jsiru disponibbli, għandek tinformahom. Ħaddiema għal żmien fiss għandhom jitqiesu wkoll meta jiġi kkalkolat il-limitu li 'l fuq minnu trid tistabbilixxi l-entitajiet rappreżentattivi tal-istaff fil-kumpanija tiegħek.

Tinsiex li l-pajjiżi tal-UE huma obbligati li jintroduċu waħda jew aktar mill-miżuri li ġejjin fil-liġijiet nazzjonali tagħhom sabiex ikun evitat l-użu ħażin ta’ kuntratti suċċessivi għal żmien fiss (minflok kuntratti miftuħin):

  • raġunijiet oġġettivi għat-tiġdid ta’ kuntratti għal żmien fiss
  • tul ta’ żmien massimu totali ta’ kuntratti għal żmien fiss suċċessivi
  • għadd massimu ta’ tiġdidiet ta’ kuntratti għal żmien fiss.

Xogħol part-time

Meta torganizza x-xogħol tal-istaff tiegħek, ikkunsidra l-ħtiġijiet tiegħu għal mudelli tax-xogħol flessibbli. Mod li tista’ tagħmel dan hu li tuża kuntratti part-time. L-istaff part-time ma’ jistax jiġi trattat anqas favorevolment mill-impjegati full-time tiegħek.

Sa fejn hu possibbli, ikkunsidra t-talbiet mill-istaff tiegħek biex jittrasferixxi ruħu għal pożizzjonijiet part-time jew lura għal impjieg full-time meta jkun jixtieq jaħdem għal darb’oħra fuq bażi full-time.

Jekk tixtieq tittrasferixxi wieħed mill-membri tal-istaff tiegħek minn full-time għal pożizzjoni part-time u hu jirrifjuta, dan ma jagħtikx raġuni valida biex tilliċenzjah.

 

 

Liv tal-ġenituri

 

 

L-impjegati (irġiel u nisa) għandhom id-dritt għal liv tal-ġenituri mat-twelid jew l-adozzjoni ta’ tifel jew tifla - irrispettivament mit-tip tal-kuntratt tagħhom (part-time, full-time, eċċ.).

Ma tistax tkeċċi membri tal-istaff għaliex huma jitolbu liv tal-ġenituri, jew tittrattahom b’mod anqas favorevoli minn staff ieħor.

Iż-żewġ ġenituri għandhom id-dritt tal-anqas għal 4 xhur liv kull wieħed. Bħala regola ġenerali, l-impjegati ma jistgħux jittrasferixxu dritt ta’ liv tal-ġenituri lil xulxin. Madankollu, xi pajjiżi jistgħu jippermettulhom li tiġi trasferita parti minn dak li għandhom dritt għalih, iżda għal mhux aktar minn 3 xhur.

Skont ir-regoli tal-UE, l-istaff jista’ jieħu liv tal-ġenituri meta jrid sakemm it-tfal jagħlqu tmien snin. Madankollu, dan il-limitu ta’ età jista’ jkun aktar baxx f’xi pajjiżi, skont il-liġi nazzjonali.

Wara li jieħu l-liv tal-ġenituri, impjegat għandu dritt jirritorna għall-istess impjieg. Jekk dan mhux possibbli, ikollok toffrilu impjieg simili skont il-kuntratt tax-xogħol tiegħu.

Jekk impjegati li jkunu qed jirritornaw għax-xogħol jitolbu tibdil temporanju fil-ħinijiet/skemi tax-xogħol tagħhom, inti obbligat li tikkunsidra b’mod xieraq din it-talba u tagħti raġunijiet kummerċjali sodi għal kull rifjut.

Appoġġ għan-negozji lokali

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min- Netwerk Enterprise Europe . Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Pajjiż

Ċipru

Nicosia

Franza

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Id-Danimarka

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Il-Finlandja

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Nieuwegein

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ir-Rumanija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Prešov

Is-Slovenja

Ljubljana

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

L-Italja

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

L-Ungerija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri