Sökväg

Uppdaterat 14/02/2017

Sverige – Anställningsformer

Välj land

Välj land


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Förenklade regler (mer flexibla) gäller för anställda med en anställningstid på högst tre veckor.

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Din förfrågan skickas till en organisation i Enterprise Europe Network. För att rådgivaren lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

Lokalt företagsstöd