Navigation path

Oppdatert: 14/02/2017

Norge - Ansettelsesvilkår

Velg et land

Velg et land


* Informasjon som ennå ikke er gitt av nasjonale myndigheter

Forenklede arbeidsordninger (mer fleksible) gjelder for ansatte som arbeider maksimalt 1 måned eller ansatte som arbeider mindre enn 8 timer per uke.

Norge er ikke medlem av Den europeiske union (EU), men er knyttet til EU gjennom EØS-avtalen. De regler som gjelder i EU-landene vil derfor ikke alltid være gjeldende i Norge. På noen områder er den norske lovgivningen mer omfattende og på andre områder mindre omfattende enn de regler og standarder som gjelder innen EU. Før du går inn i dette markedet er det viktig å kjenne til de spesifikke regler som gjelder i Norge www.altinn.no/starte-og-drive-bedrift

 

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Din forespørsel vil bli sendt til en veileder fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). For å hjelpe veilederen med å gi svar tidsnok og på rett måte til denne gratistjenesten, vennligst oppgi så mye informasjon som mulig.

Lokal forretningsstøtte