Sökväg

Uppdaterat 16/02/2017

Anställningsformer

Anställningsavtal

Enligt EU-reglerna är du skyldig att informera din personal om vissa aspekter av anställningsavtalen.

I vissa EU-länder gäller reglerna nedan inte arbetstagare som arbetar hos dig högst en månad eller mindre än åtta timmar i veckan.

Gräv djupare, land för land:

Välj land

Välj land


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

 

Skyldighet att informera

På den första arbetsdagen ska du åtminstone informera om följande:

 • Parterna i anställningsavtalet.
 • Arbetsplatsen - om det inte finns någon fast arbetsplats ska du upplysa om att arbetstagaren ska arbeta på olika platser och uppge var företaget har sitt säte.
 • Befattning, nivå och arbetskategori eller en kort specifikation eller beskrivning av arbetet.
 • Dag då anställningsavtalet börjar gälla.
 • Hur länge anställningen väntas gälla om det gäller en visstidsanställning.
 • Antal betalda semesterdagar.
 • Uppsägningstider för dig och arbetstagaren om en av er säger upp avtalet.
 • Begynnelselön och andra löneförmåner samt hur ofta lönen ska betalas ut.
 • Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Eventuella kollektivavtal som reglerar arbetsvillkoren.

När det gäller semester, uppsägningstid, arbetstider och lön räcker det med att hänvisa till relevanta lagar och bestämmelser.

Om dina anställda ska arbeta i ett annat land (se Utstationerade arbetstagare), måste du också informera dem om följande:

 • Hur länge de ska arbeta utomlands.
 • I vilken valuta lönen betalas ut.
 • De förmåner de har rätt till medan de arbetar utomlands.
 • Villkoren för hemkomsten.

När och hur ska informationen ges?

Du ska ge dina nyanställda ovanstående information skriftligen senast två månader efter den första arbetsdagen.

Informationen kan lämnas i form av

 • ett skriftligt anställningsavtal
 • ett anställningsbesked
 • en eller flera skriftliga handlingar som innehåller ovanstående information.

Ändrade anställningsförhållanden

Du måste skriftligen informera de anställda om alla ändringar i deras anställningsavtal senast en månad efter det att ändringen träder i kraft. Om ändringen beror på en ändring i en relevant lag eller bestämmelse behövs ingen skriftlig handling som uppdaterar det ursprungliga anställningsavtalet.

 

Information och samråd

 

Om ditt företag har minst 50 anställda (eller 20 om det är en del av ett större företag) är du enligt lag skyldig att informera dem om

 • aktuell och förväntad utveckling av företagets verksamhet och ekonomiska situation
 • sysselsättningssituationen
 • väntade väsentliga förändringar i arbetsorganisation eller anställningsförhållanden.

Du måste se till att lämna informationen i god tid så att personalföreträdarna kan förbereda officiella samråd med dig.

Personalföreträdarna (eller experter som hjälper dem) får enligt lag inte sprida information till personalen som du har gett dem i förtroende.

Arbetstider

Det är viktigt att känna till grundreglerna för arbetstider. Reglerna omfattar minimiperioder för dygns- och veckovila och semester och maximal veckoarbetstid. EU-länderna får ha förmånligare regler.

Veckoarbetstid och dygns- och veckovila

Som arbetsgivare måste du se till att den genomsnittliga veckoarbetstiden - inklusive övertid - inte överstiger 48 timmar. De anställda måste få minst 11 timmars sammanhängande vila per dygn. Var sjunde dag måste de dessutom få minst 24 timmars sammanhängande ledighet.

Raster och semester

Om de anställda arbetar mer än sex timmar per dag måste de få en rast (rastens längd fastställs i kollektivavtal eller nationell lagstiftning).

Utöver dygns- och veckovilan har alla arbetstagare rätt till minst fyra veckors betald semester varje år. Man får inte byta ut semestern mot pengar, om inte anställningen har avslutats innan hela semestern har tagits ut.

Nattarbete

Nattarbete innebär sammanhängande arbete i minst sju timmar, varav minst tre måste infalla mellan midnatt och klockan fem.

Nattarbetare får inte arbeta mer än åtta timmar i genomsnitt under en 24-timmarsperiod. Om nattarbetet innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning får man absolut inte arbeta mer än åtta timmar.

Nattarbetare har rätt till en gratis hälsoundersökning innan de börjar anställningen och därefter regelbundna hälsoundersökningar. Nattarbetare som får hälsoproblem på grund av nattarbetet ska om möjligt omplaceras till dagarbete.

När arbetstiden inte mäts eller bestäms i förväg, som för t.ex. företagsledare eller familjemedlemmar som arbetar i det egna företaget, får man göra undantag från reglerna om arbetstid.

Ytterligare undantag från reglerna är möjliga på följande områden:

 • Säkerhet och övervakning
 • Industrier där arbetet inte kan avbrytas av tekniska skäl
 • Järnvägstransport
 • Jordbruk
 • Turism

Mobila arbetstagare

Mobila arbetstagare är de som arbetar med person- eller godstransport på väg, i luften eller via inre vattenvägar. Deras arbetstid regleras på andra sätt.

Minderåriga arbetstagare

Dina anställda måste i princip vara minst 15 år (eller äldre om skolplikten fortsätter efter 15 års ålder).

Ungdomar under 15 får anställas för kulturell och konstnärlig verksamhet, idrottsevenemang och reklamsammanhang under förutsättning att den behöriga myndigheten har gett sitt förhandstillstånd.

Ungdomar som är minst 14 (men ännu inte fyllt 15) får också arbeta om arbetet ingår i en utbildningsplan för kombinerat arbete och undervisning eller företagsförlagd praktik. Ungdomar som är minst 14 (i vissa fall 13) får utföra lättare arbeten. Reglerna för arbetstider, nattarbete och vila är ganska stränga för ungdomar. EU-länderna får ha strängare regler än minimikraven.

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Din förfrågan skickas till en organisation i Enterprise Europe Network. För att rådgivaren lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

Lokalt företagsstöd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Hjälp och råd

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Din förfrågan skickas till en organisation i Enterprise Europe Network. För att rådgivaren lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

EEN-logo

Kontaktformulär

(Du måste fylla i alla fält)
Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.
Ange en giltig mejladress.

Personuppgifter

Uppgifter om företaget

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grekland

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Norge

Oslo

Österrike

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumänien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjeckien

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungern

Budapest

3000/3000

Uppgifterna i formuläret skickas direkt till en partner från Enterprise Europe Network. Dina personuppgifter används bara för att hjälpa rådgivaren att svara dig. Vi sparar dem inte.

Hjälp och råd

Kontakta en Eures-rådgivare

Din Eures-rådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.